2019. Dr. Igor Éder Nyitra Megye alelnökének beszéde a Cirill - Metód ünnepségen

 

Dr. Igor Éder Nyitra Megye alelnökének beszéde a Cirill - Metód ünnepségen

Zalavári Történelmi Emlékpark, 2019. június 22.

Excellenciás Püspök Úr,

Kedves Vendégek,

Tisztelt Magyar és Szlovák Katonák!

 

Engedjék meg, hogy Milan Belica, Nyitra Megye elnöke nevében és a saját nevemben köszöntsem Önöket! Köszönöm a lehetőséget, hogy a nyitrai régiót képviselhetem, amely szorosan kapcsolódik Szent Cirill és Metód kilencedik századi Nagymorvabirodalmi működéséhez .

A történelemből tudhatjuk, hogy milyen szerepe volt a nyitrai fejedelemségnek abban az időben ugyanúgy, mint a nyolcszáznyocvanban VIII. János pápa által megalapított nyitrai püspökségnek. Az akkori Közép-kelet Európában Nyitra volt a legjelentősebb keresztény központ.

A néhai Zalavár, értékes hely Nyitra számára. Nem csak azért, mert itt élt Pribina, nyitrai fejedelem és utána fia Kocel, hanem azért, mert itt tartózkodtak egy bizonyos ideig Cirill és Metód a Rómába vezető útjukon. A közelben lévő Szent Adorján vértanú bazilika romjai, melyet Pribina 850 körül építtetett, néma tanúi annak az időnek, ami a mi történelmünk szempontjából különleges fontossággal bír. 1980 óta Szent Cirill és Metód Európa társvédőszentjei.

Ezek a valóságok összekapcsolnak, ezért dicséretes, hogy ezen alapokon olyan közös katonai hagyományteremtés valósul meg, melynek az egyik célja a nemzetek békés testvéri egymás mellett élése. Több nemzet emlékoszlopot is állított ezen a helyen.

2014 óta a nyitrai járás részt vesz a „Európai Szent Cirill – Metód kulturális út” keretein belül egy olyan zarándokút kiépítésén, mely a jelen és a jövő nemzedék lelki és kulturális örökségére szeretné felhívni a figyelmet. A nyitrai régión is keresztül halad a görög Szalonikibe, a Morvaországi Velehradra és a Rómába vezető zarándok út. Ezt az utat bővíti a nyitrai régió és építjük egészen a magyar határig, Komáromig azzal a reménnyel, hogy egészen ide, Zalavárig folytatódik majd. A helységek ilyesféle összekapcsolása nem csak idegenforgalmi és gazdasági fejlődést hozhat, hanem elősegítheti nemzeteink, a szlovákok és magyarok jó szomszédi kapcsolatainak a fejlődését egymás iránti tiszteletben, békében, barátságban. A zarándokút a közös keresztény múlt és a kulturális hagyományok alapján szeretné összekapcsolni az európai nemzeteket, ezzel járulván hozzá Európa jövőjéhez.

 

Kedves jelenlévők!

Nyitra megye nevében szeretném kifejezni azon vágyamat, hogy a Szent Cirill és Metód nyomaiban járó zarándokok a régmúlt történelem által, mely az  élet tanítója felbuzdulva jöjjenek ide, Zalavárra és olyan értékeket leljenek meg, amelyek a keresztény Európát és a benne élő nemzeteket összekapcsolják és nem szétválasztják.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

 

Típus: 
Beszéd
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2019, június 27