1998. Ima a Magyar Honvédelem Napján - Dr. Ladocsi Gáspár

 

Ima a Magyar Honvédelem Napján

Budapest, 1998. május 21.

Elmondta: Ladocsi Gáspár dandártábornok, tábori püspök

 

Gondviselő Istenünk, Történelem Ura!

 Hazánknak a történelemben újra meg újra visszatérő, sötét elnyomások reménylankasztó évtizedei után szüksége volt olyan férfiakra, akik a lelkesedés tüzét fellobbantották, és a nemzet maradék erejét reményben erősítették meg. Ezt tették 150 évvel ezelőtt kiváló politikusaink, költőink és a polgári felemelkedésünk számos tetterős személyisége.

 A világító és útmutató lángot felemelők mellett szükségünk volt mindig és mindenkor olyan személyiségekre is, akikből talán hiányzott a karizmatikus lelkesedés, de nem az ügy melletti elkötelezettség. De megvoltak bennünk azok az erények, melyek lelkes nagyjainkból hiányoztak, vagy nem voltak akár kellő pontossággal akár kellő súllyal felismertek, vagy képviseltek. Ilyen erények a józan ítélő alkotás, a felelősségérzet, a szilárd szervezőképesség - a korszerű szakértelem - a szigorú következetesség - az okos kockáztatás - az egyes helyzetek, feladatok árnyoldalának: bajainak és hiányosságainak ismerete és tudomásulvétele.

 Mindezek a lelkesedésben toborzott emberek előtt nem népszerű erények, de tiszteletreméltóak, ösztönösen is elismerjük elengedhetetlen szükségességüket és nagyszerű értékeiket. Főként, ha érezzük mögötte azt a nemes szívet, hogy mindezen erények gyakorlásában önmagukat a hazáért kockáztatják, de sem a hazát, sem a népet nem kockáztatják soha. És ha a szigor mögött szilárd emberszeretet is megmutatkozik, akkor a katonai példát illetően a toborzott parasztlegényből hamar lett a győzelem reményében küzdő katona.

 Ilyen személyiség volt, ilyen erényeket hordozott Görgey Artúr, az 1848-as forradalom és szabadságharc legfiatalabb tábornoka. Mivel sok tehetség adatott neki - Tőled Urunk -, ezért a nemzet ügye sokat is követelt tőle. Nem roppant bele, a próbákat kiállta, a vésőt is / a földi csatákban, a legnehezebbet, amihez nem kötődhetett a siker lelkesítő érzülete. Személyileg még ennél többet is. Volt ugyan kezdetekben, hogy kormányzója csak benne bízott, tudván róla, sohasem lesz a nemzeti ügy árulója, mégis alig egy évvel rá száműzetése keserűségében Görgey Artúr tábornokot ország-világ előtt árulónak bélyegzett. A keserűség kelyhét ki kellett innia.

 Istenünk, Te ismered a szíveket és veséket! Ítéletet mondani, és jutalmat osztani egyedül a Te jogod; amit mi adhatunk az a Te jó voltodból megadott hálás emlékezés és örök figyelmeztető a jövő nemzedékek számára.

 Így ajánljuk gondviselő jóságodba Görgey Artúr tábornok emlékét és emlékművét.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
kedd, 2014, július 1