2016. Imádság az MH KRK csapatzászló-adományozási ünnepségén - Berta Tibor

 

Imádság az MH Katonai Rendészeti Központ csapatzászló-adományozási ünnepségén

2016. november 15. Budapest, Petőfi laktanya

Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Örökkévaló Atyánk, Seregeknek Szent Istene! Egyszülötted, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásában reményt adott életünk megújítására; mely arra bátorít bennünket, hogy a jóság békéjének rendezettségét diadalra akarod juttatni bennünk és közöttünk. Ezt kérjük most tőled, ezen zászló megáldásával is, mely legyen támogató segítséged forrása a hivatásukat és szolgálatukat megbecsülő rendész katonáink számára.

Örökkévaló Urunk, áraszd bőséges áldásodat + a Magyar Honvédség Rendészeti Központ katonáira és csapatzászlajára.

Arra kérünk, hogy akik, ezen csapatzászló alatt helytállnak a katona-rendészi szolgálatban, Tőled nyerjenek erőt feladataik teljesítésére. Legyen számukra ez a csapatzászló szent jel, mely minduntalan szívükbe vési a haza szolgálatának felelősségteljes feladatát, Magyarország törekvéseinek és a nemzet ügyének hűséges támogatását.

Örökkévaló Atyánk Szentlelked által segítsd adományaiddal a katonai rendészek életét, és szolgálatát.

Add meg nekik a Bölcsesség Lelkét, hogy általa felelősségteljes feladataikra mindig gondosan fel tudjanak készülni.

Add meg nekik az Értelem Lelkét, hogy általa felismerve az igazságot és a jót, cselekvő jóakarattal tudják a hibákat orvosolni.

Add meg nekik az Ő Jótanácsára való hallgatás Lelkét, hogy általa a gonoszság kísértéseit és a rosszat állhatatosan ki tudják kerülni.

Add meg nekik az Erősség Lelkét, hogy általa le tudják győzni a félelmet, de a meggondolatlan vakmerőséget is, s, így szolgálatukat derűs szívvel, odaadó lélekkel és fáradhatatlan szorgalommal tudják ellátni.

Add meg nekik a Tudás Lelkét, hogy általa önmagukat állandóan képezve hűséges rendész-katonává legyenek.

Add meg nekik a Jámborság és Szelídség Lelkét, hogy általa elkerülhetővé váljon szolgálatukban az igazságtalanság és megerősödjék az egység eszményének gyakorlata, az emberi és szolgálati viszonyok kiegyensúlyozott harmóniája.

Add meg nekik az Istenfélelem Lelkét, hogy általa az emberi életet megmérgező visszaéléseket elkerüljék, és így legyenek a fegyelmezett és megfontolt magatartás és a felelősségteljes emberség vonzó példájává  egymás között és mindannyiunk előtt.

Szent György hitvalló! Pártfogó támogatásod által segítsd rendész katonáinkat feladataik teljesítésében, erényeid legyen erőforrás mindennapi szolgálatukban. Ámen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
szerda, 2017, július 19