2011. MH Ludovika Zászlóalj csapatzászlajának megáldása - Berta Tibor

 

Az MH Ludovika Zászlóalj csapatzászlajának megáldása

Budapest, 2011. május 14. 

Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök 

 

Örökkévaló Urunk, Seregeknek Szent Istene!

Egyszülött Fiad Jézus Krisztus feltámadásában megújította az emberiség életét. A gonoszság felett aratott győzelme arra buzdít és bátorít minket, hogy a jót, életünk küzdelmeiben diadalra akarod juttatni bennünk.

Ezen zászló megáldása legyen a kegyelem forrása a hivatásukat és szolgálatukat szerető honvédtisztjelöltek számára.

Áraszd bőséges áldásodat + a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj katonáira és erre a csapatzászlóra, melyet ma kaptak a Magyar Köztársaság Elnökétől. 

Kérünk, hogy a Ludovika Zászlóalj tagjai, akik, ezen lobogó alatt helytállnak a katonai szolgálatban, Tőled, a Mindenható Istentől nyerjenek testi és lelki erőt feladataik teljesítésére.

Legyen számukra e zászló szent jel, mely minduntalan szívükbe vési a hazaszeretet felelősségteljes feladatát, a Magyar Honvédelem nemes ügyének hűséges szolgálatában mindhalálig.

A Szentlélek Úristen adja meg nekik adományait:

- Adja meg nekik a Bölcsesség Szent Lelkét, hogy tanulmányi évek alatt  alaposan fel tudjanak készülni katonai hivatásuk jövendő  szolgálatára.

- Adja meg nekik az Értelem Lelkét, hogy a hibákat mindig tudják és akarják is orvosolni.

- Adja meg nekik a Lélek tanácsára való hallgatást, hogy a gonoszságot, és a rosszat állhatatosan el tudják kerülni.

- Adja meg nekik a Lélek a testi- pszichikai- és szellemi erőt, hogy felkészülésük ideje alatt, helytálló erővel, derűs szívvel, és odaadó szorgalommal váljanak öntudatos katonává. 

- Adja meg nekik a Tudás Lelkét, hogy értelmesen használják fel az időt képzésük idején, így váljanak művelt polgárrá, képzett katonává, az újra és a szépre mindig fogékony emberré.

- Adja meg nekik a szelídség Lelkét, hogy emberségesen akarjanak élni, hivatásukban becsülettel szolgálni, a honvédelem tagjaként a bajtársias emberséget minduntalan szem előtt tartani.

- Adja meg nekik az istenfélelem Lelkét, hogy a fegyelmezett magatartás, az összeszedett viselkedés, a felelősségteljes emberség vonzó példái legyenek egymás között és midannyiunk előtt.

Magyarország Védasszonya, Mária, állj a Ludovika Zászlóalj katonáinak becsületes szolgálata mellett. Szent László lovagkirály, király erényeid legyenek példa számukra, égi pártfogásod segítse őket feladataik teljesítésében.

 

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
szombat, 2011, május 14