2013. Imádság Lahner György tábornok szobrának avatásán - Kótai Róbert

 

Imádság Lahner György tábornok szobrának avatásán

Budapest, BHD Petőfi Laktanya, 2013. november 28. 

Elmondta:Kótai Róbert főhadnagy, tábori lelkész

 

Örökkévaló Isten! A nemzetünk évezredre visszanyúló története megannyi hőslelkű személyiséget, kiváló, erényekben gazdag férfit és nőt, számtalan értéket felmutató, a következő nemzedék számára példát adó életet tár elénk, a Te jó voltod akaratából, gondviselésed által.

Történelem Ura! Ma nem csupán névtelen hősökre, ismeretlen áldozatokra, hanem LAHNER GYÖRGY tábornokra és a 13 aradi vértanúra, s azokra a mártírokra emlékezünk, akik életüket, fiatalságukat és jövőjüket adták a szabadságért. Azokra a hősökre, akik a harctereken fényes győzelmeikkel szégyenítették meg a császári sereget, arra, akik nem mindennapi képességeinek köszönhetően, a honvédsereg felszereltsége napról napra javult, a tüzérsége kitűnő és korszerű fejlődésen ment keresztül. Azokra, a példaértékű Honvédekre tekintünk, akik egy független Magyarország megteremtésével ország-világnak bebizonyították: a magyar nemzet 1848. márciusában nemcsak talpra állt, hanem talpon is tudott maradni. Nemcsak visszaszerezte a szabadságát, de élni is tudott vele. A magyar szabadságharc hősei, vértanúi mind eszmék, közös értékek mellett tettek tanúbizonyságot életükkel és halálukkal egyaránt. Bebizonyították a mi számunkra is, hogy az értékek fölötte állnak az érdekeknek. A ’48-as vértanúk, egy eszméért áldozták az életüket. A magyar nemzet eszméje, a magyar szabadság és függetlenség eszméje volt az, amiért ők hittel és hűséggel harcoltak utolsó leheletükig. 1848-ban valójában különféle származású, és sok tekintetben bizony igen eltérő felfogású emberek határoztak úgy, hogy létrehoznak egy közös modern nemzetet, a szabad és független magyar nemzetet, a szabad és független Magyarországon. Ők már akkor tudták: különbségeink ellenére egy az ország. Ők bebizonyították, képesek vagyunk arra, hogy megszervezzük önmagunkat, hogy működtessük az államunkat, és arra is képesek vagyunk, hogy megvédjük közös érdekeinket.

Seregek Szent Istene! Amikor emléket állítunk LAHNER GYÖRGY tábornoknak, székesfővárosunkat őrző laktanyánk díszudvarán, legyen követendő példa a katonai erényekben, a műszaki hadtudományokban. A nagy ambícióval végzett zseniális szervező és eredményes munkavégzésben és az Istenfélelemben. Lehet, hogy gyarló emberséggel, jórészt a körülményektől kényszerítve és önhibáján kívül hozott jó vagy rossz döntéseket, de a béke szerzője akart lenni, aki szereti, védi és előmozdítja az életet, annak teljességében. "Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom!"

Példája ébressze fel mindenkiben az akaratot, hogy túllépjen azokon a gátakon, amelyek elválasztják egymástól az embereket, megerősítsék a kölcsönös szeretet kötelékeit, megértsék a többi embert és bocsássanak meg azoknak, akik sértéseket okoztak.

Ezzel az imával kívánom mindenkinek és áldom meg ezt az emlékművet, hogy a béke valódi munkálója és építője legyen, hogy hazánk növekedjen a testvéri egyetértésben, a jólétben és a békében.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2013, november 28