1999. Katonák keresztelési szentmiséje - Ladocsi Gáspár

 

Katonák keresztelési szentmiséjén elhangzott beszéd

Budapest, Mátyás-templom, 1999. április 

Elmondta: dr. Ladocsi Gáspár dandártábornok, katolikus tábori püspök

 

Üdvözítő Urunk szeretetből fakadó kereszthalálának és dicsőséges feltámadásának ünneplésére készülünk ebben a szentmisében, amikor oly közvetlenül átéljük a liturgiának egyik mondatát. Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.

Számunkra Te vagy a próféták teljessége, aki Isten üzenetét apostoli misszióvá változtattad. Számunkra Te vagy az egyetlen Főpap, aki egyszer és mindenkorra szóló áldozattá tetted magad. Számunkra Te vagy az egyetlen Uralkodó, aki legyőzte azt, akit legyőzni senki nem tudott, a bűn fejedelmét, a halál felett uralkodót: Sátánt.

Ezen a napon papi szolgálatodat, és méltóságodat kívánjuk magunk elé idézni, hiszen a beavatás szentségeit felvenni kívánó testvéreink a Te királyi papságodban részesednek. Mi pedig akiket kegyesen arra méltattál, hogy a szent papi rendbe meghívtál, ünnepeljük azt a kegyelmet, hogy az istentisztelet kiszolgálására rendeltél bennünket visszavonhatatlanul.

Mindannyian felejthetetlenül kötődünk ahhoz a hármas munushoz mely megbízatást, ajándékot és kötelezettséget jelent számunkra, amit Péter apostol híven megtartott. Mindannyiunknak nemcsak befogadnia kell Isten igéjét, hanem szívébe vésnie is el-elgondolkodva rajta, ahogy Szűz Mária tette és tanúságtétellel hordoznia kovászként a világban. Mindannyiunknak szolgálni kell Isten népének megszentelését egyéni imáinkban és a megszentelő szentségek felvételével. Mindannyiunknak a maga tisztjén segítenie kell Isten népének rendjét, hiszen a bűn káosza után a Teremtő üdvözítő fiának elküldésével rendet akart tenni a világban.

Az Úr parancsai és evangéliumi útmutatásai, kegyelmére támaszkodva nem nehezek, ahogy ezt a szeretett tanítvány kijelentette. Amikor nehézzé válik számunkra ennek az üdvösségre vezető és másokat elvezettető útnak a követése, akkor érezzük, hogy megfogyatkoztunk a hitben.

Éppen a keresztség szentsége az, amely alapot ad nekünk a hit megszilárdítására estvéreinkben, akiknek gyengeségeiben bár magunk is osztozunk, mégis küldetésünk arra ösztönöz, hogy segítségükre legyünk.

Ezért kérlek titeket, mint főpásztorotok értetek püspök és veletek keresztény, mint azt a boldogemlékű Ágoston írta, előbbi terhes szolgálatomat az utóbbi veletek vallott méltóságomat mutatja tegyetek meg mindent azért, hogy a keresztény ember fehér ruhába öltözött szabadságát a bűntől megőrizzétek, magatokban és másokban. Azt a szent kenetet, mely segít bennünket a Sátán szorításából kikerülni, ne veszítsétek el, sem, testetekben sem lelketekben. Az öröm krizmája a mennyei lakoma záloga legyen mindig jó illat életetekben, önnön boldogságotok és mások boldogítása a javára. A Feltámadott világosságát, mint égő szövétneket megőrizzétek az örök élet kapujáig.

Ti pedig szeretett paptestvéreim, akik Krisztus éltető szentségeit hűségesen szolgáljátok, legyetek buzgók tisztetek betöltésében, nem várva jutalmát annak a fáradozásnak, aminek bérét a világban joggal elvárhatnátok. Mert mindannyiunknak osztályrésze maga az Úr, a szenvedő és Feltámadott.

Szeretetetekbe ajánljuk most megkeresztelt és Eukarisztiába részesített testvéreinket. Buzdítunk benneteket hálaadó imára, azért, hogy minket az Örök Főpap szent szolgálatára meghívott. És könyörgésekkel forduljatok Istenhez, hogy minket és mindannyiunkat szent szolgálatában megerősítsen. Krisztus feltámadt a kínos kereszthalálból, ez a mi vigaszunk és örömünk, ezt ünnepeljük.

 

Típus: 
Beszéd
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 1999, április 1