2017. Imádság a felújított magyar mauzóleum-kápolna megáldásán - Bíró Lászó

 

Imádság a felújított magyar mauzóleum-kápolna megáldásán

2017. június 20. Vittoria, Szicília.

Elmondta: Bíró László tábori püspök

 

Mindenható Urunk, irgalmas Istenünk! Áldd meg, amit most teszünk, szenteld meg szerény szolgáid kegyeletes látogatását és szolgálatát, mert te szent, kegyes és jóságos vagy.

Hallgasd meg kegyesen könyörgésünket, fogadd el imáinkat, amikor ezen a kegyeletes helyen megemlékezünk magyar eleinkről, első világháborús katonáinkról, akik az itteni volt hadifogolytáborban hunytak el, s ezen mauzóleum-kápolna oltalmazó védelmében, Itália földjében nyugszanak.

Urunk, mostani kegyeletes főhajtásunkkal és hozzád szálló könyörgéseinkkel azt is kifejezésre szeretnénk juttatni, hogy Hazánk és Nemzetünk nem feledkezik el katonafiaink háborús áldozatáról, elhivatott katonai szolgálatáról.

Add meg kérünk, hogy emlékezésünkön átcsillanjon az örök élet hite és a boldog föltámadás reménysége, ahogyan imádkozzuk és valljuk az apostolok hitével: „Hiszem a test feltámadását és az örök életet!” Ebben a reményben könyörgünk hozzád itt eltemetett katonáinkért, nagy irgalmasságod szerint szabadítsd ki őket a tisztulás helyéről, és vezesd őket országodba. Legyen jutalmuk akár irgalmadból, akár kegyelmedből nyert tetteik alapján a boldog örökkévalóság.

Fájdalmas Anya, Szomorúak Vigasztalója, Mária, ki a kereszt alatt állva haldokló Fiadra feltekintve is hűséges maradtál Isten ígéreteihez, karold fel oltalmazó szereteteddel, Pátrónánk és Nagyasszonyunk, magyar tieidet, katona halottainkat, hogy az örök élet örömeit elnyerjék, és a mennyben társai legyenek szent példaképeinknek: Istvánnak, minden magyar katona védőszentjének, Lászlónak, a lovagkirálynak, Imrének, a „harcoló ifjak pajzsának és menedékének”!

Jóságos Atyánk, kérünk, áldd meg + ezt a felújított mauzóleum-kápolnát, ahol a nagy háború magyar katonái pihennek, és várják Tőled, az igazság Istenétől az ítéletet, és hűségük jutalmát. Kérünk, add, hogy a boldog feltámadás közösségében kegyes jóságodból találkozzanak mindazon bajtársaikkal, akikkel együtt szolgáltak. Küldd el szent angyalodat az égből, hogy őrizze és védelmezze e helyet.

Halmozd el áldásoddal mindazokat és továbbra is önts szent kegyeletet mindazok szívébe, akik szeretettel emlékeznek katonáinkra, és törődő hűséggel gondozták és ápolják, ma is ezt a síremléket, akik Szicília szép virágaival minduntalan megtisztelik a bajtársi szeretet e mauzóleumát, akik halott hadifogoly katonáink oltárát hittel teli szívvel megőrizték.

Minket pedig, akik ma itt állunk és elhunyt katonánkért fohászkodunk hozzád, vezess az igaz élet békéjének útján, és erősíts kegyelmeddel, hogy hitünk szerint éljünk! Segíts bennünket, hogy hivatásunkban, szolgálatunkban és az Anyaszentegyház közösségében megmaradjunk, s minden tettükben az igaz békesség őrei előmozdítói legyünk, hogy országainkat megóvjuk és igaz örömökben építhessük, s a földi hazától való elköltözés után az örök hazába jussunk!

Az értünk meghalt és feltámadott Krisztus Urunk által kérünk erre, aki a keresztfán győzelmet aratott a Sátán és a halál felett, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
szerda, 2017, július 19