2007. Ima a Magyar Honvédelem Napján - Berta Tibor

 

Ima a Magyar Honvédelem Napján

Budapest, Dísz tér 2007. május 18.

Elmondta: Berta Tibor alezredes, általános helynök

 

Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.

Örökkévaló Istenünk, Te szívünkbe oltottad a földi hazához való ragaszkodás érzését, nemzetünk szeretetét, és a Mennyország iránti vágyat. Bizalommal kérünk Téged, az Élet Urát, áldd meg magyar hazánkat és a Magyar Honvédelem nemes ügyét.

- Áldd meg Urunk mindazokat, akik országunk szabadságának kiteljesedéséért, jólétének megerősödéséért, erkölcseinek megújulásáért felelős szolgálatban és hivatásban fáradoznak!

- Áldd meg Urunk a Magyar Honvédelem vezetőit és katonai elöljáróit, hogy igaz bölcsességgel és kitartó hűséggel vezessék és irányítsák a nemzet védelmét, katonáink szolgálatát, és ez által előmozdítsák az áldott békét!

- Áldd meg Urunk a Magyar Honvédelem katonáit, hogy történelmi elődeik példájára, ők is áldozatos éberségben és felkészülésben készek legyenek a nemzet megvédésére és megőrzésére!

- Áldd meg Urunk a Magyar Honvédség katonáinak itthoni és külföldi szolgálatát, védd és óvd meg őket minden veszedelemtől és minden bajtól!

- Áldd meg ifjúságunkat, nemzetünk jövőjét, hogy erős lélekkel, érett értelemmel, testi-lelki egészségben készüljenek hivatásuk betöltésére!

Adj Urunk örök nyugodalmat katona halottainknak. Nyerjék el az örök hazában mindazt, amiért e földi hazában áldozatosan küzdöttek és éberen szolgáltak. Találjanak egymásra igaz örömben örök országod asztalánál.

Gondviselő Urunk! Nemzetünknek egy évezred alatt sokszor meg kellett küzdeni a szabadság, a béke, és a jólét megmaradásáért vagy megőrzéséért. Sokszor megpróbáltál minket, de kegyelmedet sohasem vontad meg tőlünk. Számos hathatós párfogót is adtál nekünk, köztük Fiad Édesanyját, Máriát, a Magyarok Nagyasszonyát, és hazánk szentjeit, akik közbenjártak értünk Nálad.

Ő általuk is kérünk, ezen túl is segítsd és áldd meg nemzetünket, népünket, a Magyar Honvédelmet és annak katonáit. Ámen.

 

 

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
szombat, 2015, január 10