2015. Imádság a hejcei szlovák katonai repülőgépszerencsétlenség évfordulóján - Berta Tibor

 

Imádság a hejcei szlovák katonai repülőgépszerencsétlenség 9. évfordulóján

Hejce, 2015. január 19.

Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök 

 

Örökkévaló Urunk!

Hozzád fordulunk, aki életünkben az emberi szabad elhatározásból történő vétkeinket nagylelkűen eltűröd és az idők végezetén alkotsz ítéletet rólunk mindenható tudásod és irgalmazó jóságod szerint: kérünk, tekints le imánkra.

Urunk, aki híveid dicsősége vagy, Szent Fiad, Jézus Krisztus üdvösségszerző halálának és dicsőséges feltámadásának kegyelméből add meg elhunyt szlovák bajtársainknak a hűséges katonák örök jutalmát! Hiszen a békére való törekvés és a nyugalmas együttélésre való buzdítás nehéz és hűséges szolgálati ideje után hazatértükben érte őket a szerencsétlenség, melyben földi életüket befejezték.

Urunk, Te üdvözíted a világot, és Te tudod megújítani az emberek életét, hiszen Te vagy a semmiből megteremtő Istene mindeneknek. Szent Fiad bűneink zsoldját, a halált önként vállalta, feláldozta magát a gyűlölet oltárán, a kereszten, hogy mindenkinek békét szerezzen, s, hogy a Te országodban örökre neked éljünk.

Ezen megemlékezés után Szent Fiad, Jézus Krisztus megrendítő szeretetének áldozatát ajánljuk majd fel Neked, Teremtő Istenünknek és Mennyei Atyánknak, hiszen ő nem csak életét adta oda megváltó szeretetével minden emberért a Golgota keresztjének fáján, de azt is akarta, hogy ez a megváltó szeretet és üdvözítő áldozat már a kereszthalála előtt egy vacsorán váljék jelenvalóvá, és apostolai által és tanítványai révén majd újra és újra megújuljon és legyen jelen az emberek között nemzedékről nemzedékre, századokról századokra, így majd most ebben az órában is, ebben a szentmisében.

E szentmise áldozatot, Krisztus Urunk élő és szent keresztáldozatának valóságát ajánljuk majd fel, Neked Mennyei Atyánk, hogy kedves legyen előtted, elhunyt szlovák katonatársainknak pedig üdvösségére váljék. Lelkünkben és gondolatainkban kapcsoljuk majd Krisztus Urunk áldozatához szentmisénk imáit és énekeit, melyek által kérjük Urunkat, fogadja be elhunyt katonabajtársainkat a Mennyei Hazába.

E szentmisében közénk jön a föltámadott Krisztus Jézus, és a vele való találkozás, már előképe annak az Isten Országában történő találkozásnak elhunyt szeretteinkkel, melyre reménykedve vágyakozunk.

Szent Cirill és Szent Metód áldott közbenjárására add Urunk, hogy így legyen. Ámen.

 

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
szerda, 2015, április 15