2009. Memorandum

 

MEMORANDUM

 

Memorandum

egyfelől a Magyar Köztársaság, másfelől az Apostoli Szentszék között a Magyar Honvédségnél és Határőrségnél végzendő lelkipásztori szolgálat tárgyában 1994. január 10.-én aláírt Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) értelmezése céljából.

 

A Magyar Honvédség feladatrendszere és szervezete több lépésben átalakításra került, a Határőrség és az általános hadkötelezettség megszűnt és egy jóval kisebb, hivatásos és szerződéses katonákból, valamint közalkalmazottakból és köztisztviselőkből álló hadsereg jött létre, amelynek következtében megváltozott a katonai szolgálat jellege, a katonai pályamodell. A 2004-es átalakítás történelmi jelentőségű változtatás volt, megszűnt a sorkatonaság, megváltoztak a katonai szolgálatra vonatkozó törvények, mindennek következtében a katonai életforma, ezen belül a katonalelkészi pályakép. Mindezek a változtatások a Magyar Honvédséget Illetően indokolttá teszik az 1994-ben kötött Megállapodás következőképpen történő értelmezését:

 

N.1. Az Apostoli Szentszék és a Magyar Köztársaság között a Magyar Honvédségnél és Határőrségnél végzendő lelkipásztori szolgálat tárgyában 1994 januárjában kötött Megállapodás nem határoz a katonai rangokról a Katonai Ordinárius és a tábori lelkészek esetében. Javadalmazásukat, a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonyban lévők állománykategóriái keretében, a vonatkozó törvényekkel összhangban a Honvédelmi Minisztérium biztosítja.

 

N.2. A Memorandum aláírását követően a Megállapodás XII. fejezetében foglaltak szerint a honvédelmi miniszter az érvényben lévő törvények és végrehajtási szabályok alapján, valamint a vonatkozó egyházi jogszabályokra is tekintettel, a Püspöki Konferenciával egyetértésben kiadja a Katonai Ordinariátus Szervezeti és Működési Szabályzatát.

 

Készült Budapesten 2008. december 8-án két eredeti példányban, magyar és olasz nyelven, mindkét nyelvű példány egyaránt hiteles.

Típus: 
Jogszabály
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2019, január 17