2015. Imádság a Magyar Honvédelem Napján - Berta Tibor

 

Imádság a Magyar Honvédelem Napján

Budapest, Dísz tér 2015. május 21.

Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.

Örökkévaló Urunk, Te szívünkbe oltottad a földi hazához és való ragaszkodás magasztos érzését és a Te Országod iránti szent vágyat. Bizalommal kérünk Téged, mint az Élet Urát, áldd meg Magyar Hazánkat és a Magyar Honvédelem nemes ügyét. A Magyar Honvédelem Napja a honvédek, a magyar katonák bátor áldozatvállalásának és dicsőséges helytállásának az emlékezete, a hazafiság tettekben megmutatkozó felmagasztalásának az ünnepe. Legyen áldott ezért mindazoknak a neve, akiknek hősiességét, emberi és katonai erényeit ismerjük, akik a nemzet szabadságáért cselekedeteik nagyszerűségét példaként állították a jelen és a jövő nemzedékek elé követendő példaként.

Mindenható Atyánk, kérünk,

- kísérje áldásod a Magyar Honvédelem vezetőit és katonai elöljáróit, hogy bölcsességgel és hűséggel vezessék és irányítsák katonáink szolgálatát, és ez által előmozdítsák az áldott békét!

- kísérje áldásod  a Magyar Honvédség katonáit, hogy történelmi elődeik példáját követve, áldozatos szolgálatban és felkészülésben készek legyenek a nemzet megvédésére és megőrzésére!

- kísérje áldásod katonáinak itthoni és külföldi szolgálatát, védd és óvd meg őket minden veszedelmtől és minden bajtól!

- kísérje áldásod ifjúságunkat, nemzetünk jövőjét, hogy erős lélekkel, érett értelemmel, testi-lelki egészségben készüljenek hivatásuk betöltésére!

Irgalmas Urunk, add meg katonahalottainknak, hogy nyerjék el az örök hazában mindazt, amiért e földi hazában áldozatosan küzdöttek és szolgáltak. Találjanak egymásra igaz örömben Örök Országod asztalánál.

Gondviselő Urunk! Nemzetünknek egy évezred alatt sokszor meg kellett küzdeni a szabadság, a béke, és a jólét megmaradásáért vagy megőrzéséért. Sokszor megpróbáltál minket, de kegyelmedet sohasem vontad meg tőlünk. Számos hathatós párfogót is adtál nekünk, köztük Fiad Édesanyját, a Máriát, a Magyarok Nagyasszonyát, és hazánk szentjeit, akik közbenjártak értünk Nálad. Ő általuk is kérünk, továbbra is segítsd és áldd meg nemzetünket, népünket, a Magyar Honvédelmet és annak katonáit. Ámen.

 

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
kedd, 2016, május 31