2011. Készenléti Rendőrség Csapatzászlajának megáldása - Berta Tibor

 

Készenléti Rendőrség csapatzászlajának megáldása

Budapest, Hősök tere, 2011. szeptember 24. 

Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Örökkévaló Urunk, Seregeknek Szent Istene!

Egyszülött Fiad Jézus Krisztus feltámadásában megújította az emberiség életét. A gonoszság felett aratott győzelme arra buzdít és bátorít minket, hogy a jót, az értékeset és a maradandó szépséget életünk küzdelmeiben diadalra akarod juttatni bennünk.

Ezen zászló megáldása legyen a kegyelem forrása a hivatásukat és szolgálatukat szerető rendőrök számára.

Áraszd bőséges áldásodat + a Készenléti Rendőrség rendőrei és erre a csapatzászlóra, melyet ma kaptak Hazánk Miniszterelnökétől.

Kérünk, Mindenható Istenünk, hogy a Készenléti Rendőrség tagjai, akik, ezen csapatzászló alatt helytállnak a rendőri szolgálatban, Tőled, a Mindenható Istentől nyerjenek testi és lelki erőt feladataik teljesítésére.

Legyen számukra ez a csapatzászló szent jel, mely minduntalan szívükbe vési a haza szolgálatának felelősségteljes feladatát, és Magyarország nemes törekvéseinek és a nemzet ügyének hűséges támogatását.

A Szentlélek Úristen adja meg nekik adományait, a hét ajándékot.

- Adja meg nekik a Bölcsesség Szent Lelkét, mely által felelősségteljes feladataikra mindig gondosan és alaposan felkészülve, képessé váljanak szolgálatuk hűséges ellátására.

- Adja meg nekik az Értelem Lelkét, mely által felismerve az igazságot és a jót, a hibákat mindig tudják, és cselekvően akarják orvosolni.

- Adja meg nekik az ő tanácsára való hallgatást, hogy a gonoszság kísértéseit valamint a rosszat állhatatosan kikerüljék, és így mindennapi teendőik között eligazodva szeretetből tudjanak tevékenykedni Hazánk javára.

- Adja meg nekik az Erősség Lelkét, mely által le tudják győzni a félelmet és a meggondolatlan vakmerőséget, hogy szolgálatukat bármilyen nehézség vagy és akadály közepette is, derűs szívvel, odaadó lélekkel és fáradhatatlan szorgalommal tudják ellátni.

- Adja meg nekik a Tudás Lelkét, mely által szolgálatuk során önmagukat állandóan képezve váljanak képzett rendőrré, művelt polgárrá, az újra és a szépre mindig fogékony emberré.

- Adja meg nekik a Jámborság és Szelídség Lelkét, mely által elkerülhetővé válhat becsületes szolgálatukban az igazságtalan hatalomvágy, az elfogult egyoldalúság, de megerősödik az egység eszményének gyakorlata, az emberi és szolgálati viszonyok kiegyensúlyozottsága.

- Adja meg nekik az Istenfélelem Lelkét, a Tőled, hogy az emberi életet megmérgező visszaéléseket elkerüljék, és ez által legyenek a fegyelmezett és megfontolt magatartás és a felelősségteljes emberség vonzó példájává  egymás között és mindannyiunk előtt.

Magyarország Védasszonya, Mária, pártfogó szereteteddel állj a Készenléti Rendőrség egységre törekvő, hűséget felmutató és becsületes szolgálata mellett.

Szent György hitvalló erényeid legyenek példa és erőforrás a Készenléti Rendőrség tagjai számára, égi pártfogásod segítse őket feladataik teljesítésében.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
szombat, 2011, szeptember 24