Historia Domus 1997. év

 

Historia Domus 

1997.

 

Január

13-án, hétfőn dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök kegyeleti emlékmisét mutatott be a Doni-katasztrófában elhunytakért a Mátyás-templomban. A szentbeszédet dr. Nádasy Alfonz bencés szerzetes, volt tartalékos tábori lelkész mondta.

Február

3-7-ig dr. Szaradits József alezredes, tábori esperes képviselte a szolgálatot Prágában, az European-North American Chiefs of Chaplains Conference-n.

17-én, hétfőn dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök előadást tartott a Katonai Felderítő Hivatalban, “A Tábori Lelkészi Szolgálat helye, szerepe és tevékenysége” címmel.

19-én, szerdán tábori lelkészi találkozó volt Dobogókőn.

25-én, kedden dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett az MH parancsnoka, vezérkari főnök éves feladatszabó értekezletén.

Március

6-án, csütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök nyitotta meg “A húsvéti misztérium” című kiállítást a Hadtörténeti Múzeumban.

7-én, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök előadást tartott az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában “A kereszténység megjelenése és hatása a Római Birodalomban” címmel.

10-én, hétfőn dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett az Önálló Magyar Pénzügyőrség megalakulásának 130. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen a Parlamentben, ahol megáldotta a szervezet csapatzászlaját.

12-én, szerdán dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök nyitotta meg Xantus Géza grafikusművész kiállítását a Hadtörténeti Intézetben.

Ugyanezen a napon a püspök fogadta J. J. Sheehan vezérezredest, a NATO Szövetséges Erőinek Atlanti Főparancsnokát, akivel megtekintették a Szent István Bazilikát.

15-én, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök megemlékező tábori szentmisét mutatott be az esztergomi 1848-as Honvédtemetőben.

19-én, szerdán dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Hadik Szállóban rendezett fogadáson, melyet a Honvédelmi Miniszter adott Angelo Acerbi érsek, apostoli nuncius tiszteletére.

Ezena napon Taszáron az USA tábori lelkészek meghívására katonalelkészi találkozón vett részt a Szekeres Mihály őrnagy, általános helynök, dr. Szaradits József alezredes, Urbán Imre alezredes, Haller László százados.

20-án, csütörtökön „A passiók katonái” című kiállítást dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök nyitotta meg a Hadtörténeti Intézetben.

25-én, kedden dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök ünnepi beszédet mondott a Rákóczi Szövetség rendezvényén.

26-án, szerdán dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök meglátogatta az MH Lenkey János Honvéd Kollégiumot.

27-én, nagycsütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a Mátyás-templomban szentmisét mutatott be, melynek keretében katonákat keresztelt. Ezen a napon este a Katonai Fogházban is a püspök mondott szentmisét, melynek keretében elvégezte a lábmosás szertartását.

Április

13-án, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a vagongyári bombázások áldozatainak emlékére készült szoborpark átadásán Budapesten, amelyen megemlékező imát mondott.

Május

12-én, hétfőn nyilvántartásba vették a tábori püspök által alapított “A Katonai Fogházért Alapítványt”.

19-én, hétfőn dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök katonákat bérmált Budapesten a Mátyás-templomban.

21-én, szerdán dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök szentmisét mondott a Honvédelem Napja alkalmából a Mátyás-templomban. Ugyan ezen a napon megáldotta az MH Budapesti Katonai Szakképző Iskola és Kollégium csapatzászlaját.

22-25-ig dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Stuttgartban szervezett Partnership for Peace konferencián.

25-én, vasárnap Szekeres Mihály őrnagy vett részt az Ismeretlen Katona sírjánál rendezett koszorúzáson a Hősök Terén, ahol megemlékező imát mondott. Ezen a napon Urbán Imre alezredes, tábori esperes Szolnokon volt a “Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Alapítvány” és az önkormányzat által szervezett Hősök Napi ünnepségen.

27-én, kedden Székesfehérvárott dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök végezte vitéz Horváth József csendőr ezredes újratemetési szertartását.

30-tól június 1-ig tartott a Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklat.

Június

11-július 4-ig Németh László őrnagy, tanintézeti lelkész részt vett a Cooperative Nugget ’97 NATO PfP gyakorlaton az USA-ban.

18-án, szerdán dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök, pappá szentelésének 20. évfordulója alkalmából szentmisét mutatott be Máriapócson.

19-én, csütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök jelen volt a “A katonai Fogházért Alapítvány” kuratóriumi ülésén.

26-án, csütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök meglátogatta a Delta ’97 hadgyakorlatot, ahol tábori szentmisét mutatott be. A hadgyakorlat katonalelkészi szolgálatát június 15-27-ig Urbán Imre alezredes, tábori esperes látta el.

29-én, vasárnap déleőtt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök tábori szentmisét celebrált Szombathely-Zanaton a Szent László napi ünnepségen és megáldotta a szabadtéri miséző-helyet. Ezen a napon jelen volt a II. Európai Ökumenikus Találkozó zárónapján is Gracz-ban.

Július

5-én, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök jelen volt az Ünnepélyes Tiszthelyettes Avatáson.

16-án, szerdán dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök meglátogatta az elhunyt tűzszerészek családtagjait.

20-án, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a Donnál, 23-án Borovicsi-ben volt jelen az Oroszországban elesett magyar katonák emlékére felavatott emlékhelyek átadásán, ahol megemlékező imát mondott.

31-én, csütörtökön az elhunyt tűzszerészek temetési szertartását dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök végezte Vácott.

Augusztus

15-én, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Nagyboldogasszony napi szentmisét mutatott be Frauenkirchen-ben.

17-én, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök szentmisét mutatott be Budapesten a Magyar Szentek templomában, valamint, a “Magyar Oltár” emlékműnél Budapest-Kőbányán.

18-25. között 80 katonával vett részt a tábori püspökség a XII. Ifjúsági Világtalálkozón Párizsban. A pápai szentmisén részt vett az MH parancsnokának helyettese dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök kíséretében.

19-én kedden a Nemzeti Ünnep alkalmából, a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztere dr. Balogh István nyugállományú alezredes, volt tábori lelkésznek a “Honvédelemért” kitüntető cím I. osztályát adományozta. Az ünnepségen a szolgálatot Berta Tibor százados, püspöki titkár képviselte.

22-23-24-én Spillinger Ferenc plébános, kisegítő tábori lelkész részt vett a Nyugati Hadifoglyok V. Nemzetközi Találkozóján Debrecenben.

Szeptember

1-én, hétfőn dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a megalakuló új Honvéd Vezérkar ünnepségén és megáldotta a vezérkar zászlaját a HM III. objektumban.

14-én, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a Don mellett elhunyt katonák emlékére avatott emlékművet a Békásmegyeri Boldog Özséb templomnál.

15-én, hétfőn dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Piliscsabán megáldotta PPKE Quaestura épületét.

22-25-ig Balatonkenesén a Magyar Honvédség üdülőjében konferencia volt a HM TLSZ Protestáns Szolgálati Ágával együtt.

28-án, vasárnap Nemzeti Katonai Zarándoklatot tartottak Búcsúszentlászlón, melynek szentmiséjét dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök mutatta be. Ezen a napon a Budapesti Határőr Igazgatóság ünnepélyes katonai eskütételén Kocsis István alezredes, tábori esperes vett részt.

Október

1-én, szerdán dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a Budapesti Katonai Fogházért Alapítvány kuratóriumi ülésén vett részt.

15-én, szerdán dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a HM vezetői értekezletén, melyen a Miniszterelnök a NATO csatlakozásról tartott előadást. Este a Püspök Győrben, a KÉSZ szervezésében, előadást tartott, “Szétforgácsolódó kereszténység?” címmel.

21-én, kedden csapatzászló adományozó ünnepségen vett részt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a Szolnoki Katonai Középiskolában.

22-én, szerdán a püspökséget Kocsis István alezredes képviselte az MH 11. Dunai Vegyes Légvédelmi Rakétaezred ünnepi állományülésén.

25-én, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök előadást tartott a zalaegerszegi Családi Fesztiválon, “Miért nincs tartása, kapaszkodója ma a fiataloknak?” címmel.

November

1-én, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök mondott megemlékező imát a Hadtörténeti Intézet díszudvarán rendezett kegyeleti gyertyagyújtáson.

1-től – 1998. október 31-ig Kovács János alezredest eddigi feladatai érintetlenül hagyásával, megbízták a kalocsai helyőrség ellátásával.

2-án, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök világháborús emlékművet áldott meg Pincehelyen.

4-én, kedden délelőtt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök szentmisét mutatott be az Ostffyasszonyfai Hadifogoly Temetőben tartott halottak napi megemlékezésen.

5-i Új Magyarország c. napilap beszámol arról, hogy dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Márton Áron emlékérmet kapott.

10-11-ig dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök jelen volt a német tábori lelkészek találkozóján Freising-ben.

26-án, szerdán tábori lelkészi találkozó volt Dobogókőn.

December

1-én, hétfőn dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett az “Ellátók Napja” alkalmából rendezett ünnepségen Budapesten, ahol zászlószalagot áldott meg.

2-án, kedden dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Vácon tartott előadást: “A magyar küldöttség Don-kanyari látogatása” címmel.

4-én, csütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök jelen volt a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola Szent Borbála napi ünnepségén. Ökumenikus imaórát vezetett, majd megáldotta azt a haranglábat, amelyen a svájci magyarok által adományozott harangot helyezték el.

6-án, szombaton délelőtt Keszthelyi Ferenc megyéspüspök meghívására a Váci Egyházmegye területén levő alakulatok parancsnoki találkozója volt Vácon a püspöki palotában, melyen jelen volt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök is.

12-én, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett dr. vitéz Molnár Károly nyá. orvos vezérőrnagy 103. születésnapjának ünnepségén. Ezen a napon volt a psüpöki székházban az, az utótalálkozó, melyen a Lourdes-i katonai zarándoklat résztvevőinek szervezett a püspökség..

16-án, kedden dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök jelen volt a “A Katonai Fogházért Alapítvány” kuratóriumi ülésén.

22-én, hétfőn tábori lelkész találkozó volt a püspökségen.

24-én, szerdán dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Katonai Fogház Karácsonyi ünnepségén, majd éjféli misét mutatott be.

 

Típus: 
Historia Domus
Tartalom dátuma: 
szerda, 1997, január 1