2013. Imádság Szurmay Sándor vezérezredes szobrának avatásán - Bíró László

 

Imádság

vitéz uzsoki báró Szurmay Sándor  honvédelmi miniszter, vezérezredes szobrának avatásán

Budapest, MH BHD Petőfi Laktanya, 2013. május 16.

Elmondta: Bíró László, tábori püspök

 

Gondviselő Istenünk, Történelem Ura, seregeknek Szent Istene!

Hazánknak a történelemben az újra meg újra visszatérő, sötét elnyomások reménylankasztó évtizedei után megannyiszor szüksége volt olyan személyekre, akik a lelkesedés tüzét fel tudták lobbantani, vagy akik a nemzet maradék erejét reményben és kitartó bátorságban a legnehezebb helyzetekben is erősíteni akarták.

A világító és az útmutató lángot felemelők mellett ugyanakkor szükségünk volt és van mindenkor olyan személyiségekre is, akiken talán nem látszott a nagy és karizmatikus lelkesedés, de nem hiányzott belőlük az ügy melletti elkötelezettség. És megvoltak bennünk azok az erények, melyek lelkes nagyjainkból sokszor hiányoztak.

Ilyen erények a józan ítéletalkotás, a felelősségérzet, a szilárd szervezőképesség, a következetesség, az okos kockáztatás, az egyes helyzetek és feladatok árnyoldalának, bajainak és hiányosságainak ismerete és tudomásulvétele.

Mindezek nem a legnépszerűbb erények, de tiszteletreméltóak, és ösztönösen is elismerjük elengedhetetlen szükségességüket és nagyszerű értékeiket. Főként akkor, ha érezzük mögöttük azt a nemes szívet, hogy mindezen erények gyakorlása során az illető személy az életét a hazáért kockáztatja, de sem a hazát, sem a népet nem kockáztatja sohasem. És ha a szigor mögött szilárd emberszeretet is megmutatkozott, akkor a katonai példát illetően a bevonult fiatal emberekből hamar lett a győzelem reményében küzdő katona.

Ilyen személyiség volt, és ilyen erényeket hordozott Szurmay Sándor tábornok, aki 22 esztendősen a katonai pályát választva egész életére elkötelezte magát a magyar honvédelem nemes ügyének szolgálatára. Mivel tehetség adatott neki - Tőled Urunk - ezért a nemzet ügye is sokat követelt tőle.

32 évi békében eltöltött különféle csapatszolgálat, és minisztériumi beosztások után - önként jelentkezve a harctéri szolgálatra - meg kellett tapasztalnia az I. világháború harcainak és csatáinak borzalmait, de mindezekben - mint parancsnoknak -, megannyi alkalommal a siker és a győzelem lelkesítő érzülete is megadatott: az Uzsoki-hágónál, Galíciában Gorlicénél és Tarnównál, majd a Felvidéken is.

Katonai szolgálata után mint honvédelmi miniszter szolgálta a honvédelemet és a nemzetet, majd ezen szolgálat után neki is meg kell kóstolnia a keserűség kelyhét  1919-es letartóztatásakor és az internálás idején.

A szabadulás után visszavonul az aktív szolgálattól, hogy tovább folytassa életét az írás gyakorlott és jó tollú mestereként, gyarapítva és gazdagítva a magyar katonai emlék- és szakirodalmat. De nem vonakodott írásaiban megmutatni érdeklődését kedvelt időtöltései a vadászat és a horgászat iránt sem, mellyel ugyancsak példa lehet előttünk a csak teljesítmény centrikus és haszonelvűséget hirdető világunkban, mely nem akarja ismerni a pihenés, a kikapcsolódás és a szabadidő áldott valóságát, békét teremtő, lelket, szellemet, és testet megújító erejét, gyógyító és igaz örömöket megadó szépségét.

Gondviselő Istenünk!

Te ismered egyedül a szíveket! Ítéletet mondani, és jutalmat osztani egyedül a Te jogod; amit mi adhatunk az a Te jó voltodból megadott hálás emlékezés és örök figyelmeztető a jövő nemzedékek számára.

Így ajánljuk gondviselő jóságodba Szurmay Sándor vezérezredes emlékét és most felavatott emlékművét!

Adj neki örök nyugodalmat dicsőséged országában, a nevét viselő alakulat, a vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár minden katonáját pedig kísérje áldásod és hathatós pártfogásod.

Add meg mindnyájuknak kegyelmi segítségedet, hogy alakulatuk névadójának erényei, katonai példamutatása, emberi értékei hatással legyen életük mindennapjaira, katonai szolgálatukra, a magyar honvédelemért végzett minden tevékenységükre.

Uram, hallgasd meg könyörgésünket!

És a mi imádságunk jusson eléd!

Ámen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2013, május 16