2015. Imádság a Kossuth Lajos Katonai Főiskola egykori hallgatóinak és oktatóinak találkozóján - Berta Tibor

 

Imádság a Kossuth Lajos Katonai Főiskola egykori diákjainak és oktatóinak találkozóján

Szentendre, Altiszti Akadémia, 2015. március 20.

Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Örökkévaló Istenünk!

Egy olyan nagy hagyományokkal és szép múlttal rendelkező alma mater udvarán állunk és kérjük gondviselő irgalmadat, segítő áldásodat élőkre és elhunytakra Tőled gondviselő Urunk, ahol több évtizeden keresztül rendületlenül oktatták, nevelték, és tanították fiatalemberek százait, hogy egy  fegyelmezett életrendet követve, vállalva az elkötelezettség szilárd értékeit és az állhatatosságban való kitartó ragaszkodást, mellyel szeretett országunk és hazánk honvédelmének nemes ügyét, mint katonatisztek méltóan, becsülettel és felkészülten szolgálják.

A volt oktatók, tanárok és parancsnokok büszkék lehetnek a volt tanítványokra és hallgatókra, hiszen a Kossuth Lajos Katonai Főiskola megszámlálhatatlan olyan tisztet adott a Magyar Honvédelemnek, akik az idők folyamán magas beosztásokban, főtiszként és tábornokként meg tudták valósítani a hazaszeretetből fakadó  elkötelezett szolgálatban mindazt, melyet itt sajátítottak el.

A történelem tanításából tudjuk, hogy az igaz hazaszeretet a jámborság, a pietas része, az igazságosság társerénye, a haza szolgálata pedig a hála kötelességéből és a szeretet rendjéből következik.

Örökkévaló Urunk, irgalmas szereteteddel juttasd el országodba a főiskola elhunyt tanárait, elöljáróit, hallgatóit, kiknek hitét egyedül Te ismerted. Elkötelezett hivatásukat és hazánk iránti katonai szolgálatukat jutalmazd meg az Örök Haza boldogító látásával és örök békéjével.

Az élőkre pedig add áldásodat, segíts életüket, pártfogold terveiket, óvd meg őket a rossztól, hogy életükben, hivatásukban, munkájukban szolgálatára tudjanak lenni családjuknak, szeretteiknek, barátaiknak, katonatársaiknak.

Mindenható Isten, tudásnak és bölcsességnek kútfeje!

Legyen áldásod és kegyelmi segítséged továbbra is ezen a helyen, hogy mindazok, akik a katonai ismereteket itt oktatják és mindazok, akik ezeket tanulékony szívvel befogadják,  katonai hivatásukban kiváló képviselői legyenek a Honvédelem nemes ügyének a Magyar Haza szolgálatának javára.

Mindannyiunk számára pedig add kegyelmedet, hogy követni tudjuk fel Szent Ágoston felkiáltását: „Intellege ut credas, crede ut intellegas!”- Érts, hogy hinni tudjál, higgyél, hogy értsél!

 

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
hétfő, 2015, március 23