2014. Kapisztrán Szent János Elismerések Alapító Okirata

 

KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS ELISMERÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA

 

MAGYARORSZÁGI KATONAI ORDINARIÁTUS

BUDAPEST

N.: E-86/2014.

KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ OKIRATA

 

A Magyarországi Katonai Ordinariátus az Apostoli Szentszék által való felállításának húsz éves évfordulója alkalmából, valamint attól a szándéktól vezérelve, hogy a katolikus tábori lelkészek védőszentjének nevét és életművét ezáltal is tisztelettel megörökítse, a jelen okirattal megalapítja a

 

KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS ELISMERÉSEKET.

 

A Magyarországi Katonai Ordinariátus a Kapisztrán Szent János Elismeréseket azoknak a személyeknek adományozza, akik a katolikus tábori lelkészek lelkipásztori tevékenységét támogatva hozzájárultak a Katonai Ordinariátus társadalmi elismertségének javításához és küldetésének megvalósításához.

 

I. A KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS ELISMERÉSEK KATEGÓRIÁI:

1. Érdem utáni elismerések:

a., Kapisztrán Szent János Arany Érdemérem;

b., Kapisztrán Szent János Ezüst Érdemérem;

c., Kapisztrán Szent János Bronz Érdemérem;

d., Kapisztrán Szent János Elismerő Oklevél;

2. Eseményhez és/vagy évfordulóhoz kapcsolódó elismerések:

a., Kapisztrán Szent János Ezüst Emlékérem

b., Kapisztrán Szent János Bronz Emlékérem

c., Kapisztrán Szent János Emléklap

3. A Kapisztrán Szent János Elismerések leírását a jelen okirat 1. számú melléklete tartalmazza.

 

II. A KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS ELISMERÉSEK  ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE:

1. A Kapisztrán Szent János Elismerések az alábbi személyeknek adományozhatók:

- magyar és külföldi hivatásos és a szerződéses katonáknak,

- az önkéntes tartalékos katonáknak,

- a honvéd tisztjelölteknek,

- a honvéd altiszt-jelölteknek,

- a honvédségi szervezetek kormánytisztviselőinek és közalkalmazottainak,

- nyugállományú katonáknak,

- magyar és külföldi polgári személyeknek,

- a Magyarországi Katonai Ordinariátusban szolgálatot teljesítő tábori lelkészeknek és munkatársaknak.

2. Az elismerések adományozásánál be kell tartani a fokozatosság elvét.

3. Az adományozási alkalmak között - eltekintve a rendkívüli helytállás esetétől - legalább három (3) évnek kell eltelnie.

4. A Kapisztrán Szent János Érdemérem három (I.1./a.,b.,c.,) fokozatához magyar nyelvű adományozást tanúsító oklevél jár. Külföldi személynek adományozott elismeréshez angol nyelvű adományozást tanúsító oklevél jár.

5. A Kapisztrán Szent János Érdemérem három (I.1./a.,b.,c.,) fokozata, illetve a Kapisztrán Szent János Elismerő Oklevél adományozásakor amennyiben a javasolt személy nem (vagy nem csak) magyar állampolgár, a javaslati laphoz csatolni kell az adott ország illetékesének hozzájárulását!

6. A Kapisztrán Szent János Elismerések adományozására az alábbi személyek tehetnek javaslatot:

a.) az aktív szolgálatban levő katolikus tábori lelkészek

b.) a szerződéses jogviszonyban álló kisegítő tábori lelkészek

c.) a Katonai Ordinariátusba inkardinált nyugállományú tábori lelkészek

7. A Kapisztrán Szent János Arany Érdemérem azoknak a személyeknek adományozható, akik miközben példamutató szolgálatteljesítéssel és hűséges helytállással végzik katonai és/vagy szakmai feladataikat, elkötelezett magatartásukkal, önkéntes munkájukkal, áldozatos tevékenységükkel, valamint különleges szolgálatuk és nagylelkű támogatásaik révén huzamos időn át kiemelkedő mértékben segítették a katolikus tábori lelkészeket feladataik ellátásában, mely által kimagasló és egyedülálló módon járultak hozzá a Katonai Ordinariátus társadalmi elismertségének javításához és küldetésének megvalósításához.

7.a., A Kapisztrán Szent János Arany Érdemérem évente 1 (egy) személy részére adományozható.

8. A Kapisztrán Szent János Ezüst Érdemérem azoknak a személyeknek adományozható, akik miközben példamutató szolgálatteljesítéssel és hűséges helytállással végzik katonai és/vagy szakmai feladataikat, elkötelezett magatartásukkal, áldozatos tevékenységükkel, valamint különleges szolgálatuk révén, huzamos időn át nagymértékben segítették a katolikus tábori lelkészeket feladataik ellátásában, mely által kimagasló módon járultak hozzá a Katonai Ordinariátus társadalmi elismertségének javításához és küldetésének megvalósításához.

8.a., A Kapisztrán Szent János Ezüst Érdemérem évente 2 (kettő) személy részére adományozható.

9. A Kapisztrán Szent János Bronz Érdemérem azoknak a személyeknek adományozható, akik miközben példamutató szolgálatteljesítéssel és hűséges helytállással végzik katonai és/vagy szakmai feladataikat, elkötelezett magatartásukkal, áldozatos tevékenységükkel, valamint különleges szolgálatuk révén, huzamos időn át hathatósan segítették a katolikus tábori lelkészeket feladataik ellátásában, mely által meghatározó módon járultak hozzá a Katonai Ordinariátus társadalmi elismertségének javításához és küldetésének megvalósításához.

9.a., A Kapisztrán Szent János Bronz Érdemérem évente 3 (három) személy részére adományozható.

10. A Kapisztrán Szent János Elismerő Oklevél azoknak a személyeknek adományozható, akik miközben példamutató szolgálatteljesítéssel és hűséges helytállással végzik katonai és/vagy szakmai feladataikat, elkötelezett magatartásukkal, áldozatos tevékenységükkel, valamint különleges szolgálatuk révén huzamos időn át jelentős mértékben segítették a katolikus tábori lelkészeket feladataik ellátásában, mely által számottevő módon járultak hozzá a Katonai Ordinariátus társadalmi elismertségének javításához és küldetésének megvalósításához.

10.a., A Kapisztrán Szent János Elismerő Oklevél évente legfeljebb 5 (öt) személy részére adományozható

11. A Kapisztrán Szent János Ezüst Emlékérem azoknak a személyeknek adományozható, akik miközben példamutató szolgálatteljesítéssel és hűséges helytállással végzik katonai és/vagy szakmai feladataikat, elkötelezett magatartásukkal, áldozatos tevékenységükkel, valamint különleges szolgálatuk révén, huzamos időn át segítették a katolikus tábori lelkészeket feladataik ellátásában, mely által jelentős mértékben járultak hozzá a Katonai Ordinariátus társadalmi elismertségének javításához és küldetésének megvalósításához.

11.a., A Kapisztrán Szent János Ezüst Emlékérem évente legfeljebb 2 (kettő) személy részére adományozható

12. A Kapisztrán Szent János Bronz Emlékérem azoknak a személyeknek adományozható, akik miközben példamutató szolgálatteljesítéssel és hűséges helytállással végzik katonai és/vagy szakmai feladataikat, elkötelezett magatartásukkal, áldozatos tevékenységükkel, huzamos időn át segítették a katolikus tábori lelkészeket feladataik ellátásában, mely által meghatározó módon járultak hozzá a Katonai Ordinariátus küldetésének megvalósításához.

12.a., A Kapisztrán Szent János Bronz Emlékérem évente legfeljebb 3 (három) személy részére adományozható

13. A Kapisztrán Szent János Emléklap azoknak a személyeknek adományozható, akik miközben példamutató szolgálatteljesítéssel és hűséges helytállással végzik katonai és/vagy szakmai feladataikat, elkötelezett magatartásukkal és értékes munkájukkal segítették a katolikus tábori lelkészeket feladataik ellátásában, mely által hozzájárultak a Katonai Ordinariátus küldetésének megvalósításához.

13.a., A Kapisztrán Szent János Emléklap évente legfeljebb 6 (hat) személy részére adományozható.

14. A Kapisztrán Szent János Ezüst Emlékérem annak a Magyarországi Katonai Ordinariátus állományába tartozó személynek adományozható a szolgálatból való végleges kiválás alkalmából, aki legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik.

15. A Kapisztrán Szent János Bronz Emlékérem annak a Magyarországi Katonai Ordinariátus állományába tartozó személynek adományozható a szolgálatból való végleges kiválás alkalmából, aki legalább 20 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik.

16. A Kapisztrán Szent János Emléklap annak a Magyarországi Katonai Ordinariátus állományába tartozó személynek adományozható a szolgálatból való végleges kiválás alkalmából, aki legalább 15 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik.

 

III. A KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS ELISMERÉSEKRE VALÓ FELTERJESZTÉSEK 

VALAMINT A FELTERJESZTÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE:

1. A Kapisztrán Szent János Elismerések adományozására vonatkozó előterjesztést egy ún. javaslati lapon (jelen okirat 2. számú melléklete) kell felterjeszteni, úgy, hogy az, az elismerés átadási időpontját megelőzően 70 nappal érkezzen meg a Katonai Ordinariátus Hivatalához.

2. A javaslati lap mellé csatolni kell a felterjesztés részletes indoklását 1 db A4-es méretű külön oldalon Times New Roman betűtípussal, 12-es betűméretben, 1,5 sorközzel, (kb. 2000 karakter). A javaslathoz csatolni kell az elismerésre felterjesztett személy adatkezelési nyilatkozatát (jelen okirat 3. sz. melléklet).

3. A Kapisztrán Szent János Elismerésekre felterjesztett javaslatokat a Katonai Ordinariátus illetékes, külön erre a célra felállított tanácskozó testülete bírálja el.

4. A tanácskozó testület tagjai:

Hivatalból:

a mindenkori katonai ordinárius,

a mindenkori általános helynök,

a mindenkori kiemelt vezető tábori lelkész.

Választott tagok:

a mindenkori katolikus tábori lelkészi kar két (2) választott tagja.

5. A tanácskozó testület a javaslatokkal kapcsolatos véleményének kialakításáról többségi szavazattal dönt.

 

IV. A KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS ELISMERÉSEK ÁTADÁSÁNAK RENDJE:

1. A jelen okirat I./1.a., b., c., d., pontjában megnevezett elismerések átadására minden évben a Nemzeti Katonai Zarándoklat időpontjában ünnepélyes keretek között kerül sor.

2. A jelen okirat I/2.a., b., c., pontjában megnevezett elismerések átadására a Nemzeti Katonai Zarándoklat időpontjában vagy egyházi ünnephez kötődően, a Magyarországi Katonai Ordinariátus kiemelt eseményéhez kapcsolódóan, valamint évforduló alkalmából kerül sor.

3. Az elismeréseket a mindenkori katonai ordinárius vagy az általa megbízott személy adja át

4. Az elismerésben részesült személyekről a Magyarországi Katonai Ordinariátus nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a kitüntetett nevét, születési adatait, lakcímét, az elismert tevékenységet, az adományozó ügyirat számát, és az adományozás időpontját.

5. Az elismerésben részesült személyek közzététele a Katonai Ordnariátus hivatalos internetes weboldalán történik.

6. Nem részesíthető elismerésben az a honvédségben szolgálatot teljesítő személy, akinek szolgálati viszonya a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 59. § (1) bekezdés c) pontja vagy a 68. § (1) bekezdés k)-m) pontja alapján, illetve méltatlanság miatt szűnt meg.

 

V. A KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS ELISMERÉSEK POSZTUMUSZ ADOMÁNYOZÁSA:

1. Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén a jelen okirat I./1.a., b., c.,  pontjában megnevezett elismerések posztumusz adományozhatók. Ebben az esetben az elismerést az intézkedésre jogosult hozzátartozónak kell átadni.

2. A posztumusz elismerést az elhunyt (1) bekezdésben megjelölt hozzátartozójának, a halálesetet követő első évben kell átadni.

 

Kelt Budapesten, 2014. június 24.-én, Kapisztrán Szent János születésnapján, a Magyarországi Katonai Ordinariátus felállításának huszadik évében.

Bíró László püspök, Magyarország Katonai Ordináriusa

 

 

A Kapisztrán Szent János Elismerések alapító okiratának I. számú melléklete

A Kapisztrán Szent János Elismerések leírása

Kapisztrán Szent János Arany Érdemérem:

Kör alakú, kétoldalas, 43 mm átmérőjű, aranyszínű, vert érem. Az érem anyaga tombak. Előlapján stilizált várfal előterében Kapisztrán Szent János és Hunyadi János jobb-, illetve rohamsisakban ábrázolt jelenkori magyar katona bal profilképe látható. Az érdemérem előlapjának körirata: Kapisztrán Szent János Érdemérem. Hátlapján ORDINARIATUS MILITARIS – ANNO RESTITUTIONIS 1994 köriratban a Katonai Ordinariátus címere látható. A címer felső részén az  ún. „Corona murata”, található úgy, hogy a körbástya nyolc bástyájából öt látható. A címer középső részén a pajzs hátterében a kereszt látható, míg előterében egy galamb helyezkedik el olajággal a csőrében. A galamb feje fölött egy lángnyelv látható. A pajzs alatt kétoldalt babér- és tölgyfaág van megjelenítve úgy, hogy előttük egy szalagon a Katonai Ordinariátus jelmondata látható: „SPIRITUS RENOVAT”.

Háromszögletű, felerészt fehér, felerészt világoskék szalagon függ. A szalag szélével párhuzamosan a fehér mezőben sárga, a kék mezőben fehér csík fut. A szalag bal oldali részén az érdemérem előlapjával azonos színű miniatűr változat van elhelyezve.

 

Kapisztrán Szent János Ezüst Érdemérem:

Kör alakú, kétoldalas, 43 mm átmérőjű, ezüstszínű, vert érem, anyaga tombak. Előlapján stilizált várfal előterében Kapisztrán Szent János és Hunyadi János jobb-, illetve rohamsisakban ábrázolt jelenkori magyar katona bal profilképe látható. Az érdemérem előlapjának körirata: Kapisztrán Szent János Érdemérem. Hátlapján ORDINARIATUS MILITARIS – ANNO RESTITUTIONIS 1994 köriratban a Katonai Ordinariátus címere látható. A címer felső részén az  ún. „Corona murata”, található úgy, hogy a körbástya nyolc bástyájából öt látható. A címer középső részén a pajzs hátterében a kereszt látható, míg előterében egy galamb helyezkedik el olajággal a csőrében. A galamb feje fölött egy lángnyelv látható. A pajzs alatt kétoldalt babér- és tölgyfaág van megjelenítve úgy, hogy előttük egy szalagon a Katonai Ordinariátus jelmondata látható: „SPIRITUS RENOVAT”.

Háromszögletű, felerészt fehér, felerészt világoskék szalagon függ. A szalag szélével párhuzamosan a fehér mezőben sárga, a kék mezőben fehér csík fut. A szalag bal oldali részén az érdemérem előlapjával azonos színű miniatűr változat van elhelyezve.

 

Kapisztrán Szent János Bronz Érdemérem:

Kör alakú, kétoldalas, 43 mm átmérőjű, bronzszínű, vert érem, anyaga tombak. Előlapján stilizált várfal előterében Kapisztrán Szent János és Hunyadi János jobb-, illetve rohamsisakban ábrázolt jelenkori magyar katona bal profilképe látható. Az érdemérem előlapjának körirata: Kapisztrán Szent János Érdemérem. Hátlapján ORDINARIATUS MILITARIS – ANNO RESTITUTIONIS 1994 köriratban a Katonai Ordinariátus címere látható. A címer felső részén az  ún. „Corona murata”, található úgy, hogy a körbástya nyolc bástyájából öt látható. A címer középső részén a pajzs hátterében a kereszt látható, míg előterében egy galamb helyezkedik el olajággal a csőrében. A galamb feje fölött egy lángnyelv látható. A pajzs alatt kétoldalt babér- és tölgyfaág van megjelenítve úgy, hogy előttük egy szalagon a Katonai Ordinariátus jelmondata látható: „SPIRITUS RENOVAT”.

Háromszögletű, felerészt fehér, felerészt világoskék szalagon függ. A szalag szélével párhuzamosan a fehér mezőben sárga, a kék mezőben fehér csík fut. A szalag bal oldali részén az érdemérem előlapjával azonos színű miniatűr változat van elhelyezve.

 

Kapisztrán Szent János Elismerő Oklevél:

Az elismerő oklevél díszes nyitható tartóban van elhelyezve. Az oklevélen a Magyarországi Katonai Ordinariátus színes címere alatt a kitüntetett személy érdemeinek leírása olvasható, az alábbiak szerint: A MAGYARORSZÁGI KATONAI ORDINARIÁTUS elkötelezett magatartása, áldozatos tevékenysége és különleges szolgálata elismeréséül a Kapisztrán Szent János elismerő oklevelet adományozza … - itt következik az elismert személy neve-  majd a dátum. Az oklevél jobb alsó részén a Magyarországi Ordinariátus pecsétje valamint a katonai ordinárius aláírása látható.

 

Kapisztrán Szent János Ezüst Emlékérem:

Kör alakú, kétoldalas, 43 mm átmérőjű, ezüstérem. Előlapján stilizált várfal előterében Kapisztrán Szent János és Hunyadi János jobb-, illetve rohamsisakban ábrázolt jelenkori magyar katona bal profilképe látható. Az érdemérem előlapjának körirata: Kapisztrán Szent János Emlékérem. Hátlapján ORDINARIATUS MILITARIS - ANNO RESTITUTIONIS 1994 köriratban a Katonai Ordinariátus címere látható.

 

Kapisztrán Szent János Bronz Emlékérem:

Kör alakú, kétoldalas, 43 mm átmérőjű, színesfémérem. Előlapján stilizált várfal előterében Kapisztrán Szent János és Hunyadi János jobb-, illetve rohamsisakban ábrázolt jelenkori magyar katona bal profilképe látható. Az érdemérem előlapjának körirata: Kapisztrán Szent János Emlékérem. Hátlapján ORDINARIATUS MILITARIS - ANNO RESTITUTIONIS 1994 köriratban a Katonai Ordinariátus címere látható.

 

Kapisztrán Szent János Emléklap:

Az emléklap díszes nyitható tartóban van elhelyezve. Az emléklapon a Magyarországi Katonai Ordinariátus színes címere alatt a kitüntetett személy érdemeinek leírása olvasható az alábbiak szerint: A MAGYARORSZÁGI KATONAI ORDINARIÁTUS elkötelezett magatartásért és értékes munkájáért, mely által számottevő módon hozzájárult a Katonai Ordinariátus küldetésének megvalósításához a Kapisztrán Szent János emléklapot adományozza … - itt következik az elismert személy neve, majd a dátum. Az emléklap jobb alsó részén a Magyarországi Ordinariátus pecsétje valamint a katonai ordinárius aláírása látható.

Típus: 
Jogszabály
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2019, január 17