2014. Imádság Nova Gorica-ban - Berta Tibor

 

Imádság Nova Gorica-ban

2014. Szlovénia

Elmondta. Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Gondviselés Istene, Igaz Bíránk és Mennyei Atyánk!

Minden megemlékezés az igazságosság erényéhez kapcsolódik, amely megadja Istennek és a felebarátnak azt, amivel tartozik neki, vagyis „megadja mindenkinek azt, ami őt megilleti”.

Ebben az igazságosságban először feléd és neked szeretnénk kifejezésre azt ami jár, amikor hozzád fordulunk ebben az órában imádságban Mennyei Atyánk, mert szeretve tisztelünk téged, aki az emberi lét kezdetétől azon munkálkodsz, hogy mi, a te képmásodra alkotott teremtményeid szentek legyünk, miként te magad is az vagy. Számtalan módon mutattad meg nekünk gondviselésed jóságos akaratát, hogy boldogan éljünk az általad teremtett világban. Akkor is fölemeltél bennünket, amikor szabad akaratunkkal visszaélve az engedetlenség önzésének fogságába estünk, - mellyel elveszítettük barátságodat - és irgalmasságodból reményt adtál az elbukottságunkban, hogy visszatérhessünk atyai gondviselésed házába. Szent prófétáid által újra és újra szövetséget ajánlottál és tanítottál bennünket, hogy aki keres téged az rád találjon s így az üdvösség, a te országod útjára léphessen. Bennünket szerető jóságodban az idők teljességében Egyszülött Fiadat küldted el hozzánk, aki - közöttünk élve mindenben hasonlóvá lett hozzánk - örömhírt hozva üdvösséget adott a szegényeknek, vigasztalást hozott a szomorkodóknak. Tanításával és életével megmutatta hogyan kell akaratodat teljesíteni, amikor halálra adta önmagát, majd feltámadásával legyőzte a halált, és újjáteremtette az életet.

Nap mint nap ezt kellene felidéznünk gondolatainkban, életünkben pedig felmutatnunk, hogy ne lépjünk rá az önzés, a  békétlenség, a harag és a gyűlölködés, a kegyetlenkedés és a pusztítani vágyás útjára, melyből öldöklés, harc és háború fakad.

A megemlékezés igazságosságában embertársainknak is meg kell adnunk, azt, ami nekik jár, először az elhunytaknak, majd az élőknek.  Adósság törlesztő korunknak és nemzedékünknek igaz hálával és szent kötelezettséggel kell emlékezni az előttünk járt katonaelődök életáldozatáról, odaadott életük jövőt biztosító bátorságáról és kitartó hősiességéről. Ezért kérünk most Urunk téged, add meg az itt elhunyt katonáknak, hogy megláthassanak Téged örömöt és boldogságot adó országodban. Szeretettel bocsásd meg gyengeségeiket és vétkeiket, légy irgalmas
azokhoz, akik kiszolgáltatottságuk gyötrelmei alatt megroppanva kivetkőzetek emberségükből, akik elborult elmével hagyták el a földi élet szenvedéseit. Adj el nem múló kárpótlást a tömegesen eltemetett katonáknak, adj megnyugvásra találó vigasztalást, a katonák családtagjainak, akik nem tudtak tőlük elbúcsúzni és engedd, hogy az Örök Hazában veled találkozhassanak szentjeid társaságában.

Azokért is fohászkodunk hozzád Urunk, akik tevékeny szolgálatukkal, értékes kutató munkájukkal, múltat megbecsülő, hagyományápoló szorgalmukkal és nagylelkű adományaikkal emlékhelyeket állítanak a katonaelődök megbecsülését kifejezésre juttatva és példát adva a jövő nemzedékének. Kérünk, legyen rajtuk, életükön és múltat megbecsülő szolgálatukon továbbra is segítő kegyelmed áldása.

Ezen emlékmű pedig emlékeztessen bennünket mindazokra, akik életüket áldozták a jövőért, és legyen az áldott béke, a közös jóért való összefogás és az egyazon célért való lelkesedés és összetartó közösségépítés jele az eljövendő nemzedékek számára.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
péntek, 2014, július 25