2014 - Berta Tibor: 20 éves a Magyarországi Katonai Ordinariátus – 20 éves a Katolikus Tábori Püspökség

 

Berta Tibor ezredes, általános helynök:

20 éves a Magyarországi Katonai Ordinariátus

20 éves a Katolikus Tábori Püspökség

 

A Magyarországi Katonai Ordinariátus mint egyházi szervezet ebben az évben ünnepli megalapításának 20 éves évfordulóját. Ez egyben a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat, ezen belül a Katolikus Tábori Püspökség újjászervezésének és újraindításának két évtizedes jubileumi ideje is.

1994. január 10-én írták alá az Apostoli Szentszék és a Magyar Köztársaság közötti Megállapodást (Accordo) a Magyar Honvédségnél és a Határőrségnél végzendő lelkipásztori szolgálatról. A Vatikán részéről Angelo Acerbi érsek, apostoli nuncius, a Magyar Köztársaság Kormánya részéről Fűr Lajos honvédelmi miniszter látta el kézjegyével a dokumentumot.
1994. április 16-án a vatikáni Apostoli Palotában kicserélték a Megállapodás ratifikációs okmányait. Az Apostoli Szentszéket Angelo Sodano bíboros, államtitkár, Magyarországot Keresztes Sándor Magyarország szentszéki nagykövete képviselte.

1994. április 18-i hatállyal az Apostoli Szentszék felállította a Magyarországi Katonai Ordinariátust. Ezzel egy időben II. János Pál pápa kinevezte a Magyarországi Katonai Ordinárius püspökévé dr. Ladocsi Gáspár esztergomi teológiai tanárt, pápai káplánt.

Április 20-i hatállyal a Magyar Kormány 61/1994. számú rendeletében létre hozta a Tábori Lelkészi Szolgálatot.

1994. május 14-én dr. Ladocsi Gáspár teológiai tanárt dr. Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek szentelte fel püspökké a Szent István Bazilikában, Budapesten.

Május 21-én dr. Ladocsi Gáspár katolikus tábori püspököt Göncz Árpád a Magyar Köztársaság elnöke dandártábornokká nevezte ki. A katolikus tábori lelkészek katonai állományba vétele 1994. október 1.-én kezdődött el és az év végéig tartott.

A húsz éves évforduló bár kötelez a visszaemlékezésre, mégis inkább úgy készül rá a Katonai Ordinariátus, mint jövőt meghatározó és építő eseményre, melyet az eddigi évenként ismétlődő programjainkban szeretnénk leginkább megvilágítani és kikristályosítani. Ezekben az eseményekben bemutatjuk konkrét tábori lelkészi tevékenységünket, ugyanakkor szándékunkban áll megjeleníteni szolgálatunk eszmeiségének alapjait és azokat az elveket, amelyek meghatározzák a mindennapok lelkipásztori tevékenységét a katonák közötti szolgálatban.

Ennek jegyében tartjuk meg havonkénti tábori lelkészi továbbképzési és tanácskozó napjainkat valamint a Katolikus Tábori Püspökség Baráti Köre összejöveteleit február 28-án, május 31-én, szeptember 26-án és november 7.-én.

2014 tavaszán indítjuk útjára közösen a Protestáns Tábori Püspökséggel azt a kiállítást, amely a katonalelkészek külszolgálati (missziós) tevékenységét mutatja be 1996-tól napjainkig. Ez a vándorkiállítás számos településen lesz látható az országban, olyan helyeken is, ahol nemcsak a katonák, de a civilek is megtekinthetik.

Február 19.-én délelőtt „ünnepi állománygyűlés” keretében állami, egyházi és katonai vezetőkkel együtt emlékezett meg a Tábori Lelkészi Szolgálat mindhárom szolgálati ága a húsz évvel ezelőtti megalakulásáról. Ezen a napon 18.00 órakor Bíró László tábori püspök és a katolikus tábori lelkészi kar ünnepi hálaadó szentmisét mutatott be a Budavári Nagyboldogasszony Plébániatemplomban (Mátyás-templom). A szentmisében megemlékeztünk a Magyar Honvédelem valamennyi elhunyt katonájáról, valamint fejet hajtunk tábori lelkész elődeink előtt, akik az 1848-49-es szabadságharcban, az első és második világégésben katonáinkat segítették lelkipásztori szolgálatukkal.

A szentmisét követően 19.00 órakor tartottuk meg annak az egyházzenei DVD-nek a bemutatóját, amelyet az MH Légierő Zenekar-Veszprém és a HM Zrínyi Katonai Filmstúdiója készített 2012-2013-ban Budapesten, Jákon, Pannonhalmán, Tihanyban, Veszprémben és Zircen, katolikus és református templomokban az egyházi népénekekből. A hang- és képhordozó eszközön közel 80 katolikus és mintegy 25 protestáns ének kapott helyet, kiegészítve egy összefoglaló könyvecskével, amely ismerteti az énekek keletkezését, szerzőjét és más hasznos tudnivalókat.

A május 14-20. között megrendezendő 56. Nemzetközi Katonai Zarándoklaton Lourdes-ban szeretnénk átadni a katonáknak azt a zarándokkönyvet, amelyet erre az alkalomra készítünk el, hogy ezzel is segítsük a résztvevőket a zarándoklat ideje alatti lelki elmélyülésben.

Júniusban két eseményen jelenítjük meg két évtizedes szolgálatunkat. A Katolikus Tábori Lelkészek napján nyílik lehetőség arra, hogy munkánkat és szolgálati tevékenységünket úgy mutassuk be, mint azt a lelkipásztorkodást, amely bár sok tekintetben eltér a hagyományos papi tevékenységtől, mégis támaszkodik (különösen is az első keresztény évszázadok) egyházi tradíciójára, ugyanakkor nagyon sok olyan elemet tartalmaz, amely a jövőbe mutat. Szintén júniusban - immár negyedik alkalommal - tartjuk meg a Szlovák Katonai Ordinariátussal közösen a Szent Cirill és Szent Metód Ünnepséget a Kis-Balaton melletti Zalavári Történelmi Emlékparkban. Szent Cirill, Szent Metód és társaik közös ünneplésével szeretnénk felmutatni országaink közös erőfeszítéseit, hogy a sok bonyolult vallási és kulturális, polgári és nemzetközi problémák közepette hogyan lehet életképes egységet építenünk.

Szeptember végén második alkalommal indulunk el Budapest-Máriaremetére a XX. Nemzeti Katonai Zarándoklat keretében, amelyet számos lelki- és kulturális programmal szeretnénk kibővíteni, valamint igazi zarándokúttá tenni.

A katonaszülők gyermekeinek szóló programjaink is kapcsolódnak a 20 éves évfordulóhoz: így a hagyományos - ebben az évben 11. alkalommal (július 5-11.) megrendezendő Zalavári környezet- és természetvédelmi táborunk, valamint az év végi versmondó versenyünk (december 3.) és mikulás ünnepségünk (december 5.).

Katonacsaládjainkat ebben az évben is a Családerősítő Hétvége programunkkal szeretnénk támogatni október 3-5. között Balatonkenesén.

20 éves tábori lelkészi szolgálatunkat és tevékenységünket nem értékeljük többre a realitásnál, ugyanakkor a jövőt illetően a múlt tapasztalatait megfelelőképpen és erőnkhöz mérten szeretnénk felhasználni. Az elmúlt két évtized tapasztalatai arra ösztönöznek bennünket, hogy lelkipásztori szolgálatunkat tovább fejlesszük. Tudjuk azt is, hogy a tábori lelkészi szolgálat a katonák etikai képzésének, erkölcsi oktatásának és morális nevelésének egyik meghatározó eszköze lehet. Papi jelenlétünk a katonák között - még ha szerényen is - rámutat a transzcendencia fontosságára és különösen arra: ha elfeledkezünk az emberi lét természetfölötti irányultságáról, akkor a partikuláris érdekek feszültséget okoznak és megnehezítik a katonák életét. Az emberi élet vertikális távlatai a katonák szolgálatában is megmutatkoznak, az etikai kérdések a természetfölöttivel való találkozásban eligazító kiutakat és megoldásokat tudnak adni.

Az Egyház az idők folyamán mindig dicséretre méltó törődéssel akarta megadni minden egyes hívőnek az üdvösség eszközeit, hogy ne csak az alapvető lelkipásztori gondozásban részesüljenek, hanem azt a sajátos segítséget is megkapják, amire szükségük van ahhoz, hogy saját környezetükben megtalálják az életszentséghez vezető utakat és maradéktalanul betölthessék hivatásukat mind a világban, mind pedig az Egyházban.

Ahhoz, hogy a katonai szolgálatot teljesítők megfelelően gyakorolhassák hivatásukat hisszük és valljuk, hogy szükségük van a szentségi-szolgálati papság segítségére, hogy mindenki saját élethelyzete szerint, a papok és laikusok egymással szoros együttműködésben tudják teljesíteni az Egyház missziós küldetését a hadseregben.

Tábori lelkészi feladatainkban ezt szeretnénk a jövőben még erőteljesebben kihangsúlyozni.

Típus: 
Írás
Tartalom dátuma: 
szerda, 2014, február 19