2019. František Rabek szlovák tábori püspök homíliája a Cirill - Metód ünnepség szentmiséjén

 

František Rabek szlovák tábori püspök homíliája a Cirill - Metód ünnepség szentmiséjén

Zalavári Történelmi Emlékpark, 2019. június 22.

 

Ebben az évben pontosan ezerszázötven éve annak, hogy ezen a helyen néhány jelentős esemény történt. Az Evangéliumban azt hallhattuk, hogy Jézus küldi a tanítványait, hogy menjenek el az egész világba. Azóta is az Egyház nemzedékről nemzedékre küldi a tanítványokat. A kilencedik században az őseinkhez küldettek a Szlávok apostolai, szent Cirill és Metód. Rómában is bemutatta tevékenységét Adorján pápának a szent testvérpár. Kérték a szentszék jóváhagyását az elődeink nyelvén való igehirdetésre, szertartások ünneplésére és munkatársaik pappá szentelésére, mert addig csak Konstantin – Cirill volt pap. Sikerrel jártak. Ezen sikerükben és a népnyelv engedélyezésében nagy része volt Pannónia uralkodójának, Zalavár fejedelmének, Kocelnek. Kiváló kapcsolatokkal rendelkezett Róma irányában. Feltehetően jó kapcsolata volt a pápai könyvtárossal, Anasztáziusszal. Nyolcszázhatvannyolc karácsonyakor Adorján pápa a Santa Maria Maggiore bazilika oltárára helyezi a szláv nyelvű liturgikus könyveket. Pappá szentelteti a szláv tanítványokat. Ekkor szentelik föl Metódot, Gorazdot és még feltehetően másokat is a „hetek” közül. Mindez 869 elején történik meg, tehát ezerszázötven évvel ezelőtt. Februárban a beteg Konstantin kolostorba vonul és meghal. Metód és társai a haldokló Konstantin kérésének megfelelően elindulnak a Nagymorva Birodalom irányába. Útközben érnek Kocelhez, erre a helyre, ide, Zalavárba, ahol Kocel ismét jelentős cselekedetet visz végbe. Nem elégszik meg Metód papi mivoltával. A szláv vidékek önállósága egyházi területen is saját püspököt kíván. Ezért Kocel egy bátor döntést hoz. Vezető emberei kíséretében saját kérésével együtt visszaküldi Rómába Metódot. Ősszel Metódot püspökké szentelik és a Nagymorva Birodalom és Pannónia érsekévé nevezik ki. Ez is ezerszázötven éve történt. Így már püspökként tér vissza Kocelhez. És mivelhogy a Nagymorva birodalomban akkor békétlenség volt, egy ideig itt marad. Ez a templom, aminek az alapjain ünnepeljük szentmisénket, egy ideig Metód székesegyháza volt.

Lelki szemeink előtt elevenednek meg ezek a történések és ránk is hatással lehetnek.

Zalavár nélkül, Kocel erőfeszítése nélkül valószínűleg nem kapott volna jóváhagyást a szent testvérpár tevékenysége. Támogatása nélkül Metód nem válhatott volna püspökké. Nem végezhette volna és nem fejezhette volna be azt a küldetést, amit testvérével, Kostantinnal kezdtek el.

Napjainkban is, elsődlegesen az apostoli küldetés hordozói azok, akiket Egyházán keresztül maga az Úr bízott meg. De ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, hogy ez termékeny legyen, szükségünk van a világi hívők támogatására és segítségére. Nem arról van szó, hogy ezt a szolgálatot politikus végezze, vagy hogy különféle szövetkezések történjenek a világi hatalom képviselőivel. Kocel semmilyen módon nem befolyásolta a hithirdetők tevékenységét. Támogatta és segítette őket. Ez fontos lenne napjainkban is. Szükséges lenne, hogy minél több nemes lelkű világi hívő különböző módon segítené a püspökök és papok tevékenységét. A mi felelősségünk meg az lenne, hogy ne éljünk vissza ezzel a segítséggel önös érdekeink elérésére, hanem önzetlenül teljesítsük küldetésünket a ránk bízottak javára, a hogy ezt tette Metód, még a börtönt is elviselve.

Az Úr egészen napjainkig folyamatosan küldi hozzánk és az itt élő népekhez az apostolok utódait. Így most itt, mi is hallhatjuk Igéjét, találkozhatunk véle az Egyház és az Eucharisztia közösségében. Megerősödve a mi körülményeink közepette dolgozhatunk azon, hogy az Isten országa nemesebbé tegye a világunkat.

Kocel hivatalosan nem lett szentté avatva. Csendben merült a történelembe. Mégis bizalommal remélhetjük, hogy ez a nemes lelkű világi hívő hithirdetőinkkel egyetemben az örökkévalóságban van. Így az ő közbenjárásába is remélve könyöröghetünk olyan világi hívőkért, akik lehetőségeik szerint segítenék az apostoli tevékenységet, de nem holmi politikai vagy gazdasági érdekeik megvalósításáért, hanem Krisztus szeretetéért és az emberek javának az elősegítéséért. Ez a szent hely és ez a jeles évforduló buzdítson minket, papokat és püspököket, és titeket is, kedves testvéreim, világi hívőket!

Típus: 
Beszéd
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2019, június 27