2016. Imádság a Margit-híd felújítása során megtalált földi maradványok temetésén

 


Imádság

a Margit-híd felújítása során megtalált

földi maradványok temetésén


2016. április 15. Budapest, Kozma utcai temető

 

Teremtő Urunk! Azok, akiknek földi maradványai gyűjtöttek minket ma össze, sötét ideológia áldozatai, kegyetlen, értelmetlen halállal haltak meg. Már Mózes könyve emlékeztet bennünket arra, ha az ember hátat fordít a Mindenhatónak, hasadás áll be ember és ember közé, a vér szerinti testvér képes megölni vér szerinti testvérét, ahogy Káin és Ábel esetében is történt. Az ideológiák veszélye, hogy elszakítanak a valóságtól, szembefordulnak az emberrel, a családokat összetöri, szétzúzza a kapcsolatokat egészen a halálig elmenően. Ezen névtelen testvéreink éppen névtelenségükkel sokakat juttathatnak eszünkbe, akiket hasonló módon taszított halálba az emberi gyűlölet, a zavaros ideológiák.

Menyben lakó Urunk! Ahogyan ismételten olvashatjuk a harmadik évezred hajnalán, különböző földrészeken részleteiben zajlik a harmadik világháború, itt is, ott is ártatlan emberek életét oltják ki terrortámadások, értelmetlen gyűlölködés, sokszor vallásokra rárakódott ideológiák, amelyek mögött valahol a mélyben közönséges emberi önzések rejlenek, a fegyverkereskedelem vagy éppen a föld javaiból való igazságtalan részesedés.

Adj világosságot, hogy meghalljuk Mózes könyvének hívását: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” Ne engedd, hogy aljas érdekek olyan érdekcsoportokat hozzanak létre, amelyeknek nem szent az élet, a család, egy-egy kultúra gazdagsága, maga a béke sem.

Menyben lakó Urunk! Tégy bennünket a béke eszközeivé, bátoríts bennünket, tudjunk szeretetet vinni oda, ahol széthúzás uralkodik, tudjunk mindig az élet oldalán állni, tudjuk tisztelni egymásban azt is, amiben tőlünk különböznek, tudjuk a különbözőségeket gazdagságnak tekinteni, legyünk a különbözőségek egységének építői!

Tarts távol tőlünk minden közönyt, érdektelenséget, amikor az igazság, a jóság, a szépség, az élet ellen történik támadás! Adj éber szívet, hogy a jövő építői, a remény munkálói lehessünk!

Segíts bennünket, hogy ráébredjünk arra, szükségünk van a párbeszédre, amely elmélyíti egymásról való ismeretünket, érvényre juttatja a helyes megkülönböztetést, lehetővé teszi, hogy bölcs, kiegyensúlyozott lélekkel tekintsünk egymás különbözőségeire.

A párbeszéd szilárdítsa meg a vallások és kultúrák közötti egységet, szüntesse meg a fundamentalizmust, segítsen bennünket abban, hogy őszintén tudjuk tisztelni egymásban az emberi méltóságot, megformálja bennünk az emberi szolidaritás gesztusait, hisz mindnyájan arra kaptunk meghívást, hogy nyitottak legyünk, ne zárkózzunk be saját hagyományainkba, hogy harmonikus egységben élhessen együtt ki-ki a saját identitásával.

Teremtőnk! Szeretnénk nagy türelemmel tovább haladni azon az úton, amely elköteleződik az emberi méltóság mellett, amely tiszteletben tartja az alapvető jogokat és kötelezettségeket. Segíts küzdenünk az előítéletek és a hamis félelmek ellen, helyet adva az egymással való találkozásra! Segíts, hogy mindent elkövessünk azért, hogy felismerjük a másikban a tőled rendelt testvért!

Történelem Ura! Amikor megadjuk a végtisztességet erőszakos halált szenvedő testvéreinknek, szeretnénk megújulni abban a meggyőződésben, hogy nincs az életnek olyan sötét helyzete, amelyet ne fordíthatnánk jobbra, amelyben ne küzdhetnénk olyan szabadságért, amely minden ember számára előnyt jelent. Ugyanakkor fogadd el hálaadásunkat azon embertársainkét, akik az akkori sötét korszakban és ma is merik kezdeményezni a jót, mernek oltalmat nyújtani a kitaszítottnak. Ámen.

Típus: 
Tábori püspöki beszéd
Tartalom dátuma: 
péntek, 2016, április 15