2008. Megemlékező ima a Roma Holokauszt Napján - Berta Tibor

 

Megemlékező ima a Roma Holokauszt Napján

HM Hadtörténeti Intézet- és Múzeum, 2008. március 11.

Elmondta: Berta Tibor alezredes, általános helynök

 

Urunk, Jézus Krisztus,  Názáreti Mesterünk!

A Te édesanyád zsidó nő volt, egy szír asszony és egy római katona hitét dicsérted meg. A görögöket, akik Téged kerestek, szívesen fogadtad, egy afrikai ember vitte keresztedet, az idegen hatalom katonáiért - akik téged kigúnyoltak, megkínoztak és keresztre feszítettek -, pedig imádkoztál, hogy az Örökkévaló ne rója fel nekik bűnül tettüket.

Kérünk, segíts minket, embereket, hogy etnikai megkülönböztetés nélkül mindenkit megbecsüljünk, és elvezethessünk a Te Országodba!

Urunk, a Te Evangéliumod tanító fénye nyilvánvalóvá tette, hogy minden népnek, nemzetnek egyenlő méltóságot és tisztességet adtál, amit azonban a történelem folyamán, időről időre egyes erők megpróbálnak kisajátítani, és sárba tiporni. Te azért is adtál hatalmat nekünk embereknek, hogy védjük azokat, akiket méltóságukban sértenek, vagy megaláznak.

Urunk, mi most azokra a cigány honfitársainkra emlékezünk, akik életüket adták Hazánkért, s akiket az akkori hatalom cserbenhagyott és kiszolgáltatottá tett a pusztító gyűlölet számára. Hálát adunk Neked a hősökért, irgalmadat kérjük azoknak, akik a félelem és a gyűlölet idején vétkeztek. Segítségedért fordulunk Hozzád, hogy Magyarország soha ne hagyja cserben polgárait, bármilyen népcsoporthoz tartozzanak is.

A Te kegyelmedből szeretünk Téged Istenünk, ezért kérünk Tőled bátorságot, hogy mindig megvédelmezhessük a kiszolgáltatottakat, és mindazokat, akiket emberi méltóságukban megaláznak.

Adj Urunk örök nyugodalmat cigány honfitársainknak, embertestvéreinknek, hogy megtalálják Nálad jutalmukat hősiességükért, amivel életüket adták Magyar Hazánkért, így miértünk is!

Jöjjön el a Te Országod, az igazságosság, az öröm, a béke és a szeretet hazája, melynek építését ránk is bíztad, s melynek kiteljesedéséért így imádkozunk:

Miatyánk...

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
kedd, 2018, november 27