1995. Egyetemes könyörgések I. világháborús hadifogolytemetében

 

Egyetemes Könyörgések

Ostffyasszonyfa, I. Világháborús hadifogolytemető, 1995. Halottak Napja

 

Testvéreim! Isten egyszülött Fia azért jött közénk, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek, a betegeknek gyógyulást adjon, a megtört szívűeket eltöltse reménységgel, a foglyoknak szabadulást hirdessen, a halottaknak pedig önnön halálán keresztül feltámadást ajándékozzon. Kérjük tehát Őt, az Élet Urát teljes bizalommal a doni harcokban elesett katonáinkért.

1. Urunk, te magad is fogoly voltál megváltó szenvedésed vállalásakor, megértő szeretettel bocsásd meg a doni harcok katonáinak gyengeségeit és bűneit. Hallgass meg Urunk! Kérünk Téged hallgass meg minket!

2. Urunk, téged ruháidtól megfosztva szegeztek fel a kereszt fájára, légy irgalmas azokhoz a katonáinkhoz, akik kiszolgáltatottságuk gyötrelmei alatt megroppanva kivetkőzetek. Hallgass meg Urunk! Kérünk Téged hallgass meg minket!

3. Urunk, te az Atyától való elhagyatottság kínjait szenvedted el a keresztfán, ragyogd be mennyei boldogító fényeddel azokat a katonákat, akik elborult elmével hagyták el a földi élet szenvedéseit. Hallgass meg Urunk! Kérünk Téged hallgass meg minket!

4. Urunk, tégedet nagy sietséggel temettek el, a kegyelet gondoskodását nélkülözve, mennyei asztalodnál adj kárpótlást a tömegesen eltemetett katonahíveidnek! Hallgass meg Urunk! Kérünk Téged hallgass meg minket!

5. Urunk, a Te kínszenvedésednek és megváltó halálodnak tanúja volt Édesanyád, a Hétfájdalmú Szűz, akinek ölén pihent meg halott tested. Szentséges Anyádnak áldott közbenjárására adj vigasztalást, a katonák családtagjainak, és engedd, hogy az Örök Hazában veled találkozhassanak a Te Szent Anyád kíséretében. Hallgass meg Urunk Kérünk Téged hallgass meg minket!

Urunk Jézus Krisztus, a mi üdvösségünkért téged a gonosztevők közé soroltak, kínhalálra adtak és eltemettek, de feltámadásodban legyőzhetetlennek bizonyultál. Add meg a feltámadás örömét mindazoknak a katonáknak, akikre a mai napon kegyelettel emlékezünk, hogy veled örök boldogságot élvezzenek, aki élsz, és uralkodol örökkön-örökké. Ámen.

 

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
szombat, 2015, január 10