2016. Imádság kegyeleti gyertyagyújtáson - Berta Tibor

 

Imádság kegyeleti gyertyagyújtáson

2016. október 26. Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Életet adó Urunk! Gondviselésed kegyelmébe ajánljuk az elhunyt katonákat, adj nekik örök viszonzást kimeríthetetlen boldogságod öröméből.

Atyáink nagy irgalmú Istene, mindeneknek Atyja! Te minduntalan a béke útjait tervezed, és gyűlölöd a haragot, az ellenségeskedést és a háborút. Azért küldted Fiadat a világba, hogy békét hirdessen és minden fajú és származású embert egyetlen családba gyűjtsön össze. Halld meg kiáltásunkat, sürgető könyörgő kérésünket: Ne legyen többé háború, a szomorúság és az erőszak útvesztő labirintusa!

Máriával, Jézus édesanyjával újra és újra megkérlelünk Téged: Szólj azoknak a szívéhez, akik a népek és nemzetek sorsáért felelősek! Kérünk, tartóztasd fel a bosszúállás és a számonkérés kegyetlen logikáját. Szentlelked, a Jó Tanács Lelke által adj ösztönzést új megoldásokra, nagylelkű és tisztességes gesztusokra, a párbeszédre és a türelmes várakozásra.

Add meg korunknak a béke áldott napjait, hiszen, azt akartad, hogy az ember szelíd pásztora és őrzője legyen a földnek, embertársaihoz pedig testvéri szeretettel forduljon, azt akartad, hogy a különböző népek egyetlen közösséget alkossanak, és egymás jogait és kultúráját tiszteletben tartva, testvérként éljenek.

Bocsáss meg nekünk az újra és újra fellángoló harag és erőszak miatt!

Vedd el szívünkből a gyűlölet, a hatalomvágy a nyereségvágy mérges gyökereit.

Urunk, kegyes jó voltodból tegyél bennünket a béke, a bölcsesség, a hit, a harmónia, a megbocsátás, a szelídség, a vigasztalás és az igaz örömök eszközeivé egymás számára.

Mindenható és irgalmas Isten, a Világegyetem és a történelem Ura, hozd vissza közénk a barátságot, mélyítsd el szíveinkben a bizalom és a megbocsátásra való készség ajándékát.

Érintsd meg azoknak a szívét-lelkét, akik ártani akarnak az emberiségnek, hogy fel tudják ismerni tetteik gonoszságát és rátaláljanak és visszatérjenek a béke és a jó, az élet és minden ember méltósága tiszteletének útjára.

Örök Atyánk, hallgasd meg a Hozzád felszálló imát. Légy kegyes hozzánk és engedd hadd éljünk a Te békédben, hogy eljuthassunk a Te Országodba! Ámen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
szerda, 2017, július 19