2004 - Sajátos feladatot kapott a püspök- Interjú Szabó Tamás tábori püspökkel

Sajátos feladatot kapott a püspök

Átalakulóban a Tábori Lelkészet

 

Nemrégiben leszerelt az “utolsó” sorkatona. A jövő – vélhetően – az önkéntes haderőé. És mi lesz a jövője a tábori lelkészetnek? Egyáltalán: milyen a jelene?

A magyar kormány és az Apostoli Szentszék tíz évvel ezelőtt állapodott meg arról, hogy a Magyar Honvédség keretében, 43 év elteltével, újra megkezdi tevékenységét a katolikus Tábori Lelkészet. Ugyannak az évnek májusában a budapesti Szent István-bazilikában püspökké szentelték Ladocsi Gáspárt. A katonai ordinárius hét évig irányította a lelkipásztori munkát a katonák között. Utódja Szabó Tamás püspök lett, akit ugyancsak a Szent István-bazilikában szenteltek püspökké, 2002. január 12-én. Őt kerestük fel  a Katonai Ordinariátus Szabadság téri székházában.

A Tábori Lelkészi Szolgálat, amelynek keretében a katolikus Katonai Ordinariátus, vagyis a Tábori Püspökség is működik, a Honvédelmi Minisztérium, úgynevezett háttérintézménye, közvetlenül a miniszter alárendeltségében – kezdi az ismertetést a dandártábornoki rendfokozatot viselő püspök. – A szolgálatot teljesítő lelkészek hivatásos állományú honvédtisztek, akik a parancsnokokkal nem alá- és fölérendeltségi viszonyban, hanem mellérendeltségben dolgoznak; a parancsnok és a lelkész együttműködik egymással.

Milyen szabályzatok, előírások szerint végzik a munkájukat a tábori lelkészek?

1986-ban adta ki II. János Pál pápa a Spirituali Militum Curae című dokumentumot, amely alapjaiban határozza meg a tábori lelkészek munkáját. A Magyar Honvédségben viszont mind a mai napig nincsen lelkészi szabályzat, bár napirenden szerepel a kidolgozása.

A hadseregekben fontos szerep jut a rejtésnek, az álcázásnak. A tábori püspöknek van-e például terepszínű, tábori infulája?

Nincsen. Egyébként a lelkészek öltözetével és fegyvernemi jelzésével hasonló a helyzet, mint a szabályzattal: például a terepszínű öltözethez nincsen elfogadott lelkészi jelvény. A lelkészek az intézményeknél, a csapatoknál általában egyenruhát hordanak. Ami engem illet, én a katonai jellegű rendezvényeken, amelyeken nincsen liturgikus feladatom, egyenruhában jelenek meg. Amikor pedig valamilyen liturgikus jellegű cselekményt végzek, akkor természetesen a megfelelő egyházi öltözékben.  

Mennyire pap Ön, és mennyire katona?

Egyértelmű a válasz: a tábori püspök elsősorban pap, méghozzá olyan pap, aki nagyon sajátos feladatot kapott. Az első pillanattól kezdve törekszem arra, hogy megismerjem a katonai szolgálatot, a katona mindennapi életét. Valószínűleg, nem vagyok olyan alakias, mint egy “született” hivatásos katona. De talán ez megbocsátható.

Hogyan épül föl szervezetileg a Tábori Lelkészet?

Hivatásos, szerződéses és polgári állományú honvédek, határőrök és családtagjaik kereshetik föl a tábori lelkészt. Az előírás szerint ezer főre kell biztosítani egy lelkészt, külszolgálatban pedig kétszáz főre jut egy lelkész. A Tábori Lelkészet élén a püspök áll, akinek a munkáját az általános helynök segíti. Lehetőség lenne titkár alkalmazására is; korábban volt, most azonban betöltetlen a helye. Esperes szolgál a szárazföldi, illetve a légierő parancsnokságán, valamint Budapesten, és egy országos esperes a görög katolikus hívek számára. Tulajdonképpen, az esperesek, pontosabban az esperesi kar ugyanazt a feladatot tölti be nálunk, mint az egyházmegyékben a papi szenátus. Úgymond, főállásban 14 tábori lelkész teljesít szolgálatot, és 5 kisegítő lelkész. A tábori lelkészek havonta együtt töltenek egy napot: ilyenkor együtt misézünk, lelki programunk van, és megbeszéljük az aktuális kérdéseket. Az elmúlt évtől nyáron 3 napos lelkigyakorlatot is tartunk. Helyőrségi templomunk nincs. Annak a szerepét, az Ordinariátus Statútuma szerint, a Budavári Nagyboldogasszony-templom látja el. Hadd mondjam el azt is, hogy az idén tábort szerveztünk a katona-gyermekek részére. Ez általános, nem vallási, hanem kulturális és természetvédelmi programmal szervezett tábor volt, amelyre háromszoros volt a túljelentkezés. Éppen ezért jövőre, várhatóan, két turnust fogunk szervezni. Minden évben részt veszünk a katonák nemzetközi lourdes-i zarándoklatán; ezt a Honvédelmi Minisztérium jelentősen támogatja.

És a bírósági ügyeket ki, vagy milyen szervezet intézi?

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye bírósága az illetékes a Tábori Lelkészet vonatkozó ügyeiben.        

Az anyakönyvezés?

Saját anyakönyvezésünk van.

Milyen katonai kiképzést kapnak a lelkészek?

A lelkészek katonai kiképzése 2 plusz 1 hónapig tart. Az első hónapban kapják meg az alapkiképzésüket azok, akik nem voltak sorkatonák. A második hónapban tiszti, főtiszti kiképzést kapnak, a harmadik hónapban pedig speciális, akkreditált lelkészi végzettséget adó képzésben részesülnek. Én azt tartanám jónak, ha a tábori lelkészet iránt érdeklődő, felszentelt fiatal pap legalább 5 éves, egyházmegyei szolgálat után jelentkezne hozzánk. Mivel előírás, hogy a katonáknak 2006-ig legalább a középfokú nyelvvizsgát meg kell szerezniük valamelyik nyelvből, az elmúlt tanévben több lelkész vett részt nyelvi kurzuson. Bár a lelkészek katonák, fegyvert nem viselhetnek. A genfi egyezmény szerint a lelkészt, szükség esetén, az adott alakulatnak kell megvédenie. Kivételek azonban vannak: az Irakban szolgáló lelkészt önvédelmi pisztollyal látták el.

Hogyan emlékeztek, emlékeznek meg az újra működő Tábori Lelkészet 10. évfordulójáról?

A régi adósságunkat törlesztve, most tavasszal jelentettük meg a római és görög katolikus imakönyvet a Magyar Honvédség tagjai részére. Novemberben pedig egynapos szimpóziummal emlékezünk meg az elmúlt évtizedről.

Viták közepette alakul át a magyar haderő. Hogyan látja, Püspök atya, a Tábori Lelkészet jövőjét?

November elején megszűnt a sorkatonaság: új rendszer alakult ki, amely az önkéntesség elvére épül. A hivatásos állomány mellett már évek óta egyre növekvő számú szerződéses állomány teljesít szolgálatot. A Tábori Lelkészet, a létszámstop és a haderőreform okán, most egy kicsit kevesebb mozgástérrel rendelkezik. Nem tagadom, önmagunkat is keressük. A jövőben kisebb lépésekkel haladhatunk, s nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az evangelizációra.

 

Ef Nándor

 

  

Típus: 
Újságcikk
Tartalom dátuma: 
hétfő, 2014, június 23