2007. Missziós karácsony - Berta Tibor

 

Missziós karácsony 

Budapest, Maléter Pál Laktanya, 2007. december

Elmondta: Berta Tibor alezredes, általános helynök

 

Karácsony a szeretet ünnepe. Mindenkié, aki hisz a szeretet legyőzhetetlenségében és megvalósulásában, - talán inkább azt mondhatnánk: a megvalósíthatóságában. Hinni a szeretet maradandóságában természetes vágy bennünk, de nem könnyű dolog. Ott, Betlehemben sem volt az. Gyermek született, - akit vállalni kellett - vállalni: Isten igéjéhez híven a házasélet nehézségei és a nem megértők problémalátása ellenére. Ma is érvényes ez a dilemma, a mérlegelő kételkedés: Miért kellene hinni abban annyi gazdasági mutató és szociális baj ellenére  hogy a születendő életet vállalni kell. De ez a feltétele annak, hogy a jövő vállalható legyen, mint egykor az Üdvözítő születése! Boldog az a család, mely elkötelezett szeretettel hisz gyermekének születésében, az élet megújulásában. Az ilyen gyermekben maga a betlehemi Jézus mosolyog ránk. Ő, aki nem emberi körülmények között istállóban született meg. Hívő és nem hívő egyaránt érzékeli ezt a szent titkot: az Életnek meg kell születnie ott is, ahol az embertelenség nem fogadja be.

A Betlehemben megszületett Jézust körülvevő emberek csendes tanítást, léleknek szóló intést és reményt keltő bátorítást adnak. Minden időkre, évről évre így ma nekünk is.

Máriának, az anyának csendes szeretete minden édesanyának erőt ad ahhoz, hogy az életet szelíden szolgálja. A hála és köszönet ajándékát ne felejtsük el letenni a fenyőfa alá nekik a szeretet ünnepén.

József akit igaz férfinak hirdet az írás az édesapák példaképe a keresztény ember számára. Gondoskodó szeretete, megértő találékonysága minden családapa számára valóban vonzó példa. Mi mást is kívánhatnék a katonacsaládoknak Szent Karácsony ünnepén, mint ezt a vonzó szülői példaképet követni legyen erejük és örömük!

Karácsony családi bensőségének öröme sugárzó tud lenni. Mindenkit magához von, eget és földet egyaránt, vagyis a távolit és közelit, az elérhetőt és elérhetetlent. Mert az Írás angyalokról, mennyei lényekről beszél, akik eljöttek a földre hirdetni az Isten szeretetének realitását. Az ember nincs egyedül, nem zárkózhat magába, nem eshet kétségbe: az Isten nem hagyja el. Lehet, hogy keresztúton kell végigmennie, de vele van. Boldog, aki hinni tud benne!

Betlehembe eljöttek a pásztorok. Az egyszerű, kétkezi dolgos emberek. Az egyszerű ember mindig jobban tiszteli az élet szentségét, mint az, aki elméleteket gyárt róla. Megszégyenítő, de ugyanakkor megtisztító tény mindannyiunk számára. Ez is Szent Karácsony ajándéka, csak merjük kezünkbe venni!

Csillagot látva eljöttek a napkeleti bölcsek: a Háromkirályok. Felismerték azt, hogy a tudás az Örök Élet urához vezet, aki bennünket zavarba hozó egyszerűségben tud az emberek közt megjelenni. Ez is hozzátartozik Karácsony ajándékához! Karácsony az ünneplő ember örömében mindig tartogat valami csalódást is. Olyat, amiben átérezzük, hogy a teljes boldogság ezen a földön nem valósulhat meg. A gyerek nyelvére fordítva: nem kap meg mindent, amit várt. De ez a tény is ajándékká tud válni. Igen, hinni kell a szeretet ünnepének varázsában. Önámítás nélkül szolgálnunk kell. Így szép a Karácsony! Ezzel a lelkülettel kérem Isten áldását minden magyar katona családjának életére, Szent Karácsony ünnepén!

 

Típus: 
Beszéd
Tartalom dátuma: 
szombat, 2007, december 1