2013. Edelsheim-Gyulai Ilona gyászmiséje - Berta Tibor

 

Gróf Edelsheim-Gyulai Ilona,

Horthy István kormányzóhelyettes felesége gyászmiséjén elhangzott beszéd

Budapest, Belvárosi Plébániatemplom, 2013. május 2.

Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Krisztusban szeretett Testvéreim!

Tisztelt Gyászoló Család, Rokonok, Barátok, gyászoló és emlékező Testvéreim!

 

 Jézus Krisztus megrendítő szeretetének áldozatát ajánljuk most fel a Teremtő Istennek, a Mennyei Atyánknak. Hiszen Krisztus Urunk, nem csak életét adta oda megváltó szeretetével minden emberért a Golgota keresztjének fáján, de azt is akarta, hogy ez a megváltó szeretet és üdvözítő áldozat már a kereszthalála előtt egy vacsorán váljék jelenvalóvá, és apostolai által és tanítványai révén majd újra és újra megújuljon, sajátos és titokzatos módon legyen jelen az emberek között nemzedékről nemzedékre, századokról századokra, így most ebben az órában is, ebben a szentmisében.

E szentmise áldozatot, Krisztus Urunk élő és szent keresztáldozatának valóságát ajánljuk most fel, hogy Mennyei Atyánk előtt kedves legyen, elhunyt keresztény testvérünknek, Ilona Nővérünknek pedig üdvösségére váljék.

Egyetemes Egyházunk ősi imáit ebben a szentmisében a magyar hadsereg és légierő egykori pilótájának és katonájának feleségéért, a vöröskereszt egykori ápolónővéréért, az édesanyáért, a nagymamáért, a dédszülőért, Horthy Istvánné, született gróf Edelsheim Gyulai Ilona lelki üdvösségéért ajánljuk fel.

Lelkünkben és gondolatainkban Krisztus Urunk áldozatához kapcsoljuk szentmisénk imáit és énekeit, hogy ezek által is hálát adjunk Ilona Nővérünk földi életért, kérve Urunkat fogadja be őt a Mennyei Hazába.

Hálát adnunk azért a 95 esztendőért, melyet földi életében kapott, és amelynek elején föltette az okos kérdést a dolgok végső célját keresve: „Mi a legfontosabb az életben?”

Ilona Nővérünk számára az látszott a legfontosabbnak, melyet életének történéseiről írt vallomásában a Becsület és kötelesség című könyvében így fogalmazott meg: „…,hogy megértsem, miért vagyunk a világon, és mi történik, amikor azt elhagyjuk.” 

E nagyszerű s, ugyanakkor félelmetes kérdés megválaszolására majd egy évszázadnyi idő adatott Ilona Nővérünknek, s életének történéseibe betekintve, elmondható: a szorgalmas akarattal, a kitartó bátorsággal, és az őszinte emberséggel feltett kérdésre - mely nem maradt a bölcselet és az elmélet síkján -, élete megannyi egyéni és történelmi eseményében, a nagy örömökben és a mély fájdalmakban, a reményben és a csalódásban is megannyiszor cselekvően fel tudta mutatni a választ, vagyis a kérdés első felére - miért élünk e világon -  élete történéseiben megtalálta a feleletet: hiszen, aki emberséget akar, aki az emberség tiszta valóságát akarja, azt akarja, amit a Teremtő Isten szeretne, és aki az önzetlen szeretetért folytat küzdelmet, azért küzd, amit az Isten akar.

Az Egyház kétezer éves imáit mondva fohászkodunk ebben a szentmisében Ilona Nővérünk üdvösségéért, hogy életét, melyet keresztelése áldott pillanatától eljegyzett a Szentháromságos Egy Istennel, fogadja el a Teremtő Atya, az Üdvözítő Fiú és a Vigasztaló Lélek. 

Tárja fel előtte szent arcát a mindeneket teremtő és éltető Isten, akit minduntalan dicsért életében, mert sok igazságot feltárt előtte, és sok igaz értéket fel tudott fedezni Őáltala, s mert megkapta tőle azt a mély belső szeretetet, melyet Mindenható teremtményei, a sziklák, a fák, a virágok, a madarak, az állatvilág, és különösen a különböző bőrszínű és hitű emberek iránt érzett.

Mutassa meg neki Mennyei Országát az emberek üdvösségéért életét szeretetből odaadó Fiúisten, a mi Urunk, Jézus Krisztus, aki megadta Ilona Nővérünknek, hogy könnyek szökjenek a szemébe látva hosszú földi életében a szenvedéseket, a hitetlenséget, a bizalmatlanságot, a bántalmakat és a gyűlöletet, s aki áldott kegyelmével és Egyházának szentségeivel segítette, hogy mindezeket törekedjen megszüntetni szolgáló és tevékeny szeretetével.

Világosítsa meg életét a Vigasztaló Szentlélek Úristen, kinek megerősítő és gyámolító kegyelme folytán Ilona Nővérünk képes volt mindig a dolgok jó oldalát látni, arra emlékezni, ami jó és kellemes volt, s elfelejteni és megbocsátani a rossz dolgokat és a sérelmeket.

Legyen tevékeny életének, embertársait szolgáló szeretetének, belső nyitottságának, fáradhatatlan munkájának, Isten iránti elkötelezettségének jutalma maga az irgalmas Isten, aki saját maga a válasz a kérdés második felére, amikor elhagyjuk ezt a világot, és találkozhatunk vele.

Adja meg Ő a legvégső feleletet Ilona Nővérünknek, hogy meghallva az Ő irgalmas hangját, elnyerje az Örök Élet harmóniájának örömét, igaz békéjét és örök boldogságát.

Típus: 
Beszéd
Tartalom dátuma: 
hétfő, 2014, július 28