2015. július 22. - 120. adás

 

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET

2015. július 22. - 120. adás mely itt hallgatható meg: http://www.honvedelem.hu/cikk/52301

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról.

A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 120. ADÁS ÍRÁSOS - SZERKESZTETT VÁLTOZATA

 

Ismerd meg magad! – mondta a régi görög bölcselő is. "Az önismeret legegyszerűbb módja a napi lelkiismeretvizsgálat. Ilyenkor nem csak azt kérdezem mit tettem, hanem azt is: miért? A helyes önismeret és önkritika megóv a felfuvalkodástól, de megóv a lelket bénító kisebbrendűségi érzésektől is. Sok ember nagy baja, hogy saját lehetőségein túl akar emelkedni. Vannak, akik hibáikat erényként állítják be maguk és mások előtt. Minden kívülálló látja ezt, csak ők maguk nem, mert hiányzik belőlük a józan önkritika.” – Jakob Koch gondolataival köszöntöm önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják.

Az Inter arma caritas mai adásában folytatjuk a Zalavári Gyermektáborról készített összeállításunkat. Múlt héten hallhatták az első részt, amelyben többek között a gyerekek, és a táborvezető szólalt meg. Mai összeállításunkban ismét az élményekről beszélnek, mesélnek a táborlakók.
Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetét is folytatjuk.
Neves dátumokkal a Múltidéző Kalendáriumban évfordulókra emlékezünk.

 

Zalavár békés kis település Zala megyében, ahol immár a mai esztendőben újra katonaszülők illetve honvédségi dolgozók gyermekei táborozhattak a Katolikus Tábori Püspökség lelkészeinek irányításával. Összeállításunkat ezúttal Marosi Antal készítette.

Orosz Zoltán altábornagy, honvéd vezérkar főnök helyettese nem az első magas rangú látogatója ennek a tábornak. Miért fontos maguknak ez a tábor?

- Katonacsaládok gyermekeiről van szó. A Magyar Honvédség Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálat szervezi ezt a tábort. Értékeket kapnak ezek a gyerekek, gondolati és tárgyiasult értékeket egyaránt. Megtanulják azt, hogy mi fontos, mi nem fontos, miért kell vigyázni a környezetre, miért kell odafigyelni a másikra, hogyan segítsem a másikat. Pozitív dolgokkal találkoznak. 

Horváth Ildikó Zalavár polgármestere. Jól jár azzal, hogy itt táboroznak évről-évre a Katolikus Tábori Püspökség szervezésében gyerekek vagy csak egy nyűg?

- Mindenképpen jól járunk, mert hírét viszik a falunknak és ez a cél, hogy minél többen megismerjék.

Akkor ezek szerint ők adnak önöknek egyfajta nyilvánosságot azzal, hogyha elmennek és mesélnek arról, ami itt van. De mit tudnak adni önök? Ahogy elnéztem, elég kis település ez, jóformán nincs nyitva semmi, mintha mindenki aludna.

- Sajnos ez így van. Én ezen dolgozok, hogy felébredjen ez a falu, mert, ahogy mondja, tényleg alszunk. Zalavár mindig is egy barátságos, vendégszerető község volt, és én szeretném, hogyha ez visszajönne. Van egy nagyon szép Várszigetünk történelmi leletekkel, ahol a Nemzeti Múzeum 48 óta folyamatosan ásatásokat végez. Vannak érdeklődök, akik szerintem szívesen jönnek ide Zalavárra. 

Hol a hiba? Van miről mesélni, mégis keveset tudunk Zalavárról.

- Biztos, hogy van hiba, ennek a feltárásán dolgozom, még nem sikerült megtalálnom. 49 éve itt élek, úgy gondolom ezért is élvezem az emberek bizalmát. Szeretném a régi korokat visszahozni, amikor az emberek összefogtak és dolgoztak egymásért. A közösséget szeretném összekovácsolni újra.

Hol, mikor ment széjjel?

- Erre sajnos nem tudok választ adni, fogalmam sincs.

Ez akkor azt jelenti, hogy mindenki ül otthon, intézi az ügyeit, nem avatkozik bele a közösség dolgába, befelé fordul?

- Igen, ahogy mondja, én is így látom. Valahogy meg kell nyitnunk ezt a falut. Nagyon szerettek vidékről is ide járni, 300 fős nyugdíjas találkozókat is szerveztek itt, örömmel jöttek Zalavárra és ez valamiért megszűnt. Nem tudom, hol keressem a hiba okát. 

Ebbe a semmiségbe jönnek gyerekek évről-évre 50-60 fő, akik a templomkertben táboroznak, kirándulnak, elviszik a falu hírét. Viszont problémát is okoznak, mert enni, inni és bevásárolni is kell. 

- Szerintem nem jelent problémát. Boltjaink vannak és amint most tapasztalhatta, üzemi konyhánk biztosítja számukra az étkezést nem alacsony színvonalon, mindig nagy vendégszeretettel várjuk őket.

Szép a templom. Jártam benne, nekem tetszik. A paplakra már nem vagyok annyira büszke, de azért látszik a sok egyéb más mellett, hogy a templom becsben van tartva.

- Így igaz. Ez köszönhető a lelkes asszonygárdának, akik felvállalták, hogy karbantartják a templom előtti teret.

Nők?

- Nők és az ő férjeik. Az előző plébános úrnak sokat köszönhetünk, mert ő kovácsolta össze az embereket. Sajnos elhelyezte innen a püspökség. A plébániára én sem vagyok büszke, a kaposvári püspökséghez tartozik és hogy miért nem lett még beadva pályázat felújításra, ezt nem tudom megmondani. Büszkék vagyunk a templomunkra, szerintem a környék egyik legszebb temploma. Van nekünk egy Várszigetnek nevezett emlékhelyünk, ahol egy szoborpark van felállítva, bolgár, szlovák, magyar, szlovén Cirill-Metód emlékműhely, ahol minden évben koszorúzások és megemlékezések zajlanak. Szent Cirill és Szent Metód Európa társvédőszentjei, a szláv írásbeliség megteremtői. Itt tárták fel a Szent Adorján templom romjait, valamint a Zala megyei közgyűlés egy Makovecz Imre által tervezett emlékhelyet állított fel, ahol az életfa található. A vízügyi igazgatóságnak van egy Kis-Balaton bemutató háza is ezen a szigeten, vizes játszótérrel, labirintussal, biciklikölcsönzési lehetőséggel. Tovább Szent István emlékére található itt egy kápolna, ahová oroszok szoktak jönni misét tartani. 

Zalaváron az asszonyok tartják karban a templom előtti területet a férjeikkel együtt, de inkább a nők. Bent a templomkertben Dombóvári Piroska, mint asszony tartja karban a táborozók lelkét, legyen az katonaszülők gyereke, vagy marcona hadfi. Mindenkihez van egy szava, de egyébként katonás, határozott és ennél fogva elgondolkodtató személyiség. Nem katona, mégis idejár. Miért?

- A Katolikus Tábori Püspökség szervezi ezt a tábort 12. éve most már. Engem fölkértek, hogy részt tudok-e venni ebben a táborban, mind a szervezésben és lebonyolításban. 

Hogy akadt a Katolikus Tábori Püspökség a Piroskára?

- Hittan tanár vagyok és a Dr. Hankovszky Béla atya nekem hittan tanárom és lelki vezetőm volt valamint Berta Tibor atya, a táborvezető is. Ketten kértek föl, hogy vegyek részt a táborban. Természetesen segítséget nyújtok a szervezésben is. 

Van egy jó foglalkozása, hallókészülékekkel kereskedik, gondolom, szépen megy az üzlet. Helyette hol félcipőben, hol tűsarkúban a porban tölt el itt jó pár napot.

- Igen, ez így van. Én egy hallókészülékeket forgalmazó cégnél dolgozom, nagyothalló betegeknek segítek, hogy visszanyerjék a hallásukat. Erre a táborra szüksége van az én lelkemnek, mert én így vagyok egész. Tehát nekem muszáj valamit tennem azért, hogy jól érezzék magukat a gyerekek. 

De elmehetne a vakok intézetébe akár, egy sor olyan hely van a világon, ahol kiélhetné és megkapná ugyanezt a szeretetet, amit itt.

- Én 13 évig határőr voltam, engem vonz a honvédség is, és ezáltal én itt találtam meg a helyemet. Itt szolgálok és ez nekem jó, hogy a Katolikus Tábori Püspökségnél számítanak a munkámra. Szívesen teszem, szabadidőmben természetesen, tehát ezt nem munkaidőben csinálom.

Tehát most kivette a szabadságát és abból van itt?

- Igen.

Nem nagyon lehetnek boldogok otthon.

- De boldogok, már megszokták, elfogadták. Igen, kiveszem a szabadságomat, az évi szabadságom terhére jövök el. Ilyen ember vagyok.

Maga ezt kapja ettől az egy-két héttől, teljes feltöltődést. Mit kap a gyerek, aki idejön altiszt gyerekeként a tábornokok gyerekei közé?

- Szeretetet. Itt nálunk nincs különbség altiszt és tábornok gyereke között. Az a jó, ha én nagyon elfáradok, mert akkor tudom, hogy a gyerekek biztosan nagyon jól érezték magukat. 

Felelősség is van. Mi van, ha valami történik egy gyerekkel, megfázik, lázas lesz, beteg lesz? Tehát az az öröm, amit maga fölvázolt nekem csillogó tekintettel az biztos, hogy így van, de van mögötte adott esetben egy kis szorongás, hogy ne történjen semmi baj. Így is kerek egész?

- Bármi gond, probléma van, mint egy jó anya, nem pánikba esek, mert az nem megnyugtató a gyerek számára. Minden gyerek tudja, hogyha baja van, engem kell keresniük. Történt olyan, hogy egy kislány belerúgott a bőröndjébe, én egyből láttam, hogy törésgyanús és azonnal vittem Keszthelyre a kórházba a sürgősségi osztályra. Nagyon jó a kapcsolatom a keszthelyi kórházzal, ahol megnézték és hála Istennek nem volt eltörve a gyermek lába. Ilyen esetben óvjuk, védjük a gyereket, de nem megy haza, hanem itt boldog továbbra is közöttünk egy hétig. Természetesen túrázni kevesebbet tud, mert védjük a lábát. De ez benne van, otthon is megtörténhet a gyerekekkel.

Mennyire szól a hitről a tábor, mennyire vallásos közeg ez? Ha nem, akkor meg miről szól?

- Független a vallástól, tehát bármilyen felekezetű gyereket szívesen fogadunk. A Katolikus Tábori Püspökség szervezi a tábort, ezáltal vasárnap szentmisénk van. Gyakorló vallásos gyermek az tudja, hogy miért jön a templomba, a többi gyermek meg azért, hogy megtanulja, lássa, ha esetleg nem tudja, hogyan kell a templomban viselkednie, mit kell tennie, mit tesznek a többiek. Ők csendben végigülik ezt a szentmisét, ami természetesen rövidebb, mint általában. A helyi tábori lelkészek tartják a szentmisét, ami mégiscsak arról szól, hogy mi vagyunk együtt.

A határőrséget feloszlatták és az előbb említette, hogy hittanoktató. Már előtte is az volt, vagy helyette lett? 

- Én úgy lettem hittan oktató, hogy jártam templomba, de úgy éreztem, hogy nekem ennél több kell, sokkal mélyebben szerettem volna ezzel foglalkozni illetve mindenképpen gyerekekkel. Mentem a vasárnapi misére a lakótelepről, ahol lakom, és láttam egy plakátot, hogy felvétel van hittanoktatónak. Jelentkeztem és fölvettek. Elvégeztem és végezhettem a munkámat, mint hittanoktató, természetesen szabadidőmben. Így indult, én többet szerettem volna tudni, hogy még többet tudjak adni.

Abból, amit végighallgattam és ön elmondott, az derült ki, hogy itt valami nem stimmel, kompenzál vagy vezekel. Tehát, ha valaki ennyi mindent tesz az emberekért, akkor az már gyanús. 

- Nem, nekem otthon minden rendben van. Két felnőtt gyermekem van, 27 éves lesz a lányom idén szeptemberben, a fiam pedig 24 éves lesz. Nekem két boldog gyerekem van. Ennyi, én így vagyok teljes. Nem tudok otthon ülni, mindig is ilyen voltam. Kell valamit tennem, ha nem teszek valamit, akkor nem érzem jól magam. Nekem muszáj tennem valamit. 

 

MÚLTIDÉZŐ KALENDÁRIUM

1290. július 23-án lépett trónra III. András magyar király, ő volt az utolsó Árpád-házi király. Lodomér esztergomi érsek Székesfehérvárott koronázta királlyá András herceget az utolsó Árpád-házi királyt, aki 1301-ig uralkodott. Az utolsó Árpád-házi királyok uralkodása alatt néhány nagyvagyonú főúr kezébe került a hatalom, akik az ország egyes részeit, például Csák Máté a Felvidék nyugati részét fejedelmek módjára kormányozta. Az Árpád-házi dinasztia leányági örököseinek viszályában a cseh Vencellel és a bajor Ottó herceggel szemben a nápolyi Anjou család tagja, Károly Róbert győzedelmeskedett. Az oligarchia letörésével egyesítette és újjászervezte a magyar államot.
1463. július 24-én Hunyadi Mátyás 80.000 aranyért visszavásárolta a magyar szentkoronát III. Frigyestől. A tárgyalást Vitéz János, akkor még váradi püspök vezette. Az ünnepélyes hazaszállítást követően a koronát Sopronban közszemlére tették, ahova az ország népe elzarándokolva lerótta tiszteletét a szentség előtt. 
1083. július 26-án Csanádon szentté avatták az 1046-ban vértanú halált halt Gellért püspököt. Gellért püspök Velencében született 980 körül, San Giorgio Maggiore bencés kolostor szerzetesi buzgó imáinak köszönhetően a kisfiú a rend tagjai közé lépett. 15 évesen elvesztette édesapját, akinek az emlékére vette fel a Gellért nevet. 1020 táján érkezett Magyarországra a pécsi Mór püspökhöz, akivel Székesfehérvárra ment. A királyi udvarban Gellértnek látomása volt, amelyben egy hegy sziklái között holtan látta meg önmagát. Az Úr üzenete szerint nem a Szentföldre kellett mennie, hanem itt kellett maradnia, hogy a legnagyobb mennyei ajándékként elnyerje a vértanúság koronáját. Szent István a királyi udvarban tartotta és fiának, Imre hercegnek a nevelésével bízta meg. 1023-ban Bakonybélbe vonult vissza, ahol remeteként több könyvet is írt. István király halála után a keresztény és az európai értékrend védelmében szembe került Aba Sámuellel, akinek 1044-ben Csanádon, a húsvétra tervezett koronázását megtagadta. A hatalommal szembeszállva megjósolta a pogánylázadást, a király halálát és saját maga vértanúságát. 1046-ban a Tiszántúlon Péter király uralma ellen lázadás tört ki a pogányság visszaállításáért. Szeptemberben Gellért püspök társaival Székesfehérvárról Budára tartott, hogy fogadja a számkivetettségéből visszatérő Vazul fiakat. Szeptember 23-án este megjövendölte, hogy az volt az utolsó vacsorájuk, majd másnap megjövendölte vértanúságukat is. A pesti révhez közel egy lázadó pogány csapat elfogta és megölte őket. Gellértet taligára tették és a Kelen-hegyről (mai Gellért-hegy) a mélybe taszították. Holttestét először a Pesti oldalon, a Boldogságos Szűz templomában temették el, majd Csanádra vitték. Sírjánál csodák és rendkívüli gyógyulások történtek. Szent László király kérelmére avatták szentté.

 

Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetét olvassuk fel, Bőzsöny Ferencet hallják.

Május 15.

Hazajöttem a vonattól. Már egészen beleszoktam, hogy mindig biztosítással menjek mindenhova. De megvan a logikátlansága is az ilyennek. Ha egyedül megyek, akár gyalog, akár lóháton, senki sem kísér. Pedig mennyi emberrel találkozom az erdőkben. Mennyi bokor mögött bukkan fel egy-egy pillanatra olyan 16-18 év körüli gyerekarc. Minden bizonnyal nemcsak gombászni mennek a bokros területre. És eddig sosem lőttek rám, sem a lovamra. Bezzeg mikor meglátják a géppuskát a teherautó tetején vagy a géppisztolyt a személykocsiban, nem mulasztanak el odapörkölni.
Ma érdekes eset történt. Jellemző két ember gondolkodására: Teherautón mentünk át Mokrányba. Ott a tüzérek adták a futárautót, ezért a kápolnaládát át kellett rakni a másik autóra. Már Dobrosovóban feltűnt, hogy a kísérők egyike, amolyan pesti strici képű és beszédű őrvezető. Az ő gondja lett volna a kápolna áttevése. Mikor megálltunk a tüzéreknél, azonnal be kellett mennem a híradósokhoz, hogy telefonáljak a hadosztálynak egyik hősi halottunk ügyében. Mire kijöttem, a vonatos autó már elment. Persze a pesti jampec nem tette át a kápolnát. A sofőr /már említettem, hogy Ágoston osztályában pesti diákunk volt/ nem tehetett róla, mert nem hozzá tartozott. Ahogy később elmondta, meg volt róla győződve, hogy az őrvezető lerakta a ládát. Azonnal kértem a zászlóst, hogy a legközelebbi autóval küldjék utánam. Ezt meg is telefonálta a vonatparancsnokságnak.
Elindultunk a tüzérek kocsiján. Gorniki előtt két kilométerrel leálltunk, mert a szerszámos ládánk kirázódott. Alighogy elkezdtük összeszedni a leszóródott szerszámokat, abban a pillanatban szélsebesen közeledik és csikorogva fékezett az első teherautó. Nagy csodálkozásomra kiugrik Bíró sofőr, aki hiába bencés diák volt, és boldogan újságolja, hogy otthon észrevette a kápolnát és azonnal utánunk iramodott. Húsz kilométeren át üldözött bennünket, hogy elérjen.
Lám, az egyik a lelkiismeretlen, a másik az öntevékeny, lelkiismeretes, okosan gondolkodó katona.

 

Köszönöm, hogy megtiszteltek ismét bennünket, hogy hallgatóink voltak, tegyék ezt jövő héten is. Akik szabadságon vannak, azoknak kellemes nyári pihenést, felüdülést kívánok, akik pedig dolgoznak, azoknak minél hamarabbi eredményes munkát. A mai adásunkat Morus Tamás gondolataival zárom.

„Isten azzal büntethetne meg bennünket legsúlyosabban, ha minden kívánságunkat teljesítené.”

 

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM: Katolikus Tábori Püspökség, 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail: berta.tibor@hm.gov.hu 

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2015, július 22