2019. Manninger Jenő országgyűlési képviselő beszéde a Cirill - Metód ünnepségen

 

Manninger Jenő országgyűlési képviselő beszéde a Cirill - Metód ünnepségen

Zalavári Történelmi Emlékpark, 2019. június 22.

 

 

Főtisztelendő Püspök úr!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Tisztelettel köszöntöm Önöket Zalaváron, fontos történelmi emlékhelyünkön, a hagyományok szerint megrendezett Cirill és Metód megemlékezésen. 2011-óta minden évben megünnepeljük az egyháztanító testvérpárt, Szent Cirillt és Szent Metódot, akik a 9. században életüket szentelték annak, hogy a keresztény tanításokat szláv nyelven terjesszék a térségben. Nagy-Morvaország, amely abban az időben Közép-Európa szláv népet fogta össze, nekik köszönheti, hogy anyanyelven olvashatta a szentírást, és a keresztény szertatásokat is saját nyelvükön hallgathatták és végezhették.

Abban az időben ez nem volt olyan szokványos, hiszen a fő nyelveknek a görögöt, a hébert és a latint tartották. Ám a két tanító szerzetes missziójának pont az állt a középpontjában, hogy addig nem tudja magát teljesen alárendelni egy nép a krisztusi tanításoknak, amíg saját anyanyelvén nem hallja, és saját nyelvén nem tudja dicsőíteni azt. Szükséges volt ehhez egy saját abc megalkotása is, hogy a dogmatikus és liturgikus szövegeket írásban is le tudják jegyezni.

Cirill és Metód elhivatott szerzetesek voltak, akik azt tanították, hogy minden nép egyenlő, mindenkire „ugyanúgy süt a nap” – mondták.

De mi, akik őrizzük emléküket itt a Kárpát-medencében és azon belül Zala megyében, tudjuk jól, hogy többek voltak ők két hittérítőnél.

II. János Pál pápa 1985. június 11-én kiadott Slavorum apostoli kezdetű enciklikájában így fogalmazott:

„Cirill és Metód összekötő kapocs, szellemi híd a keleti és nyugati hagyomány között.

Hozzájárultak Európa építéséhez nemcsak a keresztény vallásos közösségben, hanem civil és kulturális vonalon is.

Kereszténynek lenni manapság azt jelenti, hogy a közösség építői vagyunk az Egyházban és a társadalomban.”

A szent pápa gondolatai mai is érvényesek és feladatot rónak ránk. Európa szívében, nekünk, magyaroknak és szláv nyelvű szomszédinknak egyetértésben és együtt kell őrizni a keresztény gyökereinket, vallási és kulturális emlékeinket. Ez a megemlékezés méltó példa lehet egész Európa számára. Nyugat-Európának, amely lassan elfelejti, vagy akivel elfelejtetik gyökereiket, nagy szüksége van arra, hogy most mi, Közép-Európa nemzetei mutassunk irányt.

Bízom benne, hogy a mai napon itt, Zalaváron, mi is hozzátesszük ehhez a magunk részét.

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Típus: 
Beszéd
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2019, június 27