2007. Frigyer László dandártábornok köszöntője a CIP konferencián

 

Frigyer László dandártábornok köszöntője a CIP konferencián

Budapest, 2007. október 8.

 

Tisztelt Konferencia, Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink!

Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket Magyarországon, annak fővárosában Budapesten, a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar nevében.

Különös jelentősége van annak, hogy ezt a konferenciát hazánkban rendezik meg ebben az évben, hiszen a jövő esztendőben az 50. Nemzetközi Katonai Zarándoklatra kerül sor Lourdes-ban. Jubileumi év jubileumi konferenciája tehát az Önök tanácskozása, amely alkalmat adhat az újító szándékok és törekvések megvalósításához, és lehetőséget teremthet a múltba való visszatekintéshez, az elmúlt ötven év zarándoklatainak összegzéséhez. Szép és nagy ívű feladat ez, melynek megvalósításához előre is sok sikert kívánok.

Tisztelt Konferencia!

 1958-tól évről évre egyetemesebbé vált a Nemzetközi Katonai Zarándoklatok sora, a francia és német katonák kezdeti zarándoklata Lourdes-ba mára már nemzetközivé bővült, és kijelenhető, hogy szinte katonai fesztivállá is alakult a fél évszázad alatt. Elmondhatjuk, hogy a Nemzetközi Katonai Zarándoklatok a nemzetek közötti megbékélést szolgálják, híven ragaszkodva a zarándoklat kezdeti céljához és alapvető  szellemiségéhez. A magyar katonák 1991 óta keresik fel a Lourdes-i kegyhelyet, és bízvást állíthatom, hogy a békéért folyó ilyen irányú közbenjárásnak a jövőben is részesei kívánnak lenni. Amikor magyar katonáink elzarándokolnak Lourdes-ba büszkén csodálhatják meg a keresztúton a X. stációt, mely Magyarország felajánlása volt az elkészítésekor, de a X. Pius bazilikában is emelt fővel állhatnak a megnyitó ünnepségeken, hiszen az egy magyar származású építészmérnök tervei alapján készült.

 Ezért is öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy azzal járulhatunk hozzá az 50. Nemzetközi Katonai Zarándoklathoz, hogy annak előkészítő konferenciáját Magyarországon rendezik meg.

Tisztelt Konferencia!

 Mindannyian tudjuk, hogy a nemzetek közötti békét számos nemzetközi szerződés, többféle alapokmány, sok-sok országok közötti megállapodás hivatott garantálni. Ugyanakkor a világ több térségében mégis a katonák szolgálata teremti meg és tartja fenn a néhol oly törékeny békét. Ezért fontos és szükséges, hogy a különböző országok katonái az egyetemes béke eszközeivé és közvetítőivé váljanak, amelynek egyik forrása eddig is a Lourdes-i katonai zarándoklat tudott lenni.

 Kívánom Önöknek, hogy a konferencia munkája megerősítse a kezdeti törekvést, vagyis a katonai zarándoklat továbbra is a katonák lelki feltöltődését, szívbeli megújulását szolgálja az egyetemes béke megteremtése felé vezető úton.

 

Típus: 
Beszéd
Tartalom dátuma: 
kedd, 2014, július 1