2009. Imádság KFOR kontingens kibocsátó ünnepségén - Berta Tibor

 

Imádság KFOR kontingens kibocsátó ünnepségén

Hódmezővásárhely, 2009. január 27.

Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Mindenható Istenünk! Ismét egy magyar katonákból álló kontingenst búcsúztatunk, akik nemsokára elindulnak, hogy megóvják, és tovább őrizzék a törékeny békét a világ egyik megsebzett táján, Koszovóban.

Kérünk, Urunk, állj mellettük féléves szolgálatuk idején, és add meg nekik a hűség kegyelmét, hogy minden tevékenységükben bátran és helytálló akarattal legyenek egymás bajtársai és támogató segítői.

Kérünk, Urunk, óvd meg őket, óvd meg életüket és sorsukat, legyél támaszuk a bajban és a nehézségek idején, hogy békemegőrző szolgálatukat okos és bölcs tudással tudják mindvégig ellátni.

Add meg nekik minduntalan segítségedet, hogy a felkészülés során megismerteket mindig helyesen és megfontoltan hasznosítsák az elkövetkező hónapok mindennapos szolgálatában. 

Legyél segítségére a parancsnoki állománynak, hogy biztonságosan vezessék, és bölcsen irányítsák a rájuk bízottakat; a beosztottaknak pedig add kegyelmedet, hogy a rájuk bízott feladatokat és parancsokat a legjobb tudásuk szerint tudják ellátni fegyelmezetten, erőben, egészségben.

Kérünk Urunk, legyél az itthon maradt családtagok és hozzátartozók gondviselő oltalmazója és jóságos támasza; tartsd meg őket is igaz hűségben és kitartó állhatatosságban.

Áldd meg a külszolgálatra induló katonák szolgálatát és életét, melyet a Magyar Honvédelem nemes ügyének ajánlottak és szenteltek, hogy missziójuk végén örömmel és büszkén köszönthessük mindnyájukat újra ebben a helyőrségben, mert a rájuk bízott feladatokat elvégezték.

Végül kérünk, áldd meg a Magyar Honvédelem vezetőit és elöljáró parancsnokait, hogy irányításuk által országunk védelme eredményesen szolgálja az áldott békét az egész világon.

Uram, hallgasd meg könyörgésünket! És a mi kiáltásunk jusson eléd. Ámen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
szombat, 2015, január 10