Historia Domus 1995. év

 

Historia Domus  

1995.

 

Január

14-én, szombaton kegyeleti emlékmisét mutatott be dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a Doni áttörés emlékére a Mátyás templomban.

30-án, hétfőn dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök meghívására Budapestre látogatott Christian Werner tábori püspök, Ausztria katonai ordináriusa.

Február

14-én, kedden dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök jelen volt az MH Főhírközpont megalakulásának 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi állományülésen, ahol megáldotta a központ csapatzászlaját.

Ugyan ezen a napon, imaterem megáldás volt az Aszódi Laktanyában.

24-én, pénteken a Mátyás-templom Loretói kápolnájában, dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök szentmisét mutatott be, báró Szurmay Sándor, az Osztrák-Magyar Monarchia néhai hadügyminisztere halálának 50. évfordulóján.

Március

15-én, szerdán dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök szentmisét mutatott be az 1848-as temetőben Esztergomban.

Április

5-én, szerdán dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Szent György Lovagrend újjászervezésének ötödik évfordulóján rendezett ünnepségen a Hadtörténeti Intézet- és Múzeum Tüzér-termében.

13-án, nagycsütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a tábori lelkészekkel a papi-egységet kifejező szentmisét mutatott be a Budavári Mátyás-templomban.

18-án, kedden Spanyolország védelmi minisztere hivatalos látogatása alkalmával megkoszorúzta a Budai Vár falán elhelyezett emléktáblát. A tiszteletadáson jelen volt és az elesett hősökért imát mondott dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök.

22-én, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök szentelte fel az Hévíz-Egregyi Római templomot.

24-27-ig Urbán Imre alezredes, tábori esperes vett részt Kremsmünsterben az Osztrák Katonai Ordinariátus által szervezett konferencián.

28-án, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja Alapítvány által szervezett konferencián a Hadtörténeti Intézetben.

Május

2-án, kedden dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök emléktáblát avatott Komáromban a Monostori Erődben.

9-11. között  dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Leányfalun volt, ahol a külföldi magyar lelkészek éves konferenciáján tájékoztató előadást tartott a Tábori Püspökség helyzetéről.

14-én, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett Nagyváradon a Szent László király tiszteletére bemutatott ünnepi szentmisén és körmeneten.

19-én, pénteken a tábori püspök kérésére Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök áldotta meg az MH 15. Esze Tamásról Híradóezred imatermét Vácon.

20-án, szombaton dr. Ladocsi Gáspár  tábori püspök részt vett a Honvédelem Napja alkalmából rendezett központi ünnepségen.

21-én, vasárnap a dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök jelen volt a Budai Várban a Dísz terén a Honvéd Emlékmű előtti megemlékezésen és katonai tiszteletadáson.

28-án, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök áldotta meg Szombathelyen a Hősök Napi megemlékezés keretében a Március 15-e téren felállított világháborús emlékművet.

Június

3-án, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Budapesti Határőr Igazgatóság katonai eskütételén,ahol megáldotta az alakulat csapatzászlaját.

9-én, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök áldotta meg a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola imatermét.

25-én, vasárnap a mosonmagyaróvári templomban Szent László király halálának 900. évfordulója alkalmából dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök szentmisét mutatott be. Ezen a napon, Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök áldotta meg Szolnokon, az MH 89. Vegyes Szállítórepülő Dandár kápolnáját. Ugyancsak ezen a napon Letkésen, Kóczán Árpád alezredes, tanintézeti tábori lelkész az ünnepi szentmisét követően megáldotta a Szent László domborművet; a Határőrség Országos Parancsnokságának központi ünnepségén pedig Kocsis István alezredes, esperes képviselte a püspökséget.

27-től július 10-ig dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Rómában tartózkodott, ahol tisztelgő látogatást tett Giovanni Marra érseknél, Olaszország Katonai Ordináriusánál.

Július

24-től szeptember 1-ig a NATO „Partnerség a Békéért Program” keretében a „Cooperatíve Nugget 95” nevű kiképzési gyakorlaton részt vett Németh László őrnagy, tábori lelkész, az USA-ban.

25-én, kedden dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett azon a kegyeleti szertartáson, amelyet az 1994. július 25-én bekövetkezett aknavető-robbanásban elhunyt katonák emlékére rendezett a 108.Mészáros Lázár Gépesített Lövészdandár. A laktanya kegyeleti parkjában a Püspök megáldotta az elhunyt katonák emlékére állított kopjafát és megemlékező imát mondott a meghalt katonákért.

Az Osztrák Katonai Attasé közvetítésével négy hivatásos katona gyermeke vett részt az Osztrák Katonai Plébániák által szervezett 10 napos táborban, Ausztriában.

Augusztus

17-én csütörtökön a Szent István Napok ünnepi rendezvénysorozat keretében dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök előadást tartott Kalocsán „A tábori lelkészi szolgálat alapelvei„ címmel.

18-án, pénteken a II. Világháború befejezésének 50. évében Pilisszántó kegyelettel emlékezett meg a pilisi harcokban elhunytakról, Pilisszentkereszt és Pilisszentlélek községekkel együtt. dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök szentmisét mutatott be, majd megáldotta Pilisszántó zászlaját.

19-én, szombaton Kocsis István alezredes, tábori esperes emléktáblát avatott a budapesti Szent Gellért templomnál, a vár ostrománál és a budai harcokban elesett katonák emlékére.

19-20. dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök vendége volt Rudolf Schütz prelátus, az Osztrák Katonai Ordinárius vikáriusa. Közösen vettek részt a szentendrei és a budapesti tisztavatásokon és a Szent Jobb körmeneten. A prelátus találkozott a Bolyai János Honvéd Alapítvány elnökségével.

23-án, szerdán dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök hivatalból részt vett a Nemzetközi Ökumenikus Konferencián, Kecskeméten. Ugyan ezen a napon, ökumenikus istentisztelettel nyitották meg a Nyugati Hadifoglyok III. Nemzetközi Találkozóját Debrecenben. A Szolgálatot Urbán Imre alezredes, tábori esperes  képviselte.

28-án, hétfőn Tökölön fogadták a NATO „Partnerség a Békéért Program” keretében a „Cooperatíve Nugget 95” fedőnevű tábori kiképzési gyakorlatról hazatérőket. Az ünnepségen jelen volt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök és köszöntötte a hazatérőket.

Szeptember

1-én, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a MH HSZK ünnepi állomány gyűlésén, majd azt követően megáldotta az elkészült imatermet.

6-10-ig az olaszországi Loreto-ban került megrendezésre Európai Ifjúsági Találkozón a Katonai Ordinariátust két tiszti főiskolás képviselte.

10-17-ig dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett az Apostolat Militarie International (AMI) konferencián Santiago de Compostella-ban.

18-án, hétfőn dr. Ladocsi Gáspár megáldotta a sopronbánfalvai katonai temetőt.

24-én, vasárnap a Püspök istentiszteleten vett részt a Dohány utcai Zsinagógában, és azt követő fogadáson, melyet Fröhlich Róbert, tábornokká történt kinevezése alkalmából adott.

Október

6-án, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök megnyitotta Kolozsvári Szervátiusz Tibor szobrászművész kiállítását a Hadtörténeti Múzeumban.

22-én, vasárnap Dunaharasztiban 15 órakor zászlószentelést végzett dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök.

24-én, kedden dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett az Osztrák Nagykövetségen rendezett fogadáson, melyet a nemzeti ünnep alkalmából adott a Nagykövet.

25-én, szerdán ünnepélyes keretek között került sor a Katolikus Tábori Püspökség Székházának átadására Budapesten a Szabadság téren.  Az épület megáldását Bernardin Gantin bíboros, a Püspöki Kongregáció prefektusa végezte, a Magyar Püspöki Kar jelenlétében. Az átadáson jelen volt Keleti György honvédelmi miniszter, valamint a Magyar Honvédség számos elöljárója és parancsnoka.

28-án, szombaton a Halottak Napi megemlékezésen dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök beszédet mondott a Savoyai téren, Budafokon.

November

3-án, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Halottak napi megemlékezést tartott Szombathelyen a hadifogságban elhunytakért.

9-én, csütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a „Felderítők Napja” tiszteletére szervezett rendezvényeken. Ezen a napon megáldotta az MH Távközlési és Kutató- és Ellenőrző Intézet kápolnáját.

10-én, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Szolnoki Helyőrség imatermének átadási ünnepségén.

20-án, hétfőn este, dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Szent István csatahajó feltárásáról tartott, búvárrégészeti expedíció beszámolóján.

22-én, szerdán dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök előadást tartott a Magyar Cserkész Szövetség Táborkereszt Katolikus Közösség összejövetelén. Előadásának címe: „ A fiatalok hitéletre és hazaszeretetre nevelése a cserkészetben”.

25-én, szombaton interjú jelent meg dr. Ladocsi Gáspár tábori püspökkel a Magyar Honvédban „Ahogy Szent Ágostonnak sikerült” címmel.

December

1-én, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök áldotta meg Pécsen a laktanya imatermét.

4-én, hétfőn dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Szent Borbála napi misét mutatott be Tatabányán, az Óvárosi Szent István templomban.

5-én, kedden dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök ökumenikus imaterem megáldáson vett részt a Veszprémi Kossuth Laktanyában, majd azt követően a Szentkirályszabadjai Laktanyában.

6-án, szerdán a Keszthelyi Ferenc váci püspök közös találkozóra hívta az egyházmegyéjében szolgálatot teljesítő tábori lelkészeket, tábornokokat és tiszteket. A találkozón dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök is részt vett.

9-én, szombaton dr. Ladocsi Gáspár jelen volt a MH 32. Budapest Őrezred ünnepélyes eskütételén.

13-án, szerdán a Soproni Határőr Kiképző és Továbbképző Intézet zászlószentelését  dr. Szaradits József alezredes, tábori esperes végezte.

18-án, hétfőn dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök megáldotta a Vasvári Pál Laktanya imatermét.

Típus: 
Historia Domus
Tartalom dátuma: 
vasárnap, 1995, január 1