2015. Kun Szabó István vezérőrnagy, helyettes államtitkár levele a Katolikus Tábori Lelkészek Napjára

 

Kun Szabó István vezérőrnagy, helyettes államtitkár levele

a Katolikus Tábori Lelkészek Napjára

 

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

 

Tisztelt Tábori Lelkészek! Tisztelt Munkatársak!

Immáron hetedik éve, hogy közösen ünnepeljük Kapisztrán Szent János iránti tiszteletből, születésnapján a Katolikus Tábori Lelkészek Napját.

Kapisztrán Szent János élete bizonyítja, hogy a csalódás és a kiábrándulás minden kor szülöttének életében előfordul. Szent János élete ezen fordulópontján a hitben találta meg önmagát. A katolikus egyház nyújtotta biztonságot választotta, és életét az embereknek szentelte. A vallás által egy egész kontinens életére és jövőjére volt hatással. Rátermett, elkötelezett és mélyen hívő keresztényként a nándorfehérvári diadal egyik meghatározó személyiségévé vált. Életútja és a jó ügy melletti töretlen kitartása a modern ember példaképévé is teszi.

A mai nehéz időkben, amikor alapjaiban rendültek meg a tradicionális emberi értékek (béke, házasság, család, embereket összekötő szeretetkapcsolat és segítő jóakarat, egy szebb, jobb, nemesebb világ építése), még inkább szükség van a hit és az általa nyújtott biztonság helyreállítására. Ezt a minden nehézséget és próbát kiálló hitet Önök képviselik a Magyar Honvédségben. Szerteágazó feladataik, sokszor nehéz és kényes helyzetek elé állítják Önöket, mégis képesek a katonák és családjaik lelki békéjét megteremteni elkötelezettségük és elhivatottságuk által. Alázatos munkájuk a Magyar Honvédség stabilitásának megteremtőivé teszi a katolikus tábori lelkészeket.

Az elmúlt évben ismét sokat tettek a Magyar Honvédségért, nagy családunkért. Rengeteg olyan programot valósítottak meg, amely a katonák és családjaik szellemi és lelki békéjét szolgálta. Gondoljunk csak az egészséges katonacsaládok megsegítéséért létrejövő programokra, a színvonalas és sokak számára lelki élményt nyújtó zarándoklatokra, vagy a gyerekek lelki és szellem fejlődését célzó pályázatokra. Újabb imatermeket, kápolnákat teremtettek a hithű katonák szolgálatába.

A missziókban családjuktól és hazájuktól távol szolgálatot teljesítő honvédeknek lelki támaszt nyújtottak, az itthon maradottaknak pedig — különösképpen a gyász nehéz pillanataiban —bástyái voltak.

Elhivatottságuk az egészséges családok megteremtésében, a rászorulók érdekében tett szolgálatukban, a gyerekek, nehéz sorsban élők, kiszolgáltatott embertársaink megsegítéséért tett erőfeszítésükben nyilvánul meg nap, mint nap.

Magam, katonatársaim és munkatársaim nevében hálámat fejezem ki a mindennapi támogatásért, a honvédelem ügyét szolgáló áldozatos tevékenységükért. Hivatásuk gyakorlásához és további szolgálatuk végzéséhez kívánok Önöknek sok erőt, egészséget!

Budapest, 2015. június 24-én.

Kun Szabó István vezérőrnagy

Típus: 
Írás
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2015, június 25