2007. CIP konferencia - Vadai Ágnes

 

Beszéd a CIP 2007. évi konferenciáján

Budapest, Stefánia Palota - 2007. október

Elmondta: dr. Vadai Ágnes HM politikai államtitkára

 

Tisztelt Konferencia, Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztérium vezetése nevében.

Nagy öröm számomra, hogy hazánk fővárosában Budapesten üdvözölhetem a Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklat Előkészítő Konferenciájának tagjait, különös tekintettel arra, hogy a jövő évben ötvenedik alkalommal kerül sor a Lourdes-i zarándoklatra. Ugyanakkor kettős jubileum Lourdes-ban a 2008. esztendő, hiszen maga a kegyhely 150 éves múltra tekinthet vissza. 

A Nemzetközi Katonai Zarándoklat félévszázados évfordulója meghatározó jelentőséggel bír az 1958-ban elkezdődött zarándoklatok sorában, így annak az előkészítése is rendkívüli fontosságú és kiemelt jelentőségű. Őszintén bízom abban, hogy ennek a tanácskozásnak, méltó házigazdái tudtunk lenni az elmúlt napokban.

Tisztelt Konferencia!

A Nemzetközi Katonai Zarándoklat a kezdet óta eltelt ötven év alatt mára teljesen nemzetközivé vált, a több mint 30 ország katonái a világ öt kontinenséről érkeznek a Lourdes-i kegyhelyre. Ékes bizonyítéka ez a nemzetközi együttműködésnek és együvé tartozásnak, amely reményt adhat az egyetemes béke iránti vágynak, az emberiség hőn áhított óhajának. A Lourdes-ba zarándokló katonák annak az őszinte vágynak adnak kézzelfogható kifejezést, melyet minden ember a szíve legmélyén hordoz: a sok nemzetből álló világban ne legyen többé háború, szűnjenek meg az ellenségeskedések országok, népek, nemzetiségek között és mindnyájan békében és biztonságban tudjunk élni.

A jövő évi zarándoklat jelmondata is békére hívja fel a zarándokló katonák figyelmét: Paix aux homnes que Dieu aime - Békesség azoknak az embereknek, akiket Isten szeret. A világ békéjét mi emberek alakítjuk, valamennyien felelősek vagyunk érte, és így felelősek vagyunk egymásért. Ez a felelősség nyilvánul meg a Föld számos pontján is, ahol a különböző nemzetek katonái együttes erővel szolgálják a béke ügyét, mint béketeremtő és békefenntartó katonák. Felelős és embert próbáló feladataikban bátran és kitartóan végzik munkájukat, akár az ENSZ, akár a NATO zászlaja alatt teljesítenek szolgálatot.

A Lourdes-i zarándoklatok a katonák lelki békéjét vannak hívatva megerősíteni, hogy aztán a kegyhelyről hazatérve fel tudják mutatni a hétköznapok feladataiban, egyéni életükben, katonai szolgálatuk felelős vállalásában a béke iránti felelős elkötelezettségüket. Ugyanakkor minden zarándoklat a megújulást is szolgálja, hiszen a Lourdes-ban eltöltött időben minden katonának alkalma nyílik arra, hogy személyes életét átgondolja, és lelkiismerete szavát követve döntsön egyéni életéről, jövőbeli céljairól.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Előkészítő konferenciájukon bizonyára számos értékes és a felelős döntést hoztak a jövőt illetően. A jövő évi jubileumi zarándoklat megszervezése ugyanakkor még ezután kezdődik igazából, hiszen a tervezés után a gyakorlati feladatok kimunkálása következik. Kívánom, hogy valamennyi delegáció erőben és egészségben tudja végezni további munkáját és tevékenységét az 50. Nemzetközi Katonai Zarándoklat érdekében.

A magyar delegáció is azon fog munkálkodni, hogy a Magyar Honvédséget és ezáltal Magyarországot úgy képviselhessük Lourdes-ban, hogy méltók legyünk eddigi bizalmukra, és a magyar katonákról kialakított kedvező benyomást tovább erősíthessük. Helytállóan szeretnénk folytatni azt a munkát, melyet 2003-ban elkezdtünk, mint az Előkészítő Konferencia tagja, ezáltal is bizonyságot adva elkötelezettségünkről a Nemzetközi Katonai Zarándoklat iránt.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink!

Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy konferenciájukat Magyarországon rendezték meg, és őszintén remélem, hogy az elkövetkező néhány napban megismerhetik hazánk fővárosának és környékének főbb nevezetességeit, láthatják és bepillanthatnak országunk szépségeinek egy szeletébe. Kívánom, hogy érezzék jól magukat, és értékes tapasztalatokkal, számos élménnyel gazdagodva, megelégedéssel emlékezzenek Magyarországra.

Végezetül szeretném kijelenteni: a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma és a Magyar Honvédség a Katonai Ordinariátussal karöltve arra törekszik és azon fog munkálkodni, hogy hazánkat méltó módon képviselhessük 2008-ban, az 50. jubileumi Nemzetközi Katonai Zarándoklaton Lourdes-ban.

 

 

Típus: 
Beszéd
Tartalom dátuma: 
hétfő, 2007, január 1