1998. Kárpáti Rudolf nyugállományú vezérőrnagy búcsúztatója - Ladocsi Gáspár

 

Kárpáti Rudolf nyugállományú vezérőrnagy búcsúztatója

Budapest, Farkasréti temető, 1998. február 19.

Elmondta: Dr. Ladocsi Gáspár vezérőrnagy, tábori püspök

 

A legnemesebb győzelmet arató katona földi maradványait vesszük körül, szívünkben három érzelemmel: a fájdalommal, a hálával és a megnyugvással.

A fájdalommal, mert olyan embert veszítettünk el, aki oly sokunknak örömet szerzett felkészült küzdelmeiben, ezzel megadta nekünk a küzdeni érdemes nemes példáját; - a hálával, mert versenyzésben nyert eredményes bátorsággal ajándékozott meg bennünket, hogy mi sem vagyunk alábbvalók kínzó gondjaink ellenére más népek fiainál; - a megnyugvással, mert szép életpályának emlékét hagyta maga után, mely kötelez bennünket hivatásunk következetes követésére a leküzdendő akadályok ellenére.

Szent prófétáid Országod eljövetelét úgy írták le, ahol az emberek ekevassá kovácsolják kardjukat, lándzsájukat szőlőmetsző késsé, nemzet-nemzet ellen nem emel kardot (Iz. 2,4.). Érte való küzdelemért más próféta felszólít: Öntsetek kardot az ekevasból, és a sarlókból is kardokat még is ezt mondja: Hős vagyok (Jel 40,10.).

 Mindannyian szívesen küzdenénk az örök és el nem múló béke országáért, akár egy olyan harcban is, mely valóban végsőnek mondható, de tudjuk, hogy ez nem valósulhat meg a földön.

Rudolf testvérünk a földön a legnemesebb küzdelemben használta a kardot és a tőrt, amely nem pusztított, hanem valóban a jobb győzelemért mutatta fel. Az apostoli tanításban a kard, a tőr három csodálatos jelentést hordoz: az igazságot szolgáltató hatalomeszköze Pál apostol Rómaiakhoz írt levelében (Rom 13,4), amit félnünk és tisztelnünk kell, és ha visszaélnek vele, akkor a vértanuk ideje jön el. Isten Fiának az Örök Bírónak igéje és olyan, mint a kétélű kard (jel 1,16), amely elől nem menekülhet, aki gonoszt cselekedett, a földi kardokat kivédeni lehet, de a halál felett megigazulásunkra győzedelmes Úré elől nincs menekülése még a taktikázó gonosznak sem.

Pál apostol ugyanígy beszél a Szentlélek kardjáról (Ef. 6,17), ami Isten igéje, jézus evangéliuma, használnunk úgy kell, hogy az életet adó üdvösségnek teret nyerjünk.

Végül hallunk az evangéliumban egy tőrről, mely Jézus anyjának Máriának szívét járja át, és ez figyelmeztet bennünket, hogy Krisztust, hordozó embert támadások érik, és mély sebeket ütnek rajta, a földről elirtani igen, de elpusztítani nem tudjuk, mert pajzs és páncél az Isten hűsége.

Kérjük Rudolf testvérünknek, hogy legyen jutalma a szabályos életküzdelmeket megkoszorúzó Isteni szeretet, élete igaz harcaiért kapja meg az áldott örök békét, a szívén ejtett éles sebeket pedig, melyet a bűn és a gonosz okoz földi pályánkon, gyógyítsa be az, akit értünk a kezein és lábain szegekkel átlyuggattak, és lándzsával megnyitották oldalát. Élvezze az örök harmóniát egy teljességben, melyre zeneszerszámok alkalmazásával oly fogékony volt mulandó életében.

Adj Urunk örök nyugalmat neki, és az örök világosság fényesedjék neki!

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
kedd, 2015, október 20