2013 - Egymással és egymásért a Szolgálatban

Egymással és egymásért a Szolgálatban - 2013

 

Tisztelt Katonák, Kormánytisztviselők, Közalkalmazottak!

Egy év híján húsz esztendeje lesz annak, hogy a Tábori Lelkészi Szolgálat 1994-ben megkezdte tevékenységét a Magyar Honvédségben. A közelgő két évtizedes évforduló arra indít bennünket, hogy a feladatok számvetését elvégezve, a megkezdett tevékenységet a három szolgálati ág tovább folytassa egymással az ökumené és a párbeszéd jegyében egymásért és katonainkért a Magyar Honvédelem javára a közös szolgálatban.

Azt, az ökumenén és párbeszéden alapuló szolgálatot, valamint a folyamatosan megnyilvánuló együttműködést, amely a Katolikus Tábori Püspökség, a Protestáns Tábori Püspökség és a Tábori Rabbinátus között kibontakozott és kialakult az elmúlt évek során példaértékűnek tartjuk, melyet a jövőben tovább szeretnénk folytatni és erősíteni.

Az Egymással és Egymásért a Szolgálatban mottóval kifejezésre szeretnénk juttatni azt az együttesen megfogalmazott meggyőződést, hogy jövőbeni tevékenységünket ebben a szellemben tovább folytatva a Magyar Honvédségben szolgálatot teljesítő katonákat, kormánytisztviselőket és közalkalmazottakat együtt szólítsuk meg szolgálati helyeiken, a különböző helyőrségekben.

2013-ban, mint a HM TLSZ Szolgálati Ágainak vezetői közösen szeretnénk ellátogatni a Magyar Honvédség valamennyi helyőrségébe, hogy egy-egy állománygyűlés keretében találkozni tudjunk az adott helyőrség alakulatainak elöljáróival és a személyi állománnyal.

Úgy gondoljuk, hogy ezek a látogatások alkalmat teremthetnek a parancsnoki állománnyal való találkozáson a közös feladatok értékelésére, az együttes tevékenységben felmerülő gondok baráti párbeszéd által való kiküszöbölésére és a jövőbeni feladatok pontosítására, konkrét megbeszélésére.

Ugyanakkor állománygyűlések keretében szeretnénk találkozni az alakulatok személyi állományával is, ahol a szolgálati ágak egy-egy képviselője mondaná el gondolatait alapvető tevékenységünkről, jelenbeli feladatainkról, jövőt illető elképzeléseinkről.

Az Egymással és Egymásért a Szolgálatban mottó kifejezi azon szándékunkat, mellyel Isten dicsőségére és katonáink javát szolgálva szeretnénk elmélyíteni kapcsolatainkat a Magyar Honvédség valamennyi alakulatának katonájával. Őszintén bízunk abban, hogy a 2013-ban megvalósuló helyőrségi látogatásaink értékes állomásai lehetnek a további közös tevékenységnek, az egymással és egymásért végzett szolgálatban.

 

Tisztelettel és nagyrabecsüléssel:

 

 Totha Péter Joel                        Jákob János dandártábornok                         Bíró László

          vezető tábori rabbi                       protestáns tábori püspök                    katolikus tábori püspök

Típus: 
Körlevél
Tartalom dátuma: 
kedd, 2013, január 1