1998. Götz tábornok emlékünnepsége- Ladocsi Gáspár tábori püspök

 

Götz tábornok emlékünnepségén elhangzott beszéd

Vác, 1998. április 18.

Elmondta: dr. Ladocsi Gáspár dandártábornok, katolikus tábori püspök

 

Minden népnek joga van a szabadsághoz, mely az igaz törvényességben és az áldozatos szeretetben tud megvalósulni. Ez a törekvés volt az elmúlt évszázad fényes eszméje és keserves küzdelme, - mint azt püspökkari konferenciánk a százötven éves évforduló alkalmából kiadott körlevele is hangsúlyozza.

Az 1848-49.-es események megtanítanak bennünket arra, hogy a szabadságról és a törvényességről sok féleképpen lehet gondolkodni emberi szempontok szerint, de az Isten igéje és evangéliuma által kijelölt út mindig az egyetlen lehetségest a lelkiismeretben követendőt és az igazat mutatja.

Jeder Volk hat Recht zu der Freiheit, die den wiklichen Rechtigkeit und in die opferfahige Liebe sich verwirklichen kann. Dieses Bestreben war die glänzende Idee und der schmerzhafter Kampf des vergangenen Jahrhunderts, - wie dass das festliche Brief � welches den hundertfünfzigjähringen Jubileumunser Bischofskonferenz angegeben werde � betönt. Die achtzehnhundertachtundvierzich achtzehnhundertachtundvierzich � jährige Begebenheiten haben uns gelernt, dass man über die Freiheit und Gerechtigkeit vielfach denken kann nach die menschliche Sehepunkte, aber das weg dass das Wort Gottes und das Ewangelium für uns behauptet ist immer das einzig mögliche gewissenhafte und ware Weg ist.

A szabadság szeretete még az áldozatvállalásban is a méltó jogokat megvalósítandó utat választja, akkor is ha a lelkesedés után a keserűség kelyhét kell kiinnia. Ez volt a szabadságharc magyar oldala. De éppenúgy áldozatot követel az is, ha a törvényesség holt betűjéhez, megmerevedett értelmezéséhez ragaszkodunk. Ez volt a magyar felkelés osztrák értelmezése. Az értelmetlen vérontás mindkét oldalon a racionális ember számára tragédia, az eszméket éltető ember számára szent emlékezet, mementó, az Isten elé álló ember számára pedig a felelősség átgondolása és az irgalom kérdése.

Die Freiheitsliebe wählt noch in die Opferung auch die würdige Rechte, das verwirlichbares Weg, auch dann wenn man nach die Begisterung das bittere Kelch austrinken muss. Das war die ungarische Seite des Freihets kampfes. Aber es fordert auch genau so Opfer, wenn man sich zu den gestorbenen Buchstabe des Gerechtigkeites zu den strengen Auslegung hält. Das war die österreichische Auslegung des ungarischen Auftandes. Das unverständliches Blutvergiessen ist auf beiden Seiten Tragödie für alle razionale Menschen, für die Ideale bebendig haltende Menschen heilige Erimmerung, Memento, für den Mensch der vor den lieben Gott das überdenken der Veranwortung und die Bitte der Barmherzigkeit.

Ezért kérünk Téged Istenünk, oltalmunk és erősségünk, történelem Ura, hogy bennünket hathatós kegyelmeddel segíts elérni azt a jót, amely szívünk vágya önmagunk javára, szolgálja otthoni közösségeink boldogulását és a népek családjának szebb jövőért is épít. Te mindenkor megbocsátó szeretettel vonzol magadhoz minket, nem engedve azt, hogy bárkit is színed előtt ellenségnek tekintsünk, még ha itt a földön ellenségeskedünk is. Ezt a gondviselő jóságot kérjük a magyar és az osztrák nép jövője számára, hogy egymás mellett atyai oltalmad alatt megbékélt és igaz testvérként tudjunk élni feltámadott Szent Fiad kegyelmében bízva, aki Veled és a Szentlélekkel együtt él uralkodik, mindörökkön örökké. Amen.

Deshalb bitten wir Dich unser Gott, unser Schutz und Stärke. Herr der Geschichte, hilfe uns mit deiner durchdringende Gnade erreichen das Gute, das die Sehnsucht unser Herz ist, für unsere selbe Beste, bediene es die Vortkommenheit unserer Gemeinden und es bant auch die schönere Zukunft der Familien aller Völker. Du ziehst uns immer mit verzeihender Liebe zu dich, nicht erlaubend, das wir jemanden vor Dir als Feind betrachten, auch wenn wir einst auf der Erde Feinde waren. Diese aufrichtige Liebe bitten wir von Dir für die Zukunft des ungarischen und österreichischen Volkes, das wir nebeneinander unter deinen väterlichen Schutz befriedigte und aufrichtige Geschwister leben können frauend in der Gnade deinen auferstandener Sohnes, der mit Dir und mit den heiligen Gest zusammen regiert jetzt und ewigkeit. Amen.

 

Típus: 
Beszéd
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 1998, január 1