2019 - Németh Szilárd HM parlamenti államtitkár levele a Katolikus Tábori Lelkészek Napja alkalmából

Németh Szilárd HM parlamenti államtitkár levele a Katolikus Tábori Lelkészek Napja alkalmából

2019. június 20.

 

 

Főtisztelendő Helynök Úr! Főtisztelendő Atyák!

Tisztelt Tábornok, Tiszt, Altiszt Hölgyek és Urak!

Kedves Vendégek!

 

Nagyon köszönöm megtisztelő meghívásukat a 11. alkalommal megrendezett Katolikus Tábori Lelkészek napja rendezvényre. Legnagyobb sajnálatomra – hivatalos elfoglaltságom okán - csak lélekben tudok jelen lenni a mai eseményen.

Nagyon fontosak ezen ünnepeink, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a Tábori Lelkészi Szolgálat képviselői és a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség vezetői, munkatársai találkozhassanak, és baráti légkörben oszthassák meg egymással gondolataikat, ami nagyszerű lehetőséget teremt a további szorosabb együttműködésre és a meglévő kapcsolatok elmélyítésére.

Idén kiemelten ünnepeljük az 1994-ben újjáalakult HM Tábori Lelkészi Szolgálatot, mely történetének 25 éve alatt sokszorosan bebizonyította, milyen fontos szerepet játszik abban, hogy a Magyar Honvédség tagjai megfelelő támogatást, lelki segítséget kapjanak a mindennapokban.

A megújuló Magyar Honvédségnek a katonai emlékezetpolitika erősítésén túlmenően erős és egészséges  lelkülettel rendelkező honvédek támogatása és kinevelése is fontos feladata, melynek alapja a HM Tábori Lelkészi Szolgálat tevékenysége és munkássága. A TLSZ megerősítése stratégiai cél és feladat a megújuló Magyar Honvédségnél.

A szolgálat igen sokrétű tevékenységet folytat. A mindennapi feladatok ellátásán túl, a HM TLSZ katolikus lelkészei helytállnak és segítséget nyújtanak a határ mentén, szolgálnak a Honvédkórházban, zarándoklatokat szerveznek, nyári gyermektáborokat működtetnek a katonaszülők gyermekei számára.

A családi közösségek, kapcsolatok értékét, fontosságát szem előtt tartva katonacsaládok, házaspárok részére „családerősítő” programokat szerveznek.

Mindemellett a kultúra támogatása is fontos számukra, így minden évben versmondó versenyt rendeznek a HM-MH-ban szolgálatot teljesítők gyermekeinek, rádióműsort készítenek, szakmai előadásokat tartanak, kiadványokat jelentetnek meg. Mindeközben fontos hangsúlyt fektetnek a lelkészek szakmai továbbképzésére és a közös lelkigyakorlatokra.

Ez csak néhány példa abból a sokrétű, értékteremtő munkából, szolgálatból, amelyet a Katolikus Tábori Püspökség tagjai nap, mint nap folytatnak.

Hálásan köszönjük áldozatos munkájukat!

A Katolikus Tábori Lelkészek Napjának fontos része Kapisztrán Szent Jánosról való megemlékezés.

A katonalelkészek védőszentje 633 évvel ezelőtt, június 24-én született.  A ferences szerzetes életének utolsó évei szorosan összefonódtak hazánk sorsával. Kapisztrán Szent János elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyarság egyik meghatározó történelmi győzelmében, a nándorfehérvári diadalban.

Meggyőződése volt, hogy Magyarország kulcsfontosságú szerepet tölt be a kereszténység és Európa jövője szempontjából, és minden erejével azon volt, hogy sereget toborozzon az oszmán hadsereggel szemben.

Kultúránk, keresztény értékeink megőrzése ma is fontos feladatunk. Katonáink ma is mindent megtesznek – XXI. század nyújtotta eszközök és lehetőségek segítségével - a haza, a magyarok biztonsága és a béke megóvása érdekében. Az ő munkájuk sikerének pedig nélkülözhetetlen feltétele az a lelki támogatás, amelyet a tábori lelkészek nyújtanak számukra. A Tábori Lelkészi Szolgálat elengedhetetlen tartóoszlopa a Magyar Honvédségnek; hiszen ahogy a Katolikus Tábori Püspökség jelmondata fogalmaz: „Spiritus renovat”, azaz a „Lélek megújít”.

Köszönjük munkájukat, és azt, hogy tevékenységükkel mindig emlékeztetnek bennünket arra, amit Kapisztrán Szent János - csaknem hat évszázaddal korábban - olyan találóan foglalt szavakba: „Akár szereplők vagyunk az élet színpadán, akár a névtelen tömeg tagjai: nekünk, akik hiszünk, az élet értelmére kell rámutatnunk.”

 

Tisztelettel:

 

Németh Szilárd

 

 

 

Típus: 
Írás
Tartalom dátuma: 
szombat, 2019, július 13