2015. MH KFOR-12. kontingens kibocsátó ünnepsége - Kálinger Roland

 

Beszéd és imádság MH KFOR-12. Kontingens kibocsátó ünnepségén

Szolnok, 2015. január 16.

Elmondta: Kálinger Roland százados, tábori lelkész

 

Nehéz időkben nehéz feladatok várnak ránk, amire lehetett felkészültünk, amire nem lehet felkészülni annak állunk elébe. A feladatok nem csak nehezek, de különlegesek is,  legalább olyan különlegesek, mint ezek a katonák, akik itt állnak és ha kell, készek megtenni a lehetetlent is.

A KFOR kontingens 12. váltásának karjelzésében három szimbólum szerepel: Kosovo térképe, a NATO szimbólum és a Pegazus.

KOSOVO, ennek a kicsi és fiatal államnak az országhatára még nagyon halvány vonallal van berajzolva Európa atlaszába. A magyar katonák feladata, hogy az ország törékeny békéjét megőrizzék és a megőrzött békét megerősítsék.

A NATO szimbólum emlékeztet minket arra, hogy ugyan magyar katonaként, magyar egyenruhában szolgálunk, de egy nagyobb, országhatárokon és földrészeken átívelő SZERVEZET részeként. A NATO biztosítja számunkra a hátteret és az egységet, cserébe együttműködést és precíz feladatteljesítést vár tőlünk.

PEGAZUS. Pegaszoszt, a szárnyas lovat, a szárnyai olyan tulajdonságokkal ruházták fel, melyek alkalmassá tették a rendkívüli feladatok végrehajtására. A magyar katonát a fizikai felkészültsége, a szakmai hozzáértése, leleményessége, a bajtársiassága, a lelki ereje, és a kitartása teszi képessé a rendkívüli feladatok végrehajtására. Ezek a magyar katona szárnyai.

Nem szabad azt hinnünk, hogy csak a kiutazó állomány néz kemény feladat elé. Az itthon maradó családtagoknak sincs könnyű dolguk. Megküzdeni a hétköznapi feladattokkal apuka, anyuka, gyermek nélkül. Elviselni a szerető férj, feleség, vagy élettárs hiányát. Épp ezért a KFOR 12 kontingensnek kívánom, hogy legyen, mindig bevetésre kész, az itthon maradó szeretteinktől pedig kérem, hogy várjanak ránk türelemmel, és szeretettel erőben, egészségben.

 

Könyörögjünk!

Mindenható Istenünk!
Kérünk, állj mellettünk féléves szolgálatunk idején, és add meg nekünk a hűség kegyelmét, hogy minden tevékenységünkben bátran és helytálló akarattal legyünk egymás bajtársai és támogató segítői.
Kérünk, Urunk, óvd meg életünket és sorsunkat, legyél támaszunk a bajban és a nehézségek idején, hogy békemegőrző szolgálatunkat okos és bölcs tudással tudjuk mindvégig ellátni.
Legyél segítségére a parancsnoki állománynak, hogy biztonságosan vezessék, és bölcsen irányítsák a rájuk bízottakat; a beosztottaknak pedig add kegyelmedet, hogy a rájuk bízott feladatokat és parancsokat a legjobb tudásuk szerint tudják ellátni fegyelmezetten, erőben, egészségben.
Kérünk Urunk, legyél az itthon maradt családtagok és hozzátartozók gondviselő oltalmazója és jóságos támasza; tartsd meg őket is igaz hűségben és kitartó állhatatosságban.
Végül kérünk, áldd meg a Magyar Honvédelem vezetőit és elöljáró parancsnokait, hogy irányításuk által országunk védelme eredményesen szolgálja az áldott békét az egész világon.

Uram, hallgasd meg könyörgésünket! És a mi kiáltásunk jusson eléd.

Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, + a Fiú + és a Szentlélek! Ámen.

 

Típus: 
Beszéd
Tartalom dátuma: 
péntek, 2015, január 16