2019. Tábori Lelkészi Szolgálat 25 éves évfordulója - Dr. Huszár Pál

 

Dr. Huszár Pál

a Magyarországi Református Egyház Zsinata, világi elnökének beszéde

a Tábori Lelkészi Szolgálat 25 éves évfordulóján

2019. február 26. Budapest, Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központ

 

„Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán,” (Habakuk, 2, 1.)

 

Főtiszteletű! Főtisztelendő és Nagytiszteletű Urak! Mélyen tisztelt Miniszter és Államtitkár Úr! Nagyrabecsült Hölgyeim és Uraim!

Ünnepre jöttünk össze, hiszen 25 esztendővel ezelőtt újraindult a tábori lelkészi szolgálat a Magyar Hadseregben. Az egyházakat üldöző, sőt azokat döbbenetes brutalitással felszámolni akaró pártállam által kierőszakolt több évtizedes kényszerszünet után ismét lehetővé vált katonáink és honvédtisztjeink lelki gondozása. Rájött a nagypolitika, hogy nekik is szükségük van erre a gondozásra, az ő lelkük ápolása is fontos, hiszen ők a biztonságunk, békességünk nélkülözhetetlenül szükséges őrei.

Igaz tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntöm a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnökeként az ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Sajnos messze vagyunk ma még az Ézsaiás próféta által megjövendölt állapottól, amikor majd a népek „…csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul." (Ézsaiás. 2,4b.)

A világ és benne földrészünk, Európa jelenlegi helyzete bizony nagyon is szükségessé teszi a nemzeti hadsereget, indokolja hazánk megvédését ebben az értékválságos világban, amikor rendkívül súlyos veszélyek fenyegetnek bennünket. Nem nélkülözhetjük katonáinkat, ha biztonságban, békességben kívánunk élni. Márpedig mi olyan Európában akarunk élni, amely nem tagadja meg, sőt tudatosan felvállalja keresztyénségét. Az „alapító atyák” keresztyén alapokon álló integrált Európát képzeltek el, amely tiszteletben tartja a nemzeti szuverenitást. Dr. Habsburg Ottó azt írta nekem egyik levelében: „Ha Isten szent neve kimarad az EU alkotmányából, akkor Sztálin győzött." [Kimaradt!] Az európai integráció egy másik élharcosa, Dr. Konrád Adenauer, a Német Szövetségi Köztársaság első kancellárja azt mondta: „A keresztyénség meglenne Európa nélkül, de Európa a keresztyénség nélkül már nem lenne ugyanaz." Európa nyugati része sajnos már itt tart. Az önfeladás veszélyes útját választotta, és minket is magával akar rántani ebbe a megsemmisüléssel fenyegető szakadékba.

Életbevágóan szükségünk van a védelmező honvédjeinkre, tisztjeinkre. Akkor is szükségünk van rájuk, ha hittel és meggyőződéssel énekeljük: „Bízzál, ügyed az Istené, népét Ő el nem ejtené. (393/1)" Mennyei Gazdánk tőlünk is elvárja, hogy az Ő segítségét kérve mi magunk is elkövessünk minden tőlünk telhetőt önmagunk és értékeink védelmében. Vegyük hát komolyan és szívleljük meg Náhum próféta nékünk is szóló, örökérvényű intelmét:

„Pusztító jön fel ellened, őrizd a várat, nézzed az utat, erősítsd derekadat, keményítsd meg erődet igen!" (Náhum, 2, 1.)

A Minden Kegyelem Istene kísérje áldásával az Önök tevékenységét!

Típus: 
Beszéd
Tartalom dátuma: 
szerda, 2019, február 27