1995. Mester István pápai prelátus búcsúztatása - Ladocsi Gáspár

 

Mester István pápai prelátus búcsúztatása

Budapest, Petőfi laktanya, 1995.

Elmondta: Dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök

 

Gondviselő Istenünk! Hűséges szolgáidnak örök jutalma Te magad vagy! Az örök haza boldogságát adod mindazoknak, akik a Tőled kapott talentumoknak igaz sáfárai voltak a küzdő egyházban a hivatásuk betöltésekor.

Bőkezű jóságodat kérjük ebben a megható pillanatban paptestvérünk jutalmazására: Mester István pápai prelátus úrra. Őt a papi hivatással ajándékoztad meg, a szent tudományokban való elmélyülést örömét adtad neki papi éveiben, majd kemény próba alá vetted hűségét az Isten és felebaráti szeretetben való helytállásra, amikor a Szent László hadosztály bátor lelkésze volt a gyilkos és embertelenné tevő háború legkeményebb hullámában. A reábízottakhoz mindvégig  a hadosztály feloszlatásáig hű maradt. Te tudod egyedül  szíveket vizsgáló Istenünk, hogy a bátor helytállás mennyi áldozatot követelt derék szolgádtól.

Hazájától számkivetetten a világegyház szívében, az Örök Városban: Rómában szolgálta Krisztus titokzatos testét. Hazátlanul a hazát szolgálta. Beleültetted szívébe azt a biztos reményt, hogy a buzgó magyar nép Péter apostol sírjához újra zarándokolhat, és közöttük lesznek a nemzet honvédei is. Zarándokházat mely jóságod gyümölcse, hogy ott ma a magyar katonák szívesen időznek, sajátjuknak tekintik, a hazától távol szolgálva darabka otthonnak.

Köszönjük itt a főváros laktanyájában azt az áldozatos kitartásodat, amivel a Pápai Magyar Intézetet megóvtad az ateista diktatúra nehéz éveiben. Akkor magyar testvéreidben kellett tapasztalnod Krisztus ellenségeit, de a bajok fölé emelkedő reményed  mely a keresztet hordozó Krisztus szeretetéből forrásozott, és abból a lelki élményből, mit a hívő magyar nép papi szolgálatod első évtizedében neked ajándékozott, és ezek között ismerted a magyar katonát is!

Pihenjetek meg hát, áldott paptestvérem földi maradványaid hazai földben. Övezze tisztelet porladó csontjaidat és emlékedet hazádban, amelyért annyit tettél, mit ma felmérni sem tudunk. Szeretve emlékezzenek rád a katonák! Kérjük a béke Istenét, oltalmazza életünket, tartson meg bennünket a szeretetben való helytállásban Krisztus, a mi Urunk által.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
kedd, 2018, november 27