2013. Ima a logisztikus katonák emlékhelyének megáldásán - Berta Tibor

 

Ima a logisztikus katonák emlékhelyének megáldásán

2013. július, Budapest, Logisztikai Ellátó Központ

Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

A magyar logisztikus katonák emléktáblájának felavatása és megáldása három erény melletti elkötelezettséget állít elénk:

a hűség, a bátorság és a becsületesség erényeit.

Az erények mindig a tettekben őrizhetők meg, de a megőrzésük nem elegendő, gyümölcseit, a közjót és a közösséget szolgáló eredményeit állandóan meg kell újítani.

1. A hűség erénye egyedül a szeretet alapjára tud építkezni. A Haza közjavának, a Magyar Honvédelem logisztikai szolgálatának feladata embert próbáló és szép szolgálat tud lenni. Szent Máté apostol és evangélista, eredeti foglalkozását tekintve vámos, a logisztikus katonák védőszentje, ismerte a különbséget az érdektől vezérelt vámszedői szakma és a nép javát szolgáló gondos és mindig jóra törekvő sáfár között. Kérjük az ő segítségét a Magyar Honvédség logisztikai feladatokat ellátó valamennyi katonájára, hogy hűségesen, jó gazda módjára teljesítsék a rájuk bízott feladatokat, őrizzék és gondosan vigyázzák a rájuk bízott értékeket és javakat.

2. A bátorság a katonai szolgálat elengedhetetlen erénye, a helytállás és az áldozatvállalás mutatója. Nem csak a rendkívüliségben, hanem sokszor leginkább a mindennapi szorgalmas munkában hozza meg gyümölcsét. Jól tudta ezt Benedetto Odescalchi, a későbbi Boldog XI. Ince pápa, hazánk török uralomtól való felszabadításának nagy apostola. Legyen ő égi pártfogója, segítője és védelmezője a mindennapok monotonságában helytálló és áldozatos lelkülettel tevékenykedő logisztikus katonáknak.

3. A pénz a becsületes ember kezében a jóság mutatója és elengedhetetlen eszköze. A szegényeknek alamizsnát osztó Árpád-házi Szent Erzsébet kezében a pénz a becsület, sőt a megbecsülés jele és tanúja tudott lenni. Segítse a Szent Hercegnő logisztikus katonáinkat, hogy mindig megértő szeretettel és elkötelezett becsülettel tudjanak segítségére lenni katonatársaiknak a Magyar Honvédelem nemes ügyének fáradhatatlan közös szolgálatában.

A három pártfogó szentnek, Máté apostolnak, XI. Ince Pápának és Árpád-házi Szent Erzsébetnek közbenjárását kérve áldjuk meg most a logisztikus katonák emlékére és tiszteletére állított emléktáblát a Szentháromság egy Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
hétfő, 2018, március 5