2008. Egyetemes Könyörgések a Magyar Honvédség 150. évfordulóján bemutatott szentmisén

 

Egyetemes Könyörgések

a Magyar Honvédség 150. évfordulóján bemutatott szentmisén

Budapest, Mátyás-templom, 2008. május 21. 

 

Testvéreim, gondviselő Istenünk szívünkbe oltotta az otthon szeretetét, a földi hazához való ragaszkodás érzését, és a Mennyország iránti vágyat. Bizalommal kérjük őt, az Élet urát, hogy áldja meg magyar hazánkat.

1. Áldd meg Urunk mindazokat, akik országunk szabadságának kiteljesedéséért, jólétének megerősödéséért, és erkölcseinek megújulásáért felelős szolgálatban és hivatásban fáradoznak!

Hallgass meg Urunk!

2. Áldd meg Urunk ifjúságunkat, nemzetünk jövőjét, hogy erős lélekkel, érett értelemmel, testi egészségben készüljenek hivatásuk betöltésére és a családi élet vállalására!

Hallgass meg Urunk!

3. Áldd meg Urunk a Magyar Honvédelem katonáit, hogy történelmi elődeik példájára, ők is áldozatos hűséggel éberségben és felkészülésben készek legyenek a nemzet megvédésére, megőrzésére!

Hallgass meg Urunk!

4. Áldd meg Urunk az öreg és megfáradt katonákat, hivatásukhoz vagy hivatásukban való hűségük jutalma legyen a fiatal katonanemzedék megbecsülése és szeretete!

Hallgass meg Urunk!

5. Adj Urunk örök nyugodalmat katona halottainknak és elhunyt családtagjaiknak! Nyerjék el az örök hazában mindazt, amiért e földi hazában áldozatosan küzdöttek és éberen szolgáltak! Találjanak egymásra igaz örömben örök országod asztalánál!

Hallgass meg Urunk!

Gondviselő Istenünk! Népeinknek keresztény ezer esztendeje alatt mindenkor meg kellett küzdeni a szabadság, a béke, a jólét megmaradásáért vagy megvalósulásáért. Sokszor megpróbált minket, de kegyelmedet sohasem vontad meg tőlünk. Hathatós pártfogót adtál nekünk Fiad Édesanyjában, Szűz Máriában, a magyarok Nagyasszonyában. Hazánk szentjei éppúgy közbenjártak értünk Nálad. Ne vond meg a jövőben, a közelálló új évezredben sem tőlünk áldásodat Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
szombat, 2015, január 10