2014. Imádság Nagyboldogasszony ünnepén - Kálinger Roland

 

Imádság Nagyboldogasszony ünnepén

2014. augusztus, Szolnok

Elmondta: Kálinger Roland százados, tábori lelkész

 

Pár nappal ezelőtt a következő mondatot hallottam egy eset kapcsán: „Atya velünk voltak az égiek.”

Nap mit nap úgy állhat szolgálatba a katona, hogy tudja, vele vannak az égiek, DE tudnia kell azt is, hogy az égiek segítsége nem mentesít minket az alól, hogy munkánkat a tőlünk telhető módon a legjobban, leg alaposabban, lelkiismeretesen végezzük el.

Tavaly ilyenkor az ünnep latin elnevezéséről beszéltem: DORMITIO vagy ASSUMPTIO. Most is két latin kifejezést hoztam.

Máriát, Jézus édesanyját Mater Dolorosa-nak azaz fájdalmas anyának szokták nevezni. Bár bűnt nem követett el kijutott neki a szenvedésből, fájdalomból. Mi is saját bőrünkön érezzük, hogy sokszor a munka, néha az élet is milyen nehéz és fájdalmas. Mária nagysága nem csak a mennyben, hanem a földi életben is megmutatkozott. A földi élet keresztjeit méltón viselni a kihívásoknak megfelelni, hivatásunkat küldetésünket teljesíteni ez az, amit a Mater Dolorosa-tol tanulhatunk.

Máriát, Jézus édesanyját úgy is nevezik, hogy Mater Gloriosa azaz, dicsőséges Anya. Nem szabad elfelejteni azt, hogy az élet olyan mit a magyar népmese a gonoszok elnyerik méltó büntetésüket a jók pedig a jutalmat. A jutalmat pedig nem lehet sürgetni. Ne járjuk parancsnokaink elöljáróink nyakára, hogy mi már készen állunk a kitüntetésre. Legyünk türelemmel és vegyünk példát Máriáról, kinek földi életében kiérdemelt jutalma a testestől-lelkestől való mennybevétel volt azaz igazi jutalmát a mennyben kapta meg.

Bízom benne, hogy a magyar katona és főleg a szolnoki katona, nem csak a fizetésért, jutalomért, kitüntetésért végzi kiemelkedően a feladatát hanem bízik abban is, hogy az ÉGIEK egykoron megjutalmazzák érte az örök boldogsággal. Hiszem és remélem, hogy elhunyt bajtársaink, akik a repülés ügyét szolgálták és a béke álmát alusszák, Nagyboldogasszonyunkkal együtt az égi hazába jutottak.

 

Nagyboldogasszony

 

Földünknek égbe szállt csodája

dicső kegyes Nagyasszonyunk,

neved szívünk ezerszer áldja,

ha vigadunk, ha zokogunk.

 

Te vagy akit nem ér a vád,

Te vagy kit minden ember áld;

Te vagy a jó, a szent, a szép,

örökre fényes példakép.

 

Istenünk! Te páratlanul csodás dolgot műveltél, amikor a Boldogságos Szűz testét és lelkét a mennybe fölvetted. Add, hogy megdicsőült Szent Anyánk pártfogásával gyarlóságunk ellenére is eljussunk hozzád a boldog örökkévalóságba! Krisztus, a mi Urunk által.

 

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
szombat, 2015, január 10