Erkölcsi érzék

Erkölcsi érzék

Latinul sensus moralis

Fogékonyság az erkölcsi jóra és irtózás az erkölcsi rossztól.

Részben az értelem készsége a lelkiismeret igaz ítéletének meghozatalára, részben az akarat készége a jó megtételére. A bűnök és víciumok tompítják, a jó cselekedetek és az erények finomítják. Az erények  kezdete és gyümölcse. A 20. század végén az evangelizációt sürgető tényező az erkölcsi érzék világszerte tapasztalható megfogyatkozása. Lásd még: hitérzék

Típus: 
Etika és értéktan
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2016, január 7