2019 - Tábori Lelkészi Szolgálat 25 éves évfordulója - Dr. Áder János köztársasági elnök levele

 

Dr. Áder János

Magyarország Köztársasági Elnökének

levele

a Tábori Lelkészi Szolgálat

25 éves évfordulójára

 

2019. február 26.

Budapest, Stefánia Palota

 

Tisztelt Megemlékezők!
 

A nándorfehérvári diadalról készült ábrázolásokon szinte mindenütt feltűnik egy bátor ferences alakja. Kardja mellett keresztet vagy templomi zászlót tart kezében. Ő Kapisztrán Szent János, hitszónok és győztes hadvezér. Keresztes seregét maga toborozta, és személyesen vezette csatába 1456-ban.

Abban az időben – és még századokig – nem számított szokatlan látványnak, ha papok, szerzetesek, lelkészek valamely ügyért fegyvert fogtak. Ám az egyházi személyek szerepe, hivatása a seregben mindig több volt a kardforgatásnál: a közös célhoz kellett lelki hátországot adni. Maga Kapisztrán, a tábori lelkészek védőszentje is ezt írta a papságról szóló értekezésében: „A papot arra rendelték, hogy másokat gondozzon". A küldetés a hadseregben sem volt más.

A magyar alakulatokban minden időben ott voltak az egyes felekezetek és egyházak képviselői. Gondoskodtak a vallásukat gyakorlók hitéletéről, és rendelkezésére álltak mindazoknak, akik a folytonos életveszélyben hittel vagy kétkedéssel, de az örök értékek képviselőitől reméltek biztatást. A tábori lelkész mind a mai napig ilyen „másokat gondozó", másokért szolgáló személy. Lelkész és katona ma is mindenekelőtt bajtársai egymásnak. Mindkettejük feladata ugyan többszörösen átalakult a 21. századra, de a katona ma is a hazája védelmét választja hivatásának, a lelkész pedig támogatja őt e nem könnyű vállalásban.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Idén éppen negyedszázada, hogy felélesztve legjobb történelmi hagyományainkat, újjászerveződött a Tábori Lelkészi Szolgálat.

A Magyar Honvédségben az egyházi jelenlét ma sem pusztán a vallásukat gyakorlók támasza, hanem felekezeteken túli lelki gondozás, a sajátos élethelyzethez alkalmazkodó, egyedi pasztoráció. A tábori lelkész kísér, segít, meghallgat; pótolhatatlan munkatárs abban, hogy a katonák mentális egészsége megmaradjon. A számtalan rendkívüli körülmény, a családoktól való kényszerű távollét, a fizikailag es lelkileg is megterhelő munka kivételes figyelmet igényel. A katonákkal közösséget vállaló, munkájukban és küldetésükben velük tartó lelkészek az elmúlt 25 évben elismerésre méltó munkát végeztek.

Kapisztrán Szent Jánost idézve – aki egykor azt is a papság hivatásának nevezte, hogy „az ideigvaló javakat összekapcsolják a lelkiekkel, a mulandókat az örökkévalókkal" – köszönet illeti a Tábori Lelkészi Szolgálatban részt vevő összes felekezet munkáját.

Isten áldása kísérje további működésüket!

 

Budapest, 2019. február 26.

 

Típus: 
Írás
Tartalom dátuma: 
szerda, 2019, február 27