2014 - Berta Tibor: Ajánló Újházi Lóránt: A katolikus katonai ordinariátus struktúrája és szabályozása című könyvéhez

Berta Tibor ezredes, általános helynök: Ajánló Újházi Lóránt: A katolikus katonai ordinariátus struktúrája és szabályozása című könyvéhez

 

Magyar környezetben mostanáig alig jelent meg olyan összeállítású kiadvány, mely a katonák lelkipásztori szolgálatát ellátó katolikus intézmények jogi természetű alapvetésének rendszerét tárgyalta. A katonai (közismertebb nevükön tábori) püspökségek – hiszen e kiadvány ezekről szól – állami szabályozásának egyes folyamatait valamint az egyházi rendelkezések ide vonatkozó elemeit vizsgálja a szerző, illetve e kettő összhangját megteremtő ügymenetről is tájékoztatja az olvasót. A kiadvány révén megismerhetjük a katonai püspökségek (ordinariátusok) felépítését a különböző országokban, de betekintést nyerhetünk a katonai lelkészek identitását meghatározó érvénnyel kimondó apostoli konstitúció, a Spirituali militum curae egyes rendelkezéseinek megtárgyalásába is, melynek paragrafusai és értelmező gyökerei a II. Vatikáni Zsinat több dokumentumáig nyúlnak vissza.

A kiadvány tartalmában valamint jellegénél fogva is hiánypótló munka, mely nemcsak azok számára lehet érdekes, akik a katonai világban tevékenykednek, hanem azok is haszonnal olvashatják, akik a katonákkal együtt szolgáló katolikus papok feladatait eddig alig, vagy egyáltalán nem ismerték.

A könyvből többek között megtudhatjuk: miért ezt az elnevezést kapta az intézmény, mi az alapja létjogosultságának, milyen követelmény szükséges a katonai ordinárius egyházi alkalmasságához és kinevezésekor milyen szerepe van az állami hatóságoknak? De betekintést nyerünk a katonai püspökségek kapcsolataiba is az Apostoli Szentszékkel valamint egyes nemzetek katolikus püspöki konferenciáival, és megismerhetjük a katonai lelkészek egyházi ás állami jogállását, jogkörét, “versengő” és “kumulatív” egyházi illetékességét, képzését, lelkipászkodásuk célját és “célszemélyeit”.

A kiadványból világosan és egyértelműen kirajzolódik, hogy a katonák lelkipásztori ellátása kitüntetett és speciális helyen szerepelt a Római Katolikus Egyház pasztorációs tevékenységében, melyet a idők során úgy igyekezett megszervezni, hogy figyelembe vette a katonák és a különböző fegyveres- és rendvédelmi szervek tagjainak sajátos élethelyzetét, az Egyház célját és az állami érdekeket egyaránt. Ugyanakkor az is kiderül, hogy a tábori lelkészet sok évszázadra visszanyúló régi intézmény, mindazonáltal a katonai ordinariátus egy meglehetősen új, személyi elven fennálló egyházi szervezet, melynek szerepe és helye a jelen ideig teológiai és egyházjogi megfontolás és reflexió tárgya. A könyv rámutat olyan fontos és megkerülhetetlen kérdésekre is, mint a katonalelkészek tevékenységi köre, akiknek például a katonai műveletek erkölcsi és etikai értékelése és megítélése nem feladata, de az már igen, hogy az ilyenekben résztvevők számára biztosítva legyen a  lelkipásztori ellátása lehetősége, mely egyes helyzetekben országhatárokon átívelő joghatósággal ruházza fel őket, mégpedig a lelkek üdvösségének minden körülmények között való biztosítása érdekében.

A könyv rámutat arra az egyedülállóan fontos tényre is, hogy a katonai ordinariátusok megalapítása előtt, olyan megegyezések születnek a működés feltételeinek meghatározását illetően, melyekre más részegyházak esetében még lehetőség sem adódik. De ebből a jogi keretből következik az garancia is, mellyel az intézmény áttekinthetősége és identifikációja biztosítva van.

Újházy Lóránd könyve tudományos igénnyel megírt munka, mely első benyomásra a jogértelmezési kérdések nagyszámú előfordulása miatt, nem a napi olvasmányok körét gyarapíthatja (bár a katonalelkészeknek kötelező olvasmány), mindazonáltal kiviláglik belőle annak az egyházi intézménynek a sajátságos feladata és katonalelkész tagjainak tevékenysége, amely, és akik a katonák világában azt az embert keresi és szólítja meg, aki többre hivatott annál, hogy csak és pusztán fegyverforgató legyen.

 

 

Típus: 
Írás
Tartalom dátuma: 
hétfő, 2014, július 21