2015. Imádság Szekeres Mihály plébános, volt tábori lelkész, általános helynök temetésének engesztelő gyászmiséjén - Berta Tibor

Imádság

Szekeres Mihály plébános, volt tábori lelkész és általános helynök temetésének engesztelő gyászmiséjén

2015. augusztus 31., Dány Plébániatemplom

Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Mennyei Atyánk, Angyalok és Szentek Seregének Szentséges Istene!

A hála és tisztelet hangját hoztuk el itt levő tábori lelkész testvéreimmel bekapcsolódva Szent Fiad, Urunk Jézus legszentebb áldozatába, melyet jóságodból Szekeres Mihály atyáért, és az ő Veled való teljes találkozásáért imádkozhattunk el. Bíró László tábori püspök és a katonai püspökség nevében szeretnék az elköszönés órájában és a boldog föltámadás reménye földi idejének kezdetén megköszönni Neked Urunk, Szekeres Mihály atya hat esztendeig tartó katonalelkészi szolgálatát, amikor Kecskeméten helyőrségi lelkészként, majd Budapesten, a püspökség általános helynökeként dolgozott és munkálkodott.

Munkálkodott Urunk a Te békés országod, a Te jóságos uralmad szépséges eljövetelének mindennapi megvalósulásán a hadsereg katonái között, a honvédelem és szeretett hazánk javára.

Szekeres Mihály hat éve volt pap, amikor 1994 őszén csatlakozott az akkor megalakított tábori püspökség lelkészei közé, hogy a katonáknak átadja Szent Fiad örömhírét.

Mihály atyában ez az átadás, a Te benned való hit örömteli túlcsordulása volt Istenünk, a Te országod földi megnyilvánulása és időről időre való megvalósulása azok között, és akikkel sokrétű katonalelkészi feladatait végezte.

Hálatelt szívvel mondunk Neked köszönetet Urunk és Istenünk, hogy általad megtapasztalhattuk és sok katona megtapasztalhatta Mihály atya példát adó, szelíd és nyugodt Jézust követő szolgálatát és életét, melyben meg-és fel tudta mutatni Szent Fiad határozott és elkötelezett lelkületét, a Te akaratod teljesítésének, eledelként való szeretetének megvalósítását.

Urunk, a Te jó voltodból Szekeres atya Krisztus evangéliumának derűs és jókedvű hirdetője tudott lenni. Kecskeméten, ahol olyan katonákkal szolgált együtt, akik által iskoláskori álmába is betekintést nyerhetett, megismerhette a vadászpilóták munkáját. A repülőhajózók egyik ismert jelmondata legyen elköszönésem utolsó gondolata: Az ég a bátrakat szereti!

Add meg Urunk Mihály atyának a Veled való tökéletes találkozás boldog örömét, hiszen Neked és országodnak bátor hirdetője tudott lenni papi, katonalelkészi és földi életének türelemmel hordozott betegségében egyaránt.

 

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
kedd, 2016, május 31