2019 - A Magyar Honvédség Parancsnoksága csapatzászlajának megáldása

 

A Magyar Honvédség Parancsnoksága csapatzászlajának megáldása

2019. május 21. Budapest

Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Mindenható Urunk, Seregeknek Szent Istene!

Egyszülött Fiad Jézus Krisztus feltámadásában megújította az emberiség életét. A gonoszság fölött aratott győzelme arra bátorít minket, hogy a jót és az értékek maradandóságát diadalra akarod juttatni bennünk.

Szeretett Hazánk jeles napján, amikor a Magyar Honvédelem nemes ügyét ünnepeljük, arra kérünk, hallgasd meg fohászunkat, hogy e csapatzászló megáldása legyen kegyelemi segítséged közvetítője a hivatásukat megbecsülő katonák számára.

Gondviselésed jóságából áraszd bőséges áldásodat a Magyar Honvédség Parancsnoksága vezetőire, valamennyi katonájára és erre a csapatzászlóra.

Kérünk, hogy mindazok, akik, e csapatzászló alatt buzgó helytállást mutatnak föl a katonai erényekben, Tőled nyerjenek erőt feladataik teljesítéséhez.

Legyen számukra csapatzászlajuk szent jel, mely a mostani órától minduntalan emlékezteti őket a Haza ügyének felelősségteljes és hűséges szolgálatára.

Szentlélek Úristen add meg nekik hét adományodat:

a Bölcsesség Lelkét, hogy általa a hazaszeretet bátor fölmutatásával tudják ellátni szeretett Hazánk biztonságát és békéjét garantáló honvédelmünk  vezetését.

az Értelem Lelkét, melynek révén mindig felismerhetővé válik az igazság és a jó, melyek útmutatói a mindennapok szolgálatának.

a Jó Tanács Lelkét, melyre hallgatva, ellenállhatnak a gonoszság kísértéseinek és a rosszat állhatatosan ki tudják kerülni.

az Erősség Lelkét, mely által le tudják győzni az indokolatlan félelmet, de a meggondolatlan vakmerőséget is, hogy szolgálatukat odaadó lélekkel tudják ellátni.

a Tudás Lelkét, mely által önmagukat állandóan képezve megkapják az újra és a nyitottságra való fogékonyság nagy ajándékát.

a Szelídség Lelkét, mely által meg tud erősödni az egység eszményének megvalósulása, az emberi és szolgálati viszonyok kiegyensúlyozottsága.

az Istenfélelem Lelkét, melynek révén a megfontoltság és a felelősségteljes emberség vonzó példái tudjanak lenni  egymás között és mindannyiunk előtt.

E csapatzászló megáldása által Szent István király minden magyar katona védőszentje és a fegyvernemi védőszentek pártfogó égi közbenjárása segítse a Magyar Honvédség Parancsnoksága szolgálatát. Ámen.

 

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2019, július 18