Historia Domus 1998. év

 

Historia Domus  

1998.

 

Január

13-án, kedden dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a Mátyás-templomban a Don melletti csaták áldozataiért gyászmisét mutatott be.

18-án, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a budapesti gettó felszabadításának 53. évfordulója alkalmából rendezett emlékező istentiszteleten.

24-ei hatállyal II. János Pál pápa Ladocsi Gáspár tábori püspököt kinevezte a Tábori Püspökök Lelkipásztori Szolgálatát Koordináló Központi Hivatal tanácsának tagjává.

29-én, csütörtökön leszerelési és csapatzászló adományozási ünnepségen vett részt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a Kinizsi Pál Laktanyában Tapolcán.

30-án, pénteken Urbán Imre alezredes, tábori esperes részt vett az MH Alföldi Kiképző Központ csapatzászló adományozó ünnepségén, Szabadszálláson.

 

Február

11-én, szerdán a lelkészek havi találkozójukat tartották Dobogókőn. Ezen a napon dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a HM III.-ban a Honvédelmi Miniszter által tartott éves értékelő és feladatszabó értekezleten vett részt.

14-én, szombaton a Gellért Szállóban, Budapesten délután sor került a “Balassi Kard” átadására, melyet dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök adott át.

24-én, kedden dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök előadást tartott a TLSZ működéséről a Katonai Felderítő Hivatalban.

 

Március

4-én, szerdán tábori lelkészi találkozó volt Dobogókőn.

15-én, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök misét celebrált Esztergomban az 1848-as forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.

16-án, hétfőn a rákoskeresztúri zsidó temetőben dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett az 1848-49-es szabadságharcban elesett zsidó honvédekért mondott megemlékezésen.

 

Április

3-án, pénteken a tábori püspök kérésére dr. Paskai László bíboros, prímás, érsek áldotta meg a Tábori Püspökség Székházának udvarán kialakított keresztutat.

4-én, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök OKUCANI-ba látogatott a magyar békefenntartó kontingenshez.

9-én, dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök nagycsütörtöki szentmisét mutatott be a budavári Mátyás templomban, mely alkalommal 40 katona részesült a keresztség, illetve az eukarisztia szentségében. Ezt követően a Katonai Ordinariátus Székházában tábori lelkészi találkozó volt.

18-án, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök észt vett azona megemlékezésen, melyet a Váci Csata 150. évfordulója alkalmából rendeztek.

25-én, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök áldotta meg a határőrség  Ady-ligeti laktanyájának csapatzászlaját.

 

Május

3-án, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök emlékművet szentelt a Lágymányosi-híd pesti hídfőjénél. Ugyanezen a napon a Szent Gellért lelkigyakorlatos házban Leányfalun előadást tartott “Felelősség és tanúságtétel: világpolgár - állampolgár - egyházpolgár” címmel.

6-án, szerdán dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök végezte Deák Ferenc rendőr ezredes végső búcsúztatását a Farkasréti Temetőben.

8-án, pénteken Hősi Emlékmű-avatáson vett részt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Rákospalotán az I. Világháborús hősök emlékére rendezett ünnepségen. Ugyanezen a napon a püspök előadást tartott a Széchenyi Casino Hagyományőrző és Művelődési Társaskör Országépítő Konferenciáján “Az imádkozó Széchenyi” címmel.

15-17-ig volt a Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklat.

21-én, csütörtökön a Honvédelem Napja alkalmából dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök szentmisét mutatott be a Mátyás-templomban, majd részt vett a koszorúzási ünnepségen a Hadtörténeti Intézet- és Múzeumban.

30-án, szombaton délelőtt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök megemlékező imát mondott a Honvéd Hagyományőrző Alapítvány által rendezett Hősök napi ünnepségen.

31-én, vasárnap a Hősök terén az Ismeretlen Katona sírjánál dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök mondott megemlékező imádságot. Ugyanezen a napon délután, Bősárkányban szentmisét mutatott be a hősök tiszteletére.

 

Június

1-én, pünkösdhétfőn katonákat bérmált dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a Mátyás- templomban.

9-én, kedden dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a HM és MH vezetői állománygyűlésén.

19-én, pénteken “A Katonai Fogházért Alapítvány” kuratóriumi ülésén vett részt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök.

25-én, csütörtökön a Határőrség Országos Parancsnokságán kopjafát áldott meg a Hősök Napja alkalmából dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök

26-án, pénteken Lágymányoson, a Magyar Szentek temploma szomszédságában Hősi Emlékművet áldott meg dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök.

 

Július

4-én, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök harangot áldott meg a Ravazdi Cserkészparkban.

11-én, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a tiszthelyettes avatáson a Kapisztrán téren.

12-én, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök szentmisét mutatott be Balatonkenesén a Honvéd Üdülőben

25-28-ig dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök vendége volt Msgr. Edwin O’Brien az USA tábori érseke.

27-én, hétfőn az amerikai tábori érsek és a Ladocsi Gáspár tábori püspök látogatást tett a HM Politikai Államtitkáránál.

 

Augusztus

20-án, csütörtökön Budapesten dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett az  Ünnepélyes Tisztavatáson a Kossuth téren.

26-án, szerdán dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök megáldotta Szombathelyen a felújított II. Világháborús német katonai temetőt.

27-én, csütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett Takaró Károly dandártábornok, protestáns tábori püspök nyugállományba vonulása alkalmából rendezett fogadáson.

 

Szeptember

4-én, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök áldotta meg a Büntetés-Végrehajtási Szervezet Oktatási Központjának zászlaját.

9-én, szerdán a „Katonai Fogházért Alapítvány” kihelyezett ülésén vett részt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a Tököli Fiatalkorúak Büntetés-Végrehajtási Intézetében.

22-én, kedden a Szlovák Hadsereg Ünnepe alkalmából állófogadáson vett részt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a Szlovák nagykövetségen.

26-án, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Pákozd-Sukorón megrendezett katonai ünnepségen.

27-én, vasárnap Búcsúszentlászlón dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök mutatta be a szentmisét a tábori lelkészekkel a Nemzeti Katonai Zarándoklaton.

 

Október

4-én, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök emlékmisét mutatott be Zalaegerszegen a Ferencesek Templomában, majd megáldotta Gasparics Márk Kilit emléktábláját.

5-én, hétfőn dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök szakmai látogatási nap keretében részt vett  a „Vértes 98” hadgyakorlaton.

10-én, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Katonanemzedékek VII. Találkozóján Balatonkenesén.

14-én, szerdán tábori lelkészi találkozó volt Dobogókőn.

21-23-ig Capestrano-ban dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök vezetésével tábori lelkészek és katonák vettek részt a Kapisztrán Szent János tiszteletére tartott helyi ünnepségeken.

25-én, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök áldotta meg a pécsi köztemetőben kialakított I. Világ Háborús katonai parcellát.

 

November

2-án, hétfőn dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Halottak Napi gyertyagyújtáson a Hadtörténeti Múzeumban, ahol megemlékező imát mondott. Haller László tábori lelkész a likócsi laktanyában tartott halottak napi megemlékezést Győrben.

5-én, csütörtökön a budavári Nagyboldogasszony templomban a Magyar Honvédség elhunyt katonáiért mutatott be engesztelő gyászmisét dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök.

7-én, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Ostffyasszonyfán a Hadifogoly Temetőben mutatott be megemlékező gyászmisét. Ugyanezen a napon Szekeres Mihály alezredes, helynök a mosonmagyaróvári Szent Kereszt kápolnában mondott szentmisét az elhunyt katonákért.

9-11-ig dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a német Tábori Lelkészi Szolgálat konferenciáján, Magdeburgban. Ezt követően Rómába utazott, a Tábori Püspökök Központi Tanácsának értekezletére.

9-12-ig dr. Ladocsi Gáspár tábori püspököt dr. Szaradits József tábori esperes képviselte a Szlovák Köztársaság Védelmi Minisztériumában történő látogatáson.

14-én, szombaton Győrben, az Apor Vilmos Katolikus Iskola Központban dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök szentmisét celebrált.

15-én, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök ünnepi szentmisét celebrált Drégelypalánkon. A szentmise után megemlékeztek a drégelyi hősökről. Ugyanezen a napon Szekeres Mihály alezredes részt vett a Nemzeti Sírkert 301-es parcellájánál tartott megemlékezésen.

18-án, szerdán dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök végezte az autóbalesetben elhunyt Szalay István vezérőrnagy temetési szertartását a Farkasréti temetőben.

 

December

1-én, kedden Szabó Oszkár tábori lelkész főhadnagyot századossá léptették elő.

4-én, pénteken mikulás-napi vetélkedőt tartottak a Katonai Fogdában, amelyen részt vett dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök.

5-én, szombaton a Mátyás templomban Kóczán Árpád alezredes, tanintézeti tábori lelkész szentmisét celebrált Szent Borbála tiszteletére.

11-én, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett dr. vitéz Molnár Károly nyá. orvos vezérőrnagy 104. születésnapjának ünnepségén.

16-án, szerdán tábori lelkészi találkozó volt Dobogókőn.

18-án, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Nyíregyházán az MH 61. Vay Ádám Logisztikai Ezred imatermét áldotta meg. Ugyanezen a napon a Kiss Károly Kollégiumban Kóczán Árpád alezredes, katolikus tábori lelkész Csuka Tamás alezredes protestáns tábori lelkésszel ökumenikus karácsonyi ünnepséget tartott.

23-án, szerdán Kovács János alezredes, szolnoki tábori lelkész 50. születésnapja alkalmából emléktárgyat kapott.

25-én, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök vezetésével Karácsonyi ünnepséget tartottak a Katonai Fogházban.

 

Típus: 
Historia Domus
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 1998, január 1