Historia Domus 1996. év

 

Historia Domus  

1996.

 

Január

13-án, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök szentmisét celebrált a Donnál elhunyt magyar katonák emlékére a Mátyás templomban, majd a Hadtörténeti Intézetben részt vett a koszorúzáson.

Február

1-ei hatállyal dr. Szaradits József alezredes, tábori esperest Székesfehérvárra helyezték.

11-én, vasárnap a Magyar Frontharcosok Bajtársi Szövetségének zászlaját áldotta meg dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a Mátyás templomban. Ezen a napon a Kőbányai Szent László templomban a doni áttörés hősi halottaiért mutatott be szentmisét Kocsis István alezredes, tábori esperes.

13-18-ig dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Párizsban tartózkodott a francia tábori püspök meghívására.

15-én, csütörtökön Kecskeméten az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Harcászati Repülőezred fennállásának 45. évfordulóját ünnepelte. Az ünnepi állománygyűlésen a szolgálatot Urbán Imre alezredes képviselte, majd a kápolna-szentelést is ő végezte.

Március

4-én, hétfőn dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Honvédelmi Minisztérium Vezetői Értekezletén.

14-én, csütörtökön az MH 3. Gépesített Hadosztályparancsnokságán, Cegléden, dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök áldotta meg az imatermet.

20-án, szerdán tábori lelkészi találkozó volt Dobogókőn.

Április

4-én, Nagycsütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök katonákat keresztelt a Mátyás templomban. A szentmisét követően a Székház aulájában megáldotta az I. és II. Világháborúban elhunyt tábori lelkészek emléktábláját.

12-én, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök meglátogatta az IFOR magyar kontingenst Okucsániban.

19-20-án dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a Nemzetközi Regionális Protokoll Konferencián vett részt a Kongresszusi Központban Budapesten, ahol előadást tartott az egyházi protokollról.

21-én, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök megáldotta a volt budai helyőrségi templom tornyára szerelt harangjátékot a Kapisztrán téren.

23-25-ig dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Padovában tartózkodott. A Szent Istvánról elnevezett plébánián a bérmálás szentségét szolgálta ki.

26-án, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök ünnepi tábori szentmisét celebrált Makón, majd megáldotta a temetőben lévő katonasírokat. A „Liliom” makói cserkészújságban cikk jelent meg a Tábori Lelkészi Szolgálatról.

27-én, szombaton a Szent István bazilikában a Szent György Lovagrend invesztitúráját és a szentmisét Kocsis István alezredes és Kóczán Árpád őrnagy, tábori lelkészek végezték.

Május

8-án, szerdán tábori lelkészi találkozó volt Dobogókőn.

9-én, csütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök megáldotta a MH Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola csapatzászlaját.

21-én, kedden dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Dísz-téren rendezett koszorúzáson a Honvédelem Napja alkalmából.

25-én, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett Solymáron a németek kitelepítésének 50. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen és szoboravatáson.

26-án, pünkösd vasárnapján, délelőtt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök ünnepi szentmisét celebrált Solymáron, majd megkoszorúzta a hősi halált halt katonák sírját.

27-én, hétfőn dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök katonákat bérmált Budapesten a Mátyás-templomban.

29-én, szerdán a Hősök Napján, Budapesten, az Ismeretlen Katona sírjánál dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök mondott megemlékező imádságot.

Június

7-9-ig volt a Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklat.

13-án, csütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett azon az ünnepségen, amelyet Végh Ferenc altábornagy kinevezése alkalmából tartottak.

22-én, szombaton Somogyváron dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök mutatta be az ünnepi szentmisét Szent László király tiszteletére.

25-28-ig dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Rómában tartózkodott. Találkozott Giovanni Marra volt tábori érsekkel, akinek egy viselettörténeti ezüsthuszár szobrot ajándékozott a magyar tábori püspökség létrehozásában végzett értékes munkájának elismeréséért.

30-án, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Szombathely-Zanat-on tábori szentmisét mutatott be Szent László tiszteletére.

Július

17-én, szerdán a HM Kollégiumi ülésén vett részt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök.

24-én, szerdán dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök tábori misét mutatott be Majkon a Millecentenárium alkalmából.

Augusztus

18-án, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök szentmisét mutatott be a Kőbányai Szent László templomban, honfoglalásunk 1100. évfordulója alkalmából. A szentmisét követően megáldotta Szervátiusz Tibor szobrát a templom előtti téren.

20-án, kedden dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett az ünnepélyes tisztavatáson a Kossuth téren.Ezen a napon Cipruson, Kóczán Árpád alezredes áldotta meg a békefenntartó kontingens által, Szent István tiszteletére felújított kápolnát.

25-én, vasárnap Mohácson, a Mohácsi Csata 470. évfordulója alakalmából szentmisét celebrált a Történelmi Emlékhelyen.

Szeptember

5-én, csütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Dohány utcai Zsinagóga újjáavatásának ünnepi programján.

6-án és 7-én II. János Pál pápa másodszor látogatott Magyarországra. A Szentatya programjain dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival vett részt Győrött és Pannonhalmán. A Magyar Honvédség hivatásos és sorállományú tagjai kiemelten, a tábori lelkészek szervezésében vettek részt a Győrben bemutatott szentmisén, ahol Kiss Mihály ezredes, helyőrségparancsnok és Haller László százados tábori lelkész egy ezüsthuszár szobrot adtak át a Szentatyának.

9-14-ig dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Rómában részt vett a Hungarológiai Kongresszuson, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia képviselőjeként, ahol előadást tartott.

18-19-én tábori lelkész találkozó volt Dobogókőn.

19-én, csütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a Székházban baráti beszélgetésen látta vendégül Budapest és vonzáskörzete katonai elöljáróit, parancsnokait.

29-én, vasárnap volt a Nemzeti Katonai Zarándoklat Búcsúszentlászlón. Ugyanezen a napon délután, dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett Lentiben a millecentenáriumi ünnepségeken, ahol szentmisét mutatott be.

Október

10-11-ig dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Bécsben tartózkodott az osztrák tábori püspök meghívására, ahol emléktáblát avattak Bolyai János tiszteletére.

14-én, hétfőn a dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök ünnepi szentmise keretein belül, megáldotta a „Szövetség a Hazáért” egyesület zászlaját a budapesti Szent Erzsébet Templomban a Rózsák tgerén.

23-án, szerdán a HM Politikai Államtitkára dicséretben és jutalomban részesítette Kocsis István alezredes, Kovács János alezredes, Németh László őrnagy, Szabó Mihály őrnagy tábori lelkészeket.

22-25-ig katonai zarándoklat volt Capestranóban. Dr. Ladocsi Gáspár tábori püspököt elkísérték Urbán Imre alezredes, Németh László őrnagy, Haller László százados lelkészek és Berta Tibor százados, püspökség titkára.

27-én, vasárnap Szekeres Mihály általános helynök képviselte a szolgálatot Felsőpetényben, Mindszenty hercegprímás, esztergomi érsek kiszabadításának 40. évfordulóján rendezett ünnepségen.

November

5-én, kedden ünnepi állománygyűlésen vett részt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Cegléden a 3. Gépesített Hadosztály megalakulásának 30. évfordulója alkalmából.

8-án, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök halottak napi megemlékezésen ökumenikus igeliturgiát tartott a protestáns tábori püspökkel az Ostffyasszonyfai Hadifogoly Temetőben.

11-15-ig dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a német tábori püspök meghívására Kölnben tartózkodott.

30-án, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök áldotta meg a „Nyírség” határvadász század csapatzászlaját.

December

6-án, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Csepregen mutatott be szentmisét, ahol találkozott Szombathely helyőrségparancsnokával és az alakulat elöljáróival.

7-én, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Szent Borbála napi szentmisét mutatott be a Mátyás-templomban.

9-én, hétfőn de. 10 órakor nyilvános ülésen felülvizsgálati tárgyalás kezdődött a Legfelsőbb Bíróságon Uzdóczy Zadravecz István néhai tábori püspök NOT I. 4085/1946-20. szám alatt meghozott büntető ügyében.

11-én, szerdán dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök emléktáblát avatott a Budai Honvédkórháznál, amely a mártírhalált halt Kálló Ferenc tábori esperesnek állít emléket.

18-án, szerdán a Püspökség Székházában adventi találkozót tartottak a szolgálat nyugállományú és aktív tagjai. Ezen a napon dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök ökumenikus karácsonyi istentiszteleten vett részt a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola imatermében.

24-én, kedden este dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Katonai Fogház Karácsonyi Ünnepségén, majd éjféli szentmisét mutatott be.

Típus: 
Historia Domus
Tartalom dátuma: 
hétfő, 1996, január 1